Annonce
Danmark

Åbenmundet politimand om Scandinavian Star: Disse mistanker knytter sig til færgebranden

Mindegudstjeneste i Frederikshavn efter branden på Scandinavian Star, der kostede 159 mennesker livet. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Thomas Vesth har i over 30 år været ansat i dansk politi, en del af tiden som efterforsker med økonomisk kriminalitet som speciale.

Med sin ballast som efterforsker har han som privatmand interesseret sig for branden på Scandinavian Star, der brød ud 7. april 1990 og tog 159 menneskeliv. Som sådan har han meldt sig ind i støtteforeningen for ofre og pårørende til ofre for branden.

I den forbindelse har avisen Danmark bedt ham ud fra sin faglige ekspertise om at vurdere de oplysninger, avisen er i besiddelse af og samtidig vurdere den efterforskning, der i sin tid foregik - eller ikke foregik.

Det har udløst kritik fra hans nuværende arbejdsgiver, Midt- og Vestsjællands Politi, som også har advaret avisen Danmark mod at samarbejde for meget med ham.

Justitsministeren har skriftligt tilkendegivet, at Thomas Vesth ikke har gjort noget forkert. Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Anklagemyndigheden har givet udtryk for det modsatte. Nu har Thomas Vesth bedt om en vurdering fra Folketingets ombudsmand.

Avisen Danmarks spørgsmål til ham har primært knyttet sig til det mistankegrundlag, der peger på, at Scandinavian Star kan være sat i brand for uretmæssig at få udbetalt forsikringspenge.

Det drejer sig især om disse forhold, som efter Thomas Vesths vurdering, ikke er efterforsket ordenligt:

Annonce

1. Skattegevinst

Henrik Johansen scorede en kæmpe skattegevinst ved i søforhøret i 1990 at påtage sig ejerskabet af Scandinavian Star. I virkeligheden var skibet på amerikanske hænder. Arkivfoto: Leif K. Rasmussen/Ritzau Scanpix

Boligmatador Henrik Johansen påtog sig i søforhøret efter branden ejerskabet til skibet. Dermed sikrede han sig en skattegevinst for sit 250 millioner krones salg forinden af Vognmandsruten, der besejlede Storebælt. Senere viste det amerikanske selskab Sea Escape Cruises Ltd. sig imidlertid at være den retmæssige ejer.

Det blev hævdet, at Sea Escape havde solgt skibet til det danske selskab. Prisen var 21,7 millioner dollar, og kaskoforsikringen var på 24 millioner dollar. Få timer forinden havde Sea Escape købt skibet af Stena Line for 10 millioner dollar med tilsvarende lavere forsikringssum.

2. Ombyttede papirer

I søforhøret I Sø- og Handelsretten efter branden blev indleverede dokumenter erstattet af nogle andre med nye underskrifter og nye oplysninger.

Det betød senere, at personskadeforsikringer blev opgjort ud fra et dansk ejerskab og dermed efter danske forsikringssumsstandarder, væsentligt under de amerikanske.

I kaskoforsikringen derimod stod det amerikanske selskab imidlertid som ejer - og fik forsikringspengene udbetalt.

3. Midlertidig forsikring

Skibet sejlede kun med en midlertidig godkendelse af kaskoforsikringen, hvis retsgyldighed gjaldt til og med 7. april 1990, datoen for branden.

4. Forsikret trods advarsel

Forsikringsselskabet Skulds havarichef, Erik J. Stein, havde før sejladsen advaret mod at tegne passageransvarsforsikring. Skibet var usødygtigt, lød hans vurdering.

Det mente også de amerikanske søfartsmyndigheder få uger forinden. Alligevel blev det forsikret. Lloyds internationale skibscertifering havde godkendt skibet. Medarbejderen, Christopher Adams, der stod for denne certificering, blev efterfølgende direktør for det selskab, som overtog det brandhærgede skib.

Han solgte det hurtigt videre til St. Thomas Cruises. I spidsen for St. Thomas Cruises stod danskeren Niels-Erik Tamdrup Lund, som han også gjorde i Sea Escape - der ejede Scandinavian Star, da det brændte.

5. Sabotage og nej til slukningshjælp

Af en svensk politirapport fremgår det, at Scandinavian Star afslog slukningshjælp fra et nærliggende skib under branden.

Efter branden rapporterede svenske brandfolk om, at ledende besætningsmedlemmer lagde hindringer i vejen for slukningsarbejdet. De berettede også om branddøre og luftsystemer, der var indstillet, så ilden fik mistænkeligt hurtigt fat og med stor spredning.

Ligeledes er det påvist, at et oliehydraulikrør var bristet, hvilket har forværret og spredt branden. Fagfolk har beskrevet, at det kun kunne ske med værktøj og med fuldt overlæg.

6. Nye brande efter evakuering

I flere år var der rettet mistanke mod en dansk chaufførmedhjælper for at have påsat branden. Men dels døde han, har undersøgelser vist, i forbindelse med den anden brand. Dels blev de resterende fire brande påsat efter evakueringen af overlevende passagerer. Det vil sige, da der kun var døde brandofre, brandfolk og ni besætningsmedlemmer, heraf tre ledere fra ejerselskabet Sea Escape, om bord.

Den ene af disse tre blev kort efter medejer af Sea Escape, der fik forsikringspengene udbetalt.

7. Flygtende filipinske søfølk

I lydfiler optaget i 2018 leverede en tidligere medarbejder hos den forsikringsmægler, der stod for tegning af kaskoforsikringen, belastende udsagn om mægleren. Her fremgår det, at forsikringsmægleren over for hende har tilkendegivet, at filippinske sømænd var hyret til branden.

Da skibet var bugseret til Lysekil i Sverige, blev tre filippinsk udseende mænd set flygte gennem en sideluge på skibet. De er ikke set eller identificeret siden.

Den pågældende forsikringsmægler er ifølge egne oplysninger til avisen Danmark aldrig blevet kontaktet af politiet eller andre danske myndigheder om sin rolle og viden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce