Annonce
Debat

Åbent brev til Gesten Vandværks bestyrelse

Anni Grimm. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Læserbrev: Kære Arne Welcher, formand

I forlængelse af tidligere henvendelse angående et uhørt og uforståeligt vandforbrug i Hovedgaden 19, har jeg spurgt dig, om der kan være fejl ved vandmåleren, hvortil du prompte svarede benægtende.

Nu har nogen henledt min opmærksomhed på 6621 Gesten - en lokal Facebook side, hvor den ene vrede Gestenborger efter den anden fortæller om lignende problemer, og et uhørt højt og for nogens vedkommende næsten en fordobling af vandforbruget med ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser til følge.

Annonce


Noget synes at være helt galt i Gesten, og vandværksbestyrelsen må omgående sætte en uvildig undersøgelse i gang, der kan afdække problemernes art og omfang, så vandværkskunder og bestyrelse kan se hinanden i øjnene igen - uden vrede. Det haster.


Fælles for disse vrede Gestenborgere synes at være en forurettethed i forhold til vandværksbestyrelsens håndtering af henvendelserne, der hverken har ført til undersøgelser og/eller handling. Kunderne synes at føle sig afvist, men det må dog være indlysende, at noget er galt, når vandforbruget i en bolig med præcis samme antal beboere og samme vaner - pludselig stiger voldsomt, og ikke mindst når det sker hos et større antal forbrugere. Jeg læser også om en forbruger, der ikke kan aflæse sin måler, der er lovet udskiftet, hvilket ikke er sket. Forbrugeren stiller naturligt spørgsmål ved, om hun kan stole på aflæsningen af en defekt måler.

Personligt har mit årlige vandforbrug ligget stabilt på under 40 m.3 i årevis og 38 m.3 ved seneste årsaflæsning. Stor var min overraskelse derfor, da jeg modtog flytteafregning fra Vejen Forsyning for perioden 1.01.-15.03.2021 med angivet forbrug på 81 m.3, hvilket er helt uden proportioner. Uanset at jeg midt i februar havde en kortvarig vandskade (varighed højt sat på 3 timer) kan der efter min opfattelse ikke presses noget, der ligner næsten 73 beregnede m.3 gennem den ganske lille rørdimension på skadesstedet på så kort tid.

Vandforbrug 38 m.3 på et helt år og 81 m.3 på 2 1/2 måned!!

Noget synes at være helt galt i Gesten, og vandværksbestyrelsen må omgående sætte en uvildig undersøgelse i gang, der kan afdække problemernes art og omfang, så vandværkskunder og bestyrelse kan se hinanden i øjnene igen - uden vrede. Det haster.

Et skematisk overblik over situationen/forbrugsudviklingen over seneste 3-5 år hos samtlige forbrugere i Gesten kan i udgangspunktet rimeligt nemt tilvejebringes i et regneark. Det tænker jeg, at Vejen Forsyning kan være behjælpelig med efter anmodning. Derudover må bestyrelsen kunne danne sig et overblik over de udpumpede vandmængder, der alt andet lige må være steget betragteligt, hvis stigningen hos forbrugerne er reel, hvilket vist ikke kan være tilfældet.

Vi er mange, der venter på udredning, handling og forklaring, og for min del bliver flytteafregningen betalt med forbehold for opståede fejl. Må jeg høre nærmere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce