Annonce
forside

Åbent brev til Tønder Kommunalbestyrelse.

Læserbrev: Seks gange har Kystinspektoratet anmodet om (tigget om) resultatet af dykkergennemgangen af Højer Sluse, foretaget den 18. september 2018, fra Digelaget, men uden resultat, seneste anmodning var den 25. november 2018. Digelaget påstår ikke at have modtaget resultatet af undersøgelsen.

Til trods for dette, har Digelaget foranlediget, at der er smurt i tonsvis af cement i slusen.

Dette er sket uden dialog med Kystinspektoratet og uden mellemkomst af fredningsmyndighederne (Højer Sluse er fredet) eller af andre myndigheder.

Da der før har været problemer med Digelaget (en container i et fredet område) må det være på høje tid, at Digelaget bliver frataget sin ret til og ejerskab af Højer Sluse og diget fra 1861.

Selv om borgmester Henrik Frandsen over for mig bedyrer, at "vi" er trygge ved Digelagets håndtering af beskyttelsen af borgerne, mener jeg ikke, at vi kan lade vores sikkerhed være afhænge af en privat forening eller lignende som Digelaget er.

Digelagets formand benævnte i sin tid den historiske "Toldbygning", som nu er nedrevet, på Højer Dige ved slusen, for en "Schandfleck". Digelaget har anmodet om, og fik gennemført en rørlægning af en markant kanal i den fredede Tøndermarsk. Det var en kanal fra afvandingen omkring 1929, der har fået international anerkendelse.

Alt i alt vil jeg opfordre Tønder Kommunalbestyrelse til at arbejde hen på, at ansvaret for Højer Sluse og for Diget fra 1861, samt for de øvrige opgaver af fællesskabets interesser i marsken overgår til "det offentlige".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Marcus Knuth er en gemen mandattyv

Marcus Knuth blev onsdag De Konservatives nye udlændingeordfører samt integrations- og indfødsretsordfører. Det er der bestemt ingen grund til at ønske tillykke med. Den politiske belønning er nemlig aldeles ufortjent. Naturligvis er det fuldstændig legitimt, hvis Marcus Knuth ikke længere har følt sig hjemme i Venstre og derfor skifter til De Konservative. Til gengæld er det målt med moralske alen helt utilstedeligt, at politikeren blot fortsætter i Folketinget, som om intet var hændt. Den 5. juni i år sendte vælgerne 43 repræsentanter for Venstre ind i Folketinget. Så vidt vides har der ikke efterfølgende været et nyt valg. Derfor er de 43 mandater fortsat Venstres. Partihop er beklageligvis ikke helt så sjældne i dansk politik. Som regel er mønstret det samme – afhopperne tager deres mandater ind i det nye parti. Opfattelsen af, at politikerne så at sige ejer deres mandat er hinsides enhver sund fornuft. Mandatet tilhører de vælgere, der har udpeget den pågældende. Ved Folketingsvalget satte godt 9500 vælgere deres kryds ved Marcus Knuth. Det gjorde de givetvis i forventning om, at deres tillidsmand på tinge ville arbejde for Venstres dagsorden. Den tillid er nu gjort til skamme. Eneste anstændige beslutning er at forlade sin politiske tillidspost, hvis man af den ene eller anden grund kommer på kollisionskurs med sig parti. Så kan suppleanten nemlig rykke ind og fortsætte arbejdet for den liste, som vælgerne har peget på. Havde Marcus Knuth draget denne rette konsekvens, ville det aftvinge respekt. Det havde herefter stået ham frit for eventuelt at stille op som konservativ kandidat ved næste Folketingsvalg, hvor han måske endda havde haft rimelige muligheder for atter at blive sendt afsted til Christiansborg. I stedet har Marcus Knuth nu slet og ret gjort sig skyldig i gement mandattyveri, hvor han har sat sine egne interesser over vælgernes. Den slags bidrager til en politikerlede, som i dette tilfælde er absolut berettiget.

Annonce