Annonce
Kolding

Åbent læser brev til Region Syddanmark

Annonce

Læserbrev: I 2001 planlagde Vejle Amt at udlægge et stort område på 17,2 ha. kaldet Viuf 2 til
råstofgraveområde. Efter massive protester og flere end 800 underskrifter imod en grusgrav, Viuf 2, droppede Vejle Amt dette på grund af trafikforhold og det, at det ligger tæt ved bymæssig bebyggelse.

I 2016 kommer Region Syddanmark igen med planlægning af at udlægge to råstofgrave områder i Viuf på henholdsvis 22,7 ha., Viuf 1, og igen Viuf 2 på 17,2 ha. Dette udløste massive protester med igen ca. 700 underskrifter mod grusgrave og borgermøde med mere end 350 deltagere samt en protestaktion foran regionshuset i Vejle med ca. 80 personer.


Byudviklingen er ikke sket endnu og dette bruger Regionen nu, som argument for igen at ville udlægge Viuf 2 til råstofgraveområde.


På det grundlag besluttede Regionen at tage Viuf 2 af som råstofgraveområde for at give Kolding Kommune mulighed for byudvikling. Samtidig har Regionen reduceret råstofinteresse området.

Byudviklingen er ikke sket endnu og dette bruger Regionen nu, som argument for igen at ville udlægge Viuf 2 til råstofgraveområde.

Dette er ikke rimeligt, da det ikke er realistisk at by udvikle med en eksisterende grusgrav på den ene side og en mulig grusgrav på den anden samtidig med, at der tidligere er fremkommet massive protester mod en grusgrav Viuf 2. At regionen nu vil indskrænke interesseområdet yderligere for råstoffer udenfor de to planlagte graveområder, ændrer ikke på forholdet, da disse graveområder primært ejes af lodsejere, som ikke ønsker at grave grus.

At regionen nu bruger ovenstående til at presse Kolding Kommune og Viuf Medborgerforening til at acceptere Viuf 2 er ikke demokratisk, da det jo netop er Viuf 2, der er blevet
protesteret imod og ikke interesseområdet.

Region Syddanmark bør derfor her og nu tage Viuf 2 helt ud af interesseområde for råstofindvinding, da området nu har været interesseområde i næsten 20 år uden mulighed for at komme videre, både hvad angår generel byudvikling og de enkelte naboer til området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejen

Genåbning: Vejen Gymnasium må vente lidt endnu på at få eleverne tilbage

Annonce