Annonce
forside

Ældre Sagens venteposition

"Ældre Sagens venteposition".

"Ældre Sagen - Haderslev Kommune" er kørt ud på et sidespor i forhold til kontakten til Haderslev Byråd, mener næstformanden i Ældre Sagen, Haderslev, Vagn Meck. Vagn Meck mener, med henvisning til "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen" som er udsendt af ældreminister Thyra Frank og trådte i kraft 1. februar 2018, at Haderslev byråd har pligt til, foruden den lovmæssige høring ved kommunens Seniorråd, også at forelægge sager vedr. "værdighedspolitikker" for Ældre Sagen, Røde Kors og andre humanitære organisationer, der omfatter ældre borgere i vores kommune. Vagn Meck mener, at denne udvidede høring kan klares gennem FrivilligCenter Haderslev, der så skal udsende løbende beskrivelser af sager til de relevante humanitære foreninger og indhente disse høringssvar via e-mail korrespondance - for derefter endeligt at samle disse i et høringssvar til byrådet sideløbende med Seniorrådets svar. Undertegnede skal i en erkendelse af, at offentliggørelser af Seniorrådets sagsbehandlings svar ikke når ud til os ældre borgere ad de officielle kanaler som dagspressen og lignende - og i erkendelse af at Vagn Mecks forslag vil være en meningsfuld udbygning af os ældre borgeres demokratiske medbestemmelse - alligevel stille spørgsmål ved, om ikke en gennemførelse af Vagn Mecks forslag vil blive en for administrativ tung høringsproces. Men måske kan oprettelsen af et dialog-forum mellem Haderslev Kommunes Seniorråd, FrivilligCenter, Ældre Sagen, Røde Kors og andre humanitære foreninger, der har ældre borgere som målgruppe, være et positiv tiltag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce