Annonce
Vejen

Ældreområdet rammes hårdest i politikernes budgetforslag

Et flertal af gruppeformændene bakker om om budgetforslaget, der sendes videre til 1. behandling i byrådet tirsdag. Kun EL og LA vil ikke bakke op om forslaget. Arkivfoto: Chresten Bergh

Økonomiudvalget peger nu på, hvor de vil finde besparelser for 50 millioner kroner årligt. Ældreområdet rammes hårdt, mens alle partier har været enige om at skåne skolerne.

Vejen Kommune: Der mangler omkring 50 millioner kroner årligt i Vejen Kommunes driftsbudget.

Hvor skal pengene findes? Det er flertallet af Økonomiudvalget nu klar med et bud på.

På ældreområdet skal der spares 500.000 kroner i 2019. Et beløb, der stiger til 5 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022.

På det specialiserede socialområde skal der spares 5 mio. kr. i 2019 stigende til 20 mio. kr. i 2022.

Derudover skal der spares 2,5 mio. kr. årligt på skoleområdet.

Det er i budgetforslaget ikke udspecificeret præcist, hvor størstedelen pengene skal findes, men det fremgår, at flere af besparelserne vil have konsekvenser for serviceniveauet til borgerne. En stor del af besparelserne laves som rammereduktioner. Det betyder, at de enkelte udvalg senere skal pege på, hvor pengene konkret skal findes.

Derudover lægges der op til at spare 7 mio. kr. årligt på administration og godt 25 mio. kr. årligt på en lang række konkrete punkter, som politikerne har peget på i et råderumskatalog.

Dermed er der fundet driftsbesparelser for omkring 40 mio. kr. i 2019 stigende til 80 mio. kr. i 2022.

Anlægsbudgettet beskæres også med sammenlagt ca. 50 mio. kr. i 2019-2022.

Annonce

Vil friholde skolerne

Årets budgetlægning har udfordret politikerne, men borgmester Egon Fræhr (V) er tilfreds med resultatet.

- Det har været en svær opgave. Vi har været opmærksomme på, at vi skal holde den kvalitet, vi har i kommunen, og at en stor del af pengene skal findes i effektiviseringer og arbejdstilrettelægning. Vi har haft et ønske om blandt andet at friholde skolerne mest muligt, men vi kan ikke friholde dem helt. Vi fjerner 2,5 mio. kr. fra skolerne, men ud af et budget på 700 millioner kroner er det en meget lille del, siger han.

Et flertal af gruppeformændene er også tilfredse med det budgetforslag, der sendes til 1. behandling i byrådet tirsdag. Alle nævner, at det har været vigtigt at minimere besparelserne på skoleområdet.

- At finde de 50 millioner kroner har været en bunden opgave. Vi har forsøgt at skåne skoleområdet mest muligt. Alle områder har været nødt til at bidrage, men skolevæsenet bidrager forholdsmæssigt lidt og er skånet meget i forhold til andre områder, lyder det fra SF's Anker Ulsdal, der dog ikke lægger skjul på, at han gerne havde set en skattestigning i kommunen.

- Som jeg ser det, ville en mindre skattestigning være en god mulighed for at styrke vores svage økonomi, men vi har et byråd, der har lavet en konstitueringsaftale, hvor de giver udtryk for, at de ikke kunne drømme om at sætte skatten op. Det har vi måttet acceptere. Vi vil være med til at tage ansvar for, hvordan de økonomiske problemer skal løses, fortsætter han.

Tæring efter næring

Anni Grimm er også tilfreds med budgetforslaget.

- Det har været en svær øvelse at finde så mange penge, men jeg synes, det er lykkes godt. Vi har alle været interesserede i at gøre det bedste, vi kan, for skolerne under omstændighederne. Nogle har øffet lidt om, at man i sådan en sparetid kunne slække lidt på afvikling af gæld. Det har vi sagt nej til. Vi har den holdning, at man skal sætte tæring efter næring siger Anni Grimm (DF).

Konservative har været enige med de øvrige gruppeformænd om at friholde skolerne mest muligt.

- Man kan ikke friholde et stort område med et budget på 700 millioner kroner årligt helt, men jeg synes, at vi med budgetforslaget har minimeret skaderne. Til gengæld får vi på ældreområdet en udfordring i overslagsårene, og vi håber, at vi kan realisere besparelserne på en måde, vi kan se os selv i. Vores motto er, at vi vil ikke stemme for noget, vi ikke kan byde vores egne familier, siger Frank Schmidt-Hansen (K).

Bekymret for de ældre

Jørgen Thøgersen er overordnet også tilfreds.

- Vi er tilfredse med budgetforslaget. Men vi er også bekymrede for de store besparelser, der skal realiseres særligt på ældreområdet. 2019-budgettet ser fornuftigt ud, mens det ser sværere ud i overslagsårene, hvor vi kan være nødt til at kigge på serviceniveauet, hvis antallet af ældre stiger så dramatisk, som fremskrivningerne viser, siger han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce