Annonce
Haderslev

Kommune presset af stigende antal ældre: Nu skal der spares 7,5 millioner kroner

Stigningen i antallet af borger på 80 år og derover presser den kommunale økonomi. Arkivfoto: Scanpix
Antallet af borgere over 80 år vokser kraftigt, og det sætter den kommunale økonomi under pres. SF og Socialdemokratiet er imod besparelserne.

HADERSLEV: Ældreområdet skal spare 7,5 millioner kroner om året. Det rammer blandt andet det såkaldte omsorgsklippekort. Socialdemokratiet og SF er imod besparelserne og mener, at området bør tilføres flere midler.

Annonce

Omsorgsklippekort

Omsorgsklippekortet giver den ældre mulighed for ekstra valgfri hjælp.

Klippekortet er 30 minutter om ugen.

Den ældre kan bruge kortet til hjælp en gang om ugen eller spare op til længerevarende aktiviteter.

Aktiviteterne kan være gåture, højtlæsning eller indkøb samme med en medarbejder.

Kortet kan ikke bruges til for eksempel havearbejde eller snerydning.

Kilde: Haderslev Kommune

Mange 80+

Det er demografien, der begynder at gøre ondt. Antallet af borgere på 80 år og derover vokser markant, således at der i 2023 vil være 512 flere borgere over 80.

Ganske vist lever flere ældre langt sundere, men den såkaldt "sunde aldring" bremser kun udgiftspresset. Den stopper det ikke.

Socialdemokratiet og SF ønsker i stedet en tillægsbevilling:

- Der bliver mange flere ældre, og de 7.5 millioner er det, vi skal finde nu, men når vi kommer længere hen, skal vi måske spare endnu mere. Vi bliver derfor nødt til at kigge på hele området. Vi kan ikke blive ved at spare, siger det socialdemokratiske medlem af voksenudvalget, Bent Vedsted Rønne.

Demente

Besparelserne rammer bredt. Blandt andet normeringen på plejecentre, hjemmeplejen, det samlede døgnberedskab, madservice rammes.

Endelig lukkes otte ubesatte plejehjemspladser. Det sker i år, ligesom reduktionen på 600.000 kroner i omsorgsklippekortet også får konsekvenser i 2019.

Indsatsen for demente berøres. Det kommer formentlig til at betyde, at der afsættes færre ressourcer til den enkelte borger. Hidtil har der været tildelt en særlig demensindsats for alle demenspladser. I fremtiden skal der foretages en individuel vurdering af behovet, og tildelingskriterierne vil blive skærpet.

Seniorrådet har tidligere protesteret mod besparelserne og efterlyst mere solidaritet hos de politiske udvalg, fordi serviceniveauet er politisk bestemt.

Voksenudvalget har tidligere henvendt sig til økonomiudvalget for at høre om, udvalget selv skulle løse de økonomiske problemer og fik det svar, at udvalget må finde pengene i eget budget. Det gjorde et borgerlige flertal så.

SF's Bent Iversen mener, at de økonomiske udfordringer endnu en gang burde været sendt til økonomiudvalget, selv om forsøget har været gjort før.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Bander har kun fortjent foragt

Det er en politisk dom, der fredag faldt ved byretten i København, mener Loyal to Familia. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men det kan egentlig ikke undre, at bandemedlemmerne med deres systematiske lovovertrædelser ikke har respekt for, at vi lever i en retsstat. Her er det heldigvis sådan, at det er uafhængige domstole, der frikender eller dømmer de tiltalte. Fredag var dommen, at et midlertidigt politiforbud mod Loyal to Familia blev gjort permanent, og at banden blev opløst som forening. Og som det er i en retsstat, kan dommen ankes, hvilket Loyal to Familia har gjort. Så sagen fortsætter i Landsretten 1. september, og det er sandsynligt, at den tabende part i den sag vil forsøge at få en endelig afgørelse i Højesteret. Men uanset det videre forløb er det en meget opsigtsvækkende dom, da det er første gang, at en domstol opløser en forening. At danne en forening er en grundlæggende frihedsrettighed i Grundloven. Men Grundloven siger også, at foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål med vold, kan opløses ved dom. Det er heldigvis meget svært at få forbudt og opløst en forening i Danmark. Og når det gælder rockergrupper og bander, er det kompliceret for anklagemyndigheden at bevise, at de er foreninger i Grundlovens forstand. Derfor er det ikke domme som den, der fredag faldt mod Loyal to Familia, som kommer til at løse problemet med den den organiserede kriminalitet. Det kræver en konstant kamp fra myndighedernes side, og at vi som samfund ikke falder for fristelsen til at forherlige bander. De har kun fortjent fordømmelse og foragt. Forhåbentlig vil dommen dog øge trygheden for landets øvrige borgere. Det er der brug for. Kriminelle bander skaber masser af ulykke og utryghed med deres tyranniske adfærd i form af trusler, vold og afpresning. At omfanget af ugerningerne er stort, viser det skræmmende store antal medlemmer af bander og rockergrupper, som lige nu er varetægtsfængslet eller afsoner en dom: 372.

Annonce