Annonce
Debat

Ærgerligt at løft af Sønderstrand udsættes

Annonce

Læserbrev: I budgettet for 2021 har et enigt Aabenraa byråd afsat 2.8 millioner kr. til at give forholdene ved Sønderstrand et pænt løft.

Det er aftalt af alle 31 byrådsmedlemmer, at toiletforholdene skal fornys, at der skal bygges ny sauna og nyt omklædningsrum, at der skal indrettes et mødelokaler og ikke mindst, at der skal etableres videoovervågning i området m.m.

Alt dette er til gavn og glæde for alle, som besøger og benytter Sønderstrand, herunder vinterbaderne.

Frigivelse af pengene til at betale for disse investeringer skulle være sket med en beslutning på byrådsmødet den 27. januar, men Socialdemokraterne trækker proppen ud og ser stort på hele byrådets budgetforlig, som de naturligvis er en del af.

Mon der er gået valgkamp i den?

Socialdemokraterne vil helt uforståeligt afvente undersøgelser om mulighederne for et totalt projekt ude i Aabenraa Fjord.

Et projekt, som det nye byråd, der vælges i november, efter min mening bør tage stilling til.

Borgmesteren ønsker, at forliget vedr. Sønderstrand skal genskabes, hvorfor han har foranlediget, at sagen ikke behandles på byrådsmødet den 27. januar, men først på byrådsmødet i februar.

Det finder jeg er meget ærgerligt ud fra den simple betragtning, at jo før de aftalte tiltag iværksættes, desto før får alle brugerne glæde af dem, og jo mindre vil det påvirke sommergæsterne ved Sønderstrand.

Derfor lad os komme i gang med at give Sønderstrand det aftalte løft.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce