Annonce
forside

Ørsted planlægger biogasanlæg baseret på "svine-medicin" i Esbjerg

Medicinalvirksomheden Leo Pharma skal være storleverandør til planer om biogasanlæg for Ørsted i Måde ved Esbjerg. Den primære biomasse vil komme fra Mucosa - et biprodukt fra produktion af blodfortyndende medicin, som fremstilles af svinetarme.

Esbjerg: Lige nu bygger energiselskabet Nature Energy og Sydvestjysk Biogas på livet løs på et af landets største biogasanlæg ved Korskroen, men inden 2020 kan endnu et biogasanlæg være på vej i den østlige del af Esbjerg.

Det fremgår af et ideoplæg, hvor Miljøstyrelsen lige nu er ude for at opfordre borgerne til at komme med ideer og forslag til udarbejdelse en såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Bag projektet står Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S i samarbejdet medicinalvirksomheden Leo Pharma, Din Forsyning og øvrige lokalindustrier samt landbrug. Biogasanlægget, som vurderes at koste i omegnen af 100 millioner kroner, tænkes placeret på adressen Mådevej 52, hvor det fælleskommunale forsyningsselskab, Din Forsyning, i forvejen driver Rensningsanlæg Øst med Leo Pharma som nabo.

- Ørsted ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Måde ved Esbjerg. Projektet tager udgangspunkt i et bæredygtigt samarbejde med lokale industrier, hvor organiske restprodukter udnyttes til produktion af grøn energi. Produkter, som tidligere er blevet set som affald, udnyttes i biogasanlægget og skaber værdi i produktionen af biogas og biogødning, oplyser Lars Bruun Sørensen, Senior Manager i Ørsted med ansvar for projektet og fortsætter:

- Men det er vigtigt at understrege, at vi stadig er på et stadie, hvor vi undersøger mulighederne, hvilket netop indbefatter dialog med myndighederne. Men vi har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt projektet skal realiseres.

Annonce

Sikkerhed

Idéoplægget skriver om sikkerhed, at "biogas består, ligesom naturgas, hovedsageligt af metan, men opbevares normalt ved langt lavere tryk. Biogas er brændbar, og spørgsmål til sikkerhed ved etablering af biogasanlæg, forekommer ofte. Ved design af biogasanlægget opdeles dette i zoner, der klassificeres efter brandrisiko. Senere i processen skal anlægget godkendes af Sikkerhedsstyrelsen."

Til naturgasnettet

Det skitserede biogasanlæg vil fuldt udbygget blandt andet omfatte modtagetanke, reaktortanke, varmeveksler, lager, gasrensning, opgraderingsanlæg, og med et ændret plangrundlag kan byggeri af tanke og tekniske anlæg få en maksimalhøjde på op til 30 meter.

Sammenlagt skal anlægget årligt kunne modtage cirka 300.000 ton biomasse, hvor den primære biomasse udgøres af lokale restprodukter fra industrier i form af Mucosa fra Leo Pharma. Mucosa er et biprodukt fra produktion af det blodfortyndende medicinpræparat Heparin, som fremstilles af et tyndt slimlag på indersiden af svinetarme.

Biogasanlæggets slutprodukt bliver bionaturgas, som efterfølgende kan føres til kunderne på naturgasnettet.

Øget trafik

Etablering af biogasanlægget vil medføre øget trafikbelastning omkring anlægget, når biomasse skal bringes til anlægget og hentes til udspredning hos landmænd. Det vurderes, at transporter ud og ind af biogasanlægget i gennemsnit vil være 29 biler om dagen året rundt.

Idéoplægget lægger også op til, at miljørapporten skal beskrive forhold som den visuelle påvirkning, sikkerhed, støj og lugt. Hvad angår støj vurderes det største bidrag at komme fra den øgede trafikbelastning, mens idéoplægget blandt andet skriver følgende om lugt:

"Lugt har tidligere været et væsentligt spørgsmål i forbindelse med biogasproduktion, men en målrettet indsats mod lugt i design og drift, samt udvikling af effektive filteranlæg har minimeret problemet."

Borgerne har indtil den 2. oktober til at komme med ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Mere regn på vej: Beredskab holder ekstra øje med vandstand i Kolding efter oversvømmelser

Leder For abonnenter

JV mener: Først nu er Britta Nielsen dømt

Det har vakt berettiget opsigt, at det over en lang årrække lykkedes Britta Nielsen at stjæle over 100 millioner kroner, som ellers skulle være brugt til gavn for de svageste borgere i samfundet. Hvordan kunne en betroet offentligt ansat optræde så kynisk? Og hvordan kunne kontrolmekanismerne i en ellers gennemreguleret offentlig sektor svigte i så uhørt grad? Det er spørgsmål, mange danskere savner gode svar på. Og med god grund. For Britta Nielsen-sagen er sammen med andre statslige skandaler i de senere år med til at skabe tvivl om, hvorvidt vores samfund virkelig er så ukorrupt og velfungerende, som vi ellers godt kan lide at bryste os af. Desværre har Britta Nielsen også kunnet have oplevelsen af at være dømt på forhånd. Her er, hvad daværende socialminister Mai Marcado (K) sagde om Britta Nielsen i efteråret 2018 til Berlingske: - Man er virkelig gennemgående et dårligt menneske, når man vælger at stjæle fra den her gruppe. Så har man jo ingen moral og ingen nedre grænse for anstændighed. Mai Mercado havde fuldstændig ret i sin bedømmelse af Britta Nielsen. Men det var meget upassende, at hun stemplede Britta Nielsen som skyldig, inden retten havde talt. Det var en udtalelse, der formentlig er i strid med god forvaltningsskik, da Mai Mercado på det tidspunkt var minister og dermed havde et særligt ansvar. Såvel borgere, medier som politikere kan undervejs i en så omtalt sag som denne nemt komme til at bruge formuleringer, der reelt slår fast, at den mistænkte er skyldig. Men det er meget vigtigt, at vi holder fast i, at det kun er de uafhængige domstole, som kan frikende eller dømme en anklaget. Det skal også gælde for en gennemført kynisk svindler som Britta Nielsen. Selv om hun siden efteråret 2018 af de fleste har været opfattet som skyldig, var det først tirsdag klokken 16.30, at hun fik sin dom ved Københavns Byret. Mange vil nok mene, at hun havde fortjent en længere straf end de seks år og seks måneders fængsel, det blev til. Men det er ligegyldigt for Britta Nielsens sag, hvad den enkelte borger mener. Retten har talt, og sådan skal det være i et retssamfund.

Annonce