Annonce
forside

Ørsted planlægger biogasanlæg baseret på "svine-medicin" i Esbjerg

Medicinalvirksomheden Leo Pharma skal være storleverandør til planer om biogasanlæg for Ørsted i Måde ved Esbjerg. Den primære biomasse vil komme fra Mucosa - et biprodukt fra produktion af blodfortyndende medicin, som fremstilles af svinetarme.

Esbjerg: Lige nu bygger energiselskabet Nature Energy og Sydvestjysk Biogas på livet løs på et af landets største biogasanlæg ved Korskroen, men inden 2020 kan endnu et biogasanlæg være på vej i den østlige del af Esbjerg.

Det fremgår af et ideoplæg, hvor Miljøstyrelsen lige nu er ude for at opfordre borgerne til at komme med ideer og forslag til udarbejdelse en såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Bag projektet står Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S i samarbejdet medicinalvirksomheden Leo Pharma, Din Forsyning og øvrige lokalindustrier samt landbrug. Biogasanlægget, som vurderes at koste i omegnen af 100 millioner kroner, tænkes placeret på adressen Mådevej 52, hvor det fælleskommunale forsyningsselskab, Din Forsyning, i forvejen driver Rensningsanlæg Øst med Leo Pharma som nabo.

- Ørsted ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg i Måde ved Esbjerg. Projektet tager udgangspunkt i et bæredygtigt samarbejde med lokale industrier, hvor organiske restprodukter udnyttes til produktion af grøn energi. Produkter, som tidligere er blevet set som affald, udnyttes i biogasanlægget og skaber værdi i produktionen af biogas og biogødning, oplyser Lars Bruun Sørensen, Senior Manager i Ørsted med ansvar for projektet og fortsætter:

- Men det er vigtigt at understrege, at vi stadig er på et stadie, hvor vi undersøger mulighederne, hvilket netop indbefatter dialog med myndighederne. Men vi har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt projektet skal realiseres.

Annonce

Sikkerhed

Idéoplægget skriver om sikkerhed, at "biogas består, ligesom naturgas, hovedsageligt af metan, men opbevares normalt ved langt lavere tryk. Biogas er brændbar, og spørgsmål til sikkerhed ved etablering af biogasanlæg, forekommer ofte. Ved design af biogasanlægget opdeles dette i zoner, der klassificeres efter brandrisiko. Senere i processen skal anlægget godkendes af Sikkerhedsstyrelsen."

Til naturgasnettet

Det skitserede biogasanlæg vil fuldt udbygget blandt andet omfatte modtagetanke, reaktortanke, varmeveksler, lager, gasrensning, opgraderingsanlæg, og med et ændret plangrundlag kan byggeri af tanke og tekniske anlæg få en maksimalhøjde på op til 30 meter.

Sammenlagt skal anlægget årligt kunne modtage cirka 300.000 ton biomasse, hvor den primære biomasse udgøres af lokale restprodukter fra industrier i form af Mucosa fra Leo Pharma. Mucosa er et biprodukt fra produktion af det blodfortyndende medicinpræparat Heparin, som fremstilles af et tyndt slimlag på indersiden af svinetarme.

Biogasanlæggets slutprodukt bliver bionaturgas, som efterfølgende kan føres til kunderne på naturgasnettet.

Øget trafik

Etablering af biogasanlægget vil medføre øget trafikbelastning omkring anlægget, når biomasse skal bringes til anlægget og hentes til udspredning hos landmænd. Det vurderes, at transporter ud og ind af biogasanlægget i gennemsnit vil være 29 biler om dagen året rundt.

Idéoplægget lægger også op til, at miljørapporten skal beskrive forhold som den visuelle påvirkning, sikkerhed, støj og lugt. Hvad angår støj vurderes det største bidrag at komme fra den øgede trafikbelastning, mens idéoplægget blandt andet skriver følgende om lugt:

"Lugt har tidligere været et væsentligt spørgsmål i forbindelse med biogasproduktion, men en målrettet indsats mod lugt i design og drift, samt udvikling af effektive filteranlæg har minimeret problemet."

Borgerne har indtil den 2. oktober til at komme med ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Leder For abonnenter

DR er stadig rigeligt stort

Vi har et enormt stærkt Danmarks Radio, der har rigeligt med ressourcer. Statsradiofonien har ganske vist fra årsskiftet gennemført en række programlukninger som en konsekvens af det seneste medieforlig, men tag ikke fejl: DR er fortsat en stor og velpolstret maskine. Fra at have lidt over fire milliarder tvangsinddrevne licenskroner til rådighed hvert år til at drive den vidt og på nogle områder vildt forgrenede koncern, skal DR fremover klare sig med knap 4 milliarder kroner årligt. Det er uanset synsvinkel fortsat et kæmpestort beløb og sikrer DR og dermed staten en meget dominerende medieposition i Danmark. Der er blevet fyret chefer, der er blevet fyret medarbejdere, der er blevet lukket programmer og såmænd også kanaler. Signalet til DR var fra politikernes side klart. Public service er vigtigt, fokuser på kerneopgaven. Public service kan være svært at få greb om. Men det er i hvert fald noget andet end det, markedskræfterne bærer frem. DR skal fokusere på det, andre medieaktører ikke allerede eller alligevel laver. DR skal ikke bare være mere af det samme, men et reelt alternativ til gavn for demokrati, sammenhængskraft og mangfoldighed. Derfor må man undre sig. DR er nærmest gået reality-amok. Danske Damer i Dubai. Øen. Familien Asbæk. Og Fars Pige – lad os holde fast i den. En problemstilling om unge og forældre er bestemt relevant i public service-perspektiv. Men en serie om et forskruet københavnsk familieforhold er en udstilling af ekstremer. Det er ikke dokumentar, det er et freakshow. Det samme kan man sige om serien ”Cougarjagt”. Det kan være public service at kigge ind i parforhold, i kærlighed og samliv. Også på tværs af generationer. Men så er det ikke rendyrket reality-tv om en førtidspensionist, der har sex med unge mænd. Det er godt tv. Det er underholdning. Men det er altså tv, der produceres i store mængder på de kommercielle tv-kanaler, alle tv3-varianterne og kanal 4, 5, 6 og så videre. Det er ikke derfor, vi har DR. DR må gerne samle et stort publikum. Men det skal ikke være på at kopiere det private marked. DR får en enorm statsstøtte for at levere noget andet. Kan koncernen ikke det, er der bestemt basis for endnu en nedjustering af DR.

Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Annonce