Annonce
Esbjerg

Østerbyen advarer hele Esbjerg mod biogas-stank

Ved udslip vil biogasanlægget i Måde kunne sprede lugt ni kilometer væk fra anlægget.

Eventuel stank fra et kommende biogasanlæg i Østerbyen vil ramme det meste af Esbjerg i en afstand af helt op til ni kilometer fra anlægget, advarer Østerby-borgere. Ørsted oplyser, at moderne biogasanlæg ikke skal lugte.

Annonce

I Kalundborg har stanken af rådne æg fra byens cirka et år gamle biogasanlæg givet lokalbefolkningen hovedpine, kvalme og opkastfornemmelser, og nu frygter borgere i Esbjergs østlige bydel, at de kan blive udsat for det samme, fordi Ørsted, tidligere Dong Energy, i Måde planlægger at bygge et biogasanlæg, der minder om det i Kalundborg.

Den offentlige høring forud for den politiske vedtagelse af plangrundlaget for biogasanlægget i Måde slutter tirsdag i næste uge, og foreløbigt har op imod 870 borgere givet opbakning til en underskriftsindsamling imod biogasanlægget. Men selvom 870 underskrifter lyder som en forholdsvis stor opbakning, så er pensionist Lejf Drachmann med bopæl på Ringen, ikke tilfreds.

Lugt-gener

I forhold til lugtgener fra biogasanlægget bliver det ikke reguleret i lokalplanen. Det konkrete projekt forudsætter, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM, red) med tilhørende tilladelse, og at der kan gives en miljøgodkendelse. Lugtforhold skal belyses i miljøkonsekvensrapporten og miljøgodkendelsen, og det er her, at der vil skulle fastsættes krav vedrørende lugt.Esbjerg Kommune er myndighed på miljøgodkendelsen, mens Miljøstyrelsen er myndighed på miljøkonsekvensrapporten. Miljøstyrelsen forventer at sende miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring i begyndelsen af 2019 og den tilhørende tilladelse forventes at kunne udstedes inden sommeren 2019. Esbjerg Kommune kan herefter udstede en miljøgodkendelse til virksomheden.

Ørsted har oplevet en masse bøvl med lugt fra selskabets et år gamle biogasanlæg ved Kalundborg. Anlægget ligner det biogasanlæg, Ørsted vil bygge ved Esbjerg, og derfor er borgerne i alarmberedskab. Arkivfoto
Annonce

To km fra Torvet

Han understreger, at biogasanlægget potentielt kan påvirke esbjergenserne langt ud over Østerbyens grænser, idet han refererer til oplysninger fra repræsentanter fra Ørsted ved et borgermøde forleden. Her oplyste Ørsted, at lugten i Kalundborg kunne spores helt op til ni kilometer fra biogasanlægget.

- I tilfælde af et udslip fra anlægget, og det kunne Ørsted ikke afvise, vil lugten kunne brede sig op til ni kilometer fra anlægget. Set i det lys mener jeg ikke 870 underskrifter er mange, når potentielt set et sted mellem 30-40.000 mennesker kan blive påvirket af stank, siger Lejf Drachmann og fortsætter:

- Tænk på at Torvet kun ligger cirka to kilometer fra biogasanlægget, og med ni kilometer - og selvfølgelig afhængig af vindretningen - så vil lugten kunne spredes over Fanø og så langt som Sædding og Fovrfeld og Andrup og Tjæreborg, siger han.

Lejf Drachmann forstår slet ikke, hvorfor Ørsted vil placere et biogasanlæg så tæt på en storby.

Annonce

Hold hesten

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) konstaterer, at det måske lige er en postgang for tidligt at protestere over en mulig lugtgene:

- Der er lang vej igen til den endelige beslutning, for det er kun selve plangrundlaget, der er i høring lige nu - alt, der vedrører mulige lugtgener er omfattet af det høringsmateriale, som Miljøstyrelsen sender ud i en otte ugers høring i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Esbjerg Kommune er alene myndighed på selve byggeriet, og skal man gøre indsigelser mod lugt gældende, så er det altså først ved Miljøstyrelsens høring.

Borgmesteren siger samtidig, at biogasanlæg ikke skal lugte - eksempelvis ligger der et biogasanlæg lige nord for Ribe, uden at det har givet anledning til klager.

Annonce

Anlæg må ikke lugte

Nikolaj Ager Hamann, Director i Ørsted med ansvar for biogasanlæg forstår godt, hvis nogle af beboerne i Måde er blevet bekymret efter at have hørt om de udfordringer, selskabet har haft på vores biogasanlæg i Kalundborg.

- Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi har lært af de hændelser, der har skabt lugtproblemer i Kalundborg. Vi har en arbejdsgruppe i gang med at analysere, hvilke tiltag vi allerede fra start skal have med i designet af et nyt anlæg i Esbjerg for at sikre, at vi fremadrettet undgår lugtproblemer. Vi vil blandt andet have flere filtre til at rense luften og mere overvågning af anlægget. For moderne biogasanlæg skal ikke lugte, og de problemer, der har været i Kalundborg, er ikke noget, vi normalt oplever, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce