Annonce
forside

Østerbyen Borgmester prioriterer virksomheder frem for byens borgere

Al ære og respekt for en borgmester, der gerne vil tiltrække nye virksomheder til Esbjerg. Det skal blot ikke være på bekostning af byens borgere.

Her på det sidste har vi erfaret, at Facebook vil slå sig ned mellem Kvaglund og Andrup. Det betyder blandt andet, at man har i sinde at lukke Nordskrænten for bilkørsel mellem Kvaglund og Andrup. En cykelsti ydes som et beskedent plaster på såret. Tidligere har man lukket Ø. Kjersingvej, således at man kun kan komme ud på Kjersing Ringvej ved at benytte Storebæltsvej. En helt klar forringelse for Kvaglunds borgere. At man nu også har valgt at lukke Lykkesvej med en jordvold, således at man ikke længere kan cykle diagonalt mod eksempelvis Bilka er til stor gene for beboerne.

Borgmesteren har tilsyneladende stor veneration for områderne ved Hjerting og Sædding. Her påtænkes på sigt at føre Sædding Strandvej ned i en tunnel omkring Søfarts- og Fiskerimuseet. Sikkert en ganske udmærket ide. Har man overvejet noget lignende med Nordskræntens østlige strækning mod Andrup?

At vi i Esbjerg Ø, som måske skulle omdøbes til Esbjergs skraldespand, nu også får påduttet et biogasanlæg af dimensioner med risiko for fæl stank af rådne æg, er da bare lige det, der mangler. Biogasanlæg er ganske udmærket. Det skal blot ikke opføres ved bymæssig bebyggelse. Langt ud på landet - der hører det hjemme.

Der tales meget om, at nye virksomheder skaber øget beskæftigelse, men det nytter altså ikke noget, at man på den bekostning skalter og valter med borgernes ve og vel. Fra Kalundborg har man modtaget rigtig dårlige meldinger omkring lugtgener ved et tilsvarende biogasanlæg. Jamen, giver det da ikke borgmesteren stof til eftertanke?Skal vi begå de samme fejl her i Esbjerg? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke - så kære borgmester: Drop tanken om et biogasanlæg ved bymæssig bebyggelse.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Groteske udsættelser af sigtelser skal stoppe

Bandekonflikter, grænsekontrol og forebyggelse af terror har de seneste år gjort det meget svært for politiet på tilfredsstillende vis at løse alle sine resterende opgaver. Flere betjente til det hårdt pressede korps er på vej, men det tager tid at få dem uddannet, så både politikere og politiledelse står fortsat med en vigtig prioriteringsopgave. I denne uge er det kommet frem, at man ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, i alle politikredse i nogle tilfælde venter med at sigte mulige gerningsmænd. Det sker på grund af mandskabsmangel for at kunne leve op til politisk bestemte tidsfrister. I sager om vold og våben må der højest gå 30 dage fra, der er rejst en sigtelse, til der er en tiltale, og i voldtægtssager er fristen typisk 60 dage. Berlingske har talt med en anklager, der på møder har hørt ledere fortælle om, at der i Københavns Politi løbende ligger 500-1000 sager, hvor der på grund af tidsfristerne ikke er rejst sigtelser, selv om politiet kender til de mulige gerningsmænd. Det er en hån mod både ofrene og mod befolkningen, der skal have tillid til, at efterforskningen er så effektiv som muligt. Det er fornuftigt, at der er krav om, at sager om grov kriminalitet bliver afsluttet hurtigt. Men ressourcerne skal også følge med. Derfor må politikerne erkende, at politiet står i en svær situation, hvor rigide krav om tidsfrister kan virke mod hensigten. I stedet må kravet være, at politiet får prioriteret kræfterne bedst muligt og ikke lader sig styre af tidsfrister og deraf følgende målkrav, som lederne måles på. Hvis politiet har en konkret mistanke, skal der selvfølgelig rejses en sigtelse med det samme. Også selv om der er risiko for, at der går flere end for eksempel 30 dage, før der er rejst en tiltale. Det er afgørende, at efterforskningen sker hurtigst muligt. Det må politikere og politiets ledelse sørge for, så de groteske udsættelser af sigtelser kan stoppe.

Annonce