Annonce
Vejen

10. klasse centrene kan blive reddet

Der er pragteksemplarer på 10. klasse-centre i Sydjylland. Vejens på Basen er et af centrene, der sender allerflest elever videre til erhvervsskolerne, og det er Anni Matthiesen,, skoleordfører for Venstre glad for. Her følger hun lidt af en engelsktime. Foto: Lars Stokbro

Venstres skoleordfører smider en mulig redningskrans ud til de særlige 10. klasser, der er udbredte i det sydjyske område. Her vælger over 50 procent af eleverne i forvejen en erhvervsskole efter folkeskolen. Og det får Anni Matthiesen, Venstres skoleordfører, til at åbne en kattelem i forhold til tvangsforflytning af centrene.

VEJEN: 10. klasse centrene i Syddanmark kan blive fredet i en stor kommende reform af den ældste klasse i folkeskolen.

Venstres uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, er tæt på at frede centrene fra at blive flyttet til landets erhvervsskoler.

- Centrene ser ud til at fungere. Der er pragteksempler på 10. klasse-centre her i området. Derfor vil jeg ikke afvise, at de kan blive liggende, hvor de er i dag, siger Anni Matthiesen til JydskeVestkysten efter et besøg på 10. klasse-centeret på Basen i Vejen. Hun nævner også Varde og Billund som succeshistorier.

Hun undrer sig samtidig over, at de sydjyske skoler er i stand til at få de unge til at vælge erhvervsuddannelser.

- Det er mærkeligt, at man kan i Jylland, men ikke i København, hvor næsten alle vælger det almene gymnasium, siger hun.

I Vejen har centret et tæt samarbejde med erhvervsskoler i byen, med byens gymnasium og med erhvervsuddannelserne på Rybners i Esbjerg.

- Det vil være svært at argumentere for at flytte 10. klasserne i de centre, hvor det fungerer, siger Anni Matthiesen.

Annonce

Anni og 10. klasse

Anni Matthiesen var i går på besøg på Basen og 10. klasse-centret i Vejen for at høre om, hvordan man dér har succes med 10. klasserne og frygter, at Venstres forslag kan ramme kommunens elever.

Anni Matthiesen, Krogager ved Grindsted, valgt til Folketinget i Vejen-kredsen for Ventre og blandt andet partiets uddannelsesordfører.

Thora Nansen, lærer og leder af Basens 10. klasse-center.

10. klasse-centret har 100 elever.

54,5 procent af eleverne vælger en erhvervsuddannelse.

I Vejen Kommune vælger 25 procent af en samlet årgang en erhvervsuddannelse, mens det på landsplan er 19,4 procent

Venstres forslag

Venstres opgør med de kommunale 10. klasser handler om at få eleverne til at vælge en erhvervsskole efter 10. klasse.

Baggrunden for Venstres forslag er mange års elevflugt fra håndværkeruddannelserne.

Erhvervslivet råber på håndværks- og andet faglært arbejdskraft

Venstres forlag skal også være med til at forhindre, at det 10. skoleår bliver et spildår.

Vi kan simpelthen ikke placere alle 10. klasser på erhvevsskoler. Det vil give alt for lange afstande, siger Anni Matthiesen, uddannelsesordfører for Venstre. Foto: Lars Stokbro

Blev dårligere i 10.

En stor - men gammel - undersøgelse har vist, at elverne i 10. klasse er dårligere stillet fagligt efter 10. klassen, end da de startede, og samtidig råber virksomhederne på faglært arbejdskraft.

- Når 10. klasserne ikke fungerer på folkeskolerne, må vi gøre noget. Vi vil gerne have, at 10. klasserne flyttes til erhvervsskolerne, så klasserne kan blive starten på en uddannelse. Vi skal have mange flere til at vælge en erhvervsskole, siger Anni Matthiesen.

Ender nogle elever på universitetet er det ikke noget problem for Anni Matthiesen.

- Akademikere kan også have gavn af at have haft en hammer i hånden. De praktiske fag kan alle lære noget af, siger hun.

Hun og Venstre afventer en analyse af 10. klasserne - herunder 10. klasse-centrene, som er udbredte i landkommunerne - før de lægger sig fast på en endelig reform.

- Jeg håber, det bliver en bred aftale på tværs af blokkene i Folketinget om dette, så skoleledere og undervisere får ro til deres undervisning, siger Anni Matthiesen.

Anni Matthiesen står på mål for sit og Venstres forslag om at 10. klasserne skal flyttes til landets erhvevsskoler. Ønsket er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og gøre skoleåret mere relevant i forhold til uddannelsesvalg. Foto: Lars Stokbro

Over 50 procent i Vejen

I Vejens 10. klasse-center vælger over 50 procent en erhvervsuddannelse, fortæller leder af centret, Thora Nansen.

- Alle vores elever har et sted at tage hen, når de er færdige hos os, fortsætter hun.

Anni Matthiesen understreger, at mange 10. klasser fungerer godt.

- Men vi skal sikre, at alle får noget ud af 10. klasse, og vi skal sikre, at flere tager en erhvervsuddannelse, siger hun.

Thora Nansen synes, det vil være helt forkert at rykke alle 10. klasser fysisk til erhvervsskolerne. I Vejen vil det kunne betyde 60 kilometers daglig transport, hvis eleverne blev flyttet til Hansenberg i Kolding.

Anni Matthiesen afventer analysen af 10. klasserne, som forligspartierne satte i gang ved Finanslovens vedtagelse sidste efterår.

- Eleverne skal have større tilknytning til erhvervsskolerne, så de ved, at de kan vælge en uddannelse dér. Så bliver 10. klasse starten på deres ungdomsuddannelse, og de vil ikke føle sig fortabte i forhold til kammeraterne i gymnasiet. I dag kan de kan føle, at kammeraterne er kommet videre og er blevet del af et ungdomsmiljø og går til gymnasiefester, mens de sidder fast i 10. klasse. Nogle synes, det er lidt træls med et år i 10. klasse, forklarer Anni Matthiesen.

Vi kan simpelthen ikke placere alle 10. klasser på erhvevsskoler. Det vil give alt for lange afstande, siger Anni Matthiesen, uddannelsesordfører for Venstre. Foto: Lars Stokbro

Folkeskole=læring

- Eleverne skal have en større tilknytning til erhvervsskolerne og føle, at de rykker videre i ungdomsmiljøet, fortsætter hun.

Hun mener dog, at denne tilknytning godt kan skabes ved, at ledelsen af 10. klasse-centrene flyttes til en erhvervsskole, mens den egentlige undervisning foregår samme sted som hidtil.

På nogle punkter er lærer Thora Nansen enig i dette. Men hun understreger, at folkeskolen er stedet for læring.

- Kerneopgaven er stadig læring til elevere. Og vi har ekspertisen og specialisterne i folkeskolen. Vi har kæmpe ressourcer på dette område fastslår hun.

- 10. klasse er lidt af en mellemstation for de elever, der ikke ved, hvad de vil. Vi skal give dem tryghed og gøre dem parate til at vælge deres ungdomsuddannelse. Og det gør vi allerede i dag med vores gode samarbejdspartnere. Vi er på fornavn med lærerne på erhvervsuddannelserne, siger Thora Nansen.

Anni Matthiesen fastslår flere gange, at man ikke nødvendigvis vil flytte skolerne, men det ledelsesmæssige ansvar.

- Ved at flytte ledelsen kan vi flytte fokus og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

- Og vi vil simpelthen ikke kunne placere alle 10. klasser på erhvervsskoler. Det vil give alt for lange afstande, siger hun

Anni Matthiesen til højre i samtale med Thora Nansen. Foto: Lars Stokbro
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding For abonnenter

Ansatte skal væk: Mindst 100 stillinger på skoler og daginstitutioner ryger i sparerunde

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce