Annonce
Esbjerg

13 års papir- og gravearbejde slut: Sønderhos historiske naturhavn klar til en flåde af småbåde

Flydebroen til Sønderho Havn bliver søsat her og er klar til at blive sejlet til Fanø. Foto: Dansk Plast
Coronaen udsatte indvielsen af naturhavn på Fanø sidste år. Men nu skal en flåde af småbåde og den traditionelle sønderhoning-dans indvie havnen.

Esbjerg: Flydebroen til Sønderho Havn er nu færdig og ligger i Måde ved Esbjerg Havn og venter på at blive sejlet til Sønderho.

Naturhavnen i Sønderho er så småt klar til indvielsen lørdag den 26. juni, efter at den blev udsat på grund af corona sidste år.

Flydebroen skal lægge til kaj ved den nyetablerede havn, som Sønderho Havn Støtteforening har arbejdet i en årrække for at genetablere, efter den tilsandede engang i 1980'erne.

Annonce

Når havnen er genåbnet efter 13 års papir- og gravearbejde, kan små både ligge for svaj i tidevandsrenden Dybet.

Så mange småbåde lå for svaj i tidevandsrenden ved Sønderho Havn i 1982. Foto: Gustav Petersen.

Flydebroen er produceres hos Dansk Plast i Vester Nebel nær Esbjerg Lufthavn, og den slæbes med redningsbåd til Sønderho.

- Vi er glade for, at man har valgt et lokalt firma som os til at tegne, designe og producere flydebroen, siger Sylvia Elizabeth Steinberg, Dansk Plast.

Vaccine åbner for havneindvielse

På grund af corona-restriktioner har bestyrelsen for Sønderho Havn Støtteforening flere gange måttet udsætte åbningen af havnen. Men nu er søkikkerten stillet skarpt på lørdag den 26. juni klokken 13, fordi man forventer, at en meget stor del af foreningens medlemmer og gæster vil være vaccineret  til den tid - og så selvfølgelig fordi der er højvande klokken godt 16 den dag.

- Det betyder, at mange vil kunne deltage i båd fra vandsiden - og andre fra landsiden, forklarer Anders Bjerrum, formand for støtteforeningens bestyrelse.

Ribebåde ved Hønen i 1970'erne. Privatfoto

Folkene bag naturhavnen lover mange maritime aktiviteter i renden, musik og god stemning og mad og drikke ved Børsen.

Forlandet ved Børsen vil være shinet op, så en sønderhoning kan komme på tale.

Annonce

En lang sejlads mod havnen

Projektet Sønderho Havn har stået på siden 2008, da man i Sønderho stiftede en forening, som skulle skaffe tilladelse samt finansieringen til genetableringen af Sønderho Havn.

Sønderho Havn har altid været en naturhavn, hvor småbåde har kunnet ligge for svaj i tidevandsrenden (Dybet) ud for Sønderho. I 1980’erne begyndte renden dog at sande til, og landskabet har siden forandret sig meget.

Projektet har genskabt et naturligt anløb og dermed den naturhavn, som hører til Sønderho.

Sejladsen til og fra Sønderho gennem Vadehavet har historiske rødder og har præget livet og lokalsamfundet i Sønderho siden 1700-tallet.

Uddybningsarbejdet er foregået med en cuttersuger, som denne monteret på en flåde med pumpestation og jordspyd for fastholdelse under arbejdet

Projektet vurderes at kunne få stor positiv indvirkning på turisme og bosætning i Sønderho.

I 2008 indgik Fanø Byråd en aftale med foreningen bag projektet om, at Fanø Kommune bakker op om projektet og understøtter det økonomisk og med projektledelse. Forarbejdet i form af undersøgelser og den efterfølgende drift af havnen varetages af foreningen.

Det er Fanø Kommune, der som bygherre har søgt Kystdirektoratet om de nødvendige tilladelser og dispensationer. Foreningen Sønderho har primært arbejdet på at få tilladelsen til at grave og uddybe en sejlrende, der gør det muligt at sejle ind til Sønderho.

Ribebåde ved Hønen i 1970'erne. Privatfoto

Kystdirektoratet gav tilladelse til projektet i januar 2017, og uddybning af sejlrenden blev afsluttet i 2020-2021 med en rende, der er sejlbar ved højvande, og hvor tidevand strømmer igennem og er med til at holde renden ren. Renden skal vedligeholdes i 2025.

Dybet danner en tidevandsrende, som gør det muligt at sejle ind til Sønderho Havn. Privatfoto

Renden er cirka fem kilometer lang, bredden er 6-12 meter og dybden er 0,4 meter ved middellavvande og 1,7 meter ved middelhøjvande. Den gennemsnitlige forskel på høj- og lavvande er altså 1,3 meter.

Der er risiko for blød bund langs kanten af sejlrenden, så færdsel sker på eget ansvar, ligesom børn i vandet ved sejlrenden bør være under opsyn af voksne. Færdsel på vaderne er ikke tilladt.

Sønderho Havn Støtteforening forventer i øvrigt, at arbejdet med udvidelse af renden fortsætter i forbindelse med Fanø Kommunes forstærkning af Sønderhodiget, hvor der skal indvindes 50.000 kubikmeter sand.

Program for indvielsen af Sønderho Havn

Lørdag den 26. juni 2021

13:00: Festpladsen åbner, salg af pølser, bakskuld, øl, vand og kaffepunch. Musik ved Peter Uhrbrand og Ole Mouritsen.

14:30: Velkomst ved Anders Bjerrum, formand for Sønderho Havn Støtteforening.
Borgmester Sofie Valbjørn erklærer havnen for åben.
Åbningstale ved formand for Fanø Kommunes ENT-udvalg, Christian Lorenzen.
Taler, festsang, fanødans. Tursejlads i Slagters Lo.

18:00: Afslutning

Område ved Sønderho. Privatfoto
Everten er et af  de traditionelle skibe i Vadehavet. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening

Sport

En ærlig Kasper Hjulmand: Vi skulle aldrig være gået på banen igen med chokerede spillere

Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Sønderborg

Gense videoen: Dronningen holder reception på Kongeskibet i Sønderborg

Annonce