Annonce
Vejen

20 års efterslæb er nu indhentet

Kulturminister Mette Bock (LA) er blandt de besøgende, som museumsdirektør Bo Ejstrud har haft besøg af på Museet på Sønderskov. Foto: Søren Gylling
Museet på Sønderskov får flidspræmie i Kulturstyrelsens kvalitetseksamen. Arkæologerne knoklede sidste år med at få registreret samtlige fund fra museets levetid. 13.363 gæster besøgte museet i 2018. Formand Inger Gram er tilfreds.

BRØRUP: Danske museer er forpligtet på De fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

Museet på Sønderskov har gennem en årrække været fremragende til det meste, men det har knebet med registreringen - altså at få nedskrevet og dokumenteret de tusindvis af fund, som er gjort gennem de seneste mange år.

Men nu er det gjort.

- Vi har indhentede det store registreringsefterslæb, som vi havde lovet Kulturstyrelsen at afslutte, fastslog formand for Museumsforeningen, Inger Gram, på generalforsamlingen.

- Den helt store opgave var at indhente vores registrering. Som statsanerkendt museum skal vi - naturligvis - leve op til statens krav om at have styr på vores samling. Det har været en svær opgave for mange museer at leve op til. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at dette problem ikke længere findes hos os. I slutspurten blev der registreret omtrent 9400 genstande i løbet af første halvdel af 2018. Det er omtrent 80 om dagen, sagde Inger Gram.

- Jeg vil takke personalet og de mange frivillige, der deltog i løsningen af denne store opgave. Det var vigtigt at få dette afsluttet, ikke mindst i forhold til kvalitetsvurderingen her i 2019.

Annonce

Museumsforeningens årsmøde

Katrine Worsøe blev på generalforsamlingen i Museumsforeningen på Museet på Sønderskov nyvalgt til bestyrelsen. Hun afløser Ann Møller Gram, der ikke modtog genvalg.

Bodil Baagø, Troels Ravn og Lennart Madsen blev genvalgt.

Inger Gram er formand for foreningen.

Museerne arbejder med udgangspunkt i museumslovens fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.

Indsamling: det vil sige at museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik.

Registrering: det vil sige at museet er forpligtet til at registrere samlingerne til en digital database.

Bevaring: det vil sige at museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande (værker), ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin.

Formidling: det vil sige at museet er forpligtet til at formidle de indsamlede genstande til de besøgende. Formidlingen kan foregå både mundtligt, skriftligt eller virtuelt.

Forskning: det vil sige at museet er forpligtet til at forske i samlingerne. Denne forskning kan f.eks. blive til en bog eller artikel.

Rent bord

Da Bo Ejstrud blev ansat som direktør på Sønderskov for seks år siden, arvede han efterslæbet. Dengang var der registreret 8.500 fund. I dag er der registreret 37.000 fund. Arbejdspunklen har haft sin pris. Ejstrud fortæller, at "meget andet lå stille i 2018" for at gjort rent bord med de gamle fund, der var anbragt uregistreret i magasinerne.

Nu har Kulturstyrelsen kigget museet over skulderen og fundet alt sammen til UG+ - også registreringen - og det er Bo Ejstrud og Inger Gram naturligvis meget tilfredse med.

- Besøgstallet nåede op på 13.363. I betragtning af den store registreringsindsats, og en sommer, der var alt for varm til museumsbesøg, er det et meget tilfredsstillende tal, konstaterede formand på generalforsamlingen.

- Med 109 artikler i aviserne, har Sønderskov været nævnt i en avis i gennemsnit hver 3,4 dage gennem hele 2018.

- Arkæologerne havde et travlt år med undersøgelser på 20 lokaliteter rundt omkring i kommunen. Det var vigtigt at finde spor af Gejsings middelalder ved Bavnehøj, og udgravningen af et depot fra yngre bronzealder ved Sdr. Hygum indeholdt 120 bronzefragmenter, som konservatorerne nu er i gang med at se på.

- De vigtigste fund blev dog gjort på Stavsagerhøj nord for Sdr. Hygum. Her blev der blandt andet udgravet en pragtvogn fra 1. århundrede og et tempel fra 400-tallet. Disse fund er med til at styrke vores tolkning af Sdr. Hygum som et helt specielt centrum i Danmarks jernalder. Udgravningerne blev holdt hemmelige undervejs, men kunne ses fra december på DK4. Udgravningen blev udpeget som den vigtigste på den top-ti liste, som Slots- og Kulturstyrelsen hvert år laver over årets mest spændende udgravninger, siger Inger Gram.

- Det hører også med, at vi har håndteret mere end 400 metalgenstande, der er indleveret af private detektorførere. Genstandene skal registreres af museet, og derefter sendes videre til vurdering på Nationalmuseet.

Tak

- På forskningssiden har vi udgivet syv artikler, heraf en fagfællebedømt. Det betyder, at vi bliver ved at sætte Vejen Kommunes historie på det nationale landkort.

- Til kvalitetsvurderingen skulle vi indsende en liste over de seneste fire års publikationer. Det var meget tilfredsstillende at kunne indsende en liste med mere end 60 titler. Det viser noget om, hvad vores egn har at byde på, og hvordan museets personale formår at fortælle om den.

- Vi holder en række af faste arrangementer i gennem året, hvor vi forsøger at ramme forskellige målgrupper. Årets nye arrangement var Allehelgen. Det overraskede os at se næsten 500 børn og voksne samle sig i køen en mørk onsdag aften, men det kan kun betegnes som en stor succes.

- Som altid sluttede året af med Jul på Sønderskov, som er årets største arrangement, og som bliver støttet af mange frivillige. Besøgstallet blev i år 1965 gæster.

- Alt i alt kan vi se tilbage på 2018 som et vellykket år, med stor aktivitet på alle felter af museets arbejdsområder. Det er kun lykkedes ved en stor støtte fra den egn, vi er en del af, og ikke mindst ved en stor indsats fra såvel frivillige og ansatte på museet, siger Inger Gram.

- Tak til alle.

Museet på Sønderskov mangler altid friske kustoder til museet. Foto: Jacob Schultz
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Sjove mænd invaderer Nustrup

Leder For abonnenter

PostNord er en dødssejler

I årevis har fusionen mellem Post Danmark og det svenske Posten AB til PostNord i 2009 været et problembarn. Der er nemlig så store forskelle mellem Danmark og Sverige, at det har vist sig nærmest umuligt at få fællesskabet til at fungere. Mens Danmark er en digital spydspids, bliver der fortsat ekspederet masser af fysiske breve og dokmenter via posten hos vores nordiske naboer. Og skønt man kan begræde det traditionelle brevs forsvinden i vores land, er udviklingen uafvendelig. Situationen i Danmark har siden 2012 udløst adskillige årsregnskaber med blodrøde tal, hvilket har belastet hele PostNord i fatal grad. I det seneste årsregnskab for 2018 havde den danske del af forretningen et minus på over en milliard kroner. Noget tyder på en bedring i økonomien, men prisen har været høj i form af massefyringer og bestandigt forringet service. Imens fortsætter brevmængden med at falde på grund af den digitale kommunikations fortsatte fremmarch kombineret med alt for lange leveringstider på fysiske breve. Nu er flere partier så åbne for at forlade postsamarbejdet. De nye toner er der grund til at være tilfreds med. For nok er situationen lige nu slem. Men fremover vil den blive endnu værre. Også hos vores naboer vil den moderne kommunikation vinde stadig mere frem. Det er ganske enkelt for hurtigt, bekvemt og billigt at holde digital kontakt med både venner, familie og myndighederne til, at fysiske breve på sigt kan overleve i større omfang. Det gælder også i Sverige. PostNord er med andre ord en dødssejler, det ikke vil være klogt at holde fast i. Lad os få lukket virksomheden, inden vi bruger endnu flere penge på at forlænge dens skrantende eksistens. Naturligvis skal det også fremover være muligt at sende fysisk post i Danmark. Men der er bestemt ingen grund til at genopbygge et nationalt postvæsen. I stedet bør politikerne se på muligheden for at betro opgaven til private aktører. Dyrere og ringere end den nuværende ordning kan det umuligt blive.

Esbjerg

Bilforhandler trækker sig ud af Ribe

Varde For abonnenter

Friskole med politikertække i nabokommune: Skoleleder kan smile over tilstrømning fra Esbjerg

Annonce