Annonce
Varde

20.000 nye skraldespande til madaffald er på vej til parcelhusene

I fremtiden vil der kun være en type skraldespand til restaffald og madaffald. I dag er der fire størrelse til restaffald. Planlægger Jens Stræde Bondesen fra Din Forsyning forventer, at vi kan indsamle 2,8 millioner kilo madaffald, som skal bruges til fremstilling af biogas. Foto: Henrik Reintoft
Din Forsyning vil i februar og marts næste år udskifte 20.000 skraldespande i Varde Kommune og i stedet udlevere en todelt til husholdningsaffald og madaffald. Prisstigninger på vej.

Varde Kommune: Som i resten af landene i EU så gør Danmark klar til, at vi skal genanvende langt mere af vores husholdningsaffald. Senest i 2023 skal alt organisk affald genanvendes ifølge affaldsdirektivet fra EU. Så lang tid kommer borgerne i Varde Kommune ikke til at vente.

Allerede i februar og marts næste år vil Din Forsyning udskifte 20.000 skraldespande i Varde Kommune. I stedet for får alle en 240 liters todelt skraldespand udleveret. Skraldespanden er til henholdsvis restaffald og madaffald.

Planlægger Jens Stræde Bondesen fra Din Forsyning fortæller, at de i første omgang tager alle parcelhuse. Senere vil boligforeningerne og større ejendomme også få udleveret nye containere.

Annonce

Nye priser

Følgende skraldespande udgår: 80 liter, 120 liter, 140 liter, 160 liter.

I fremtiden vil der kun være en todelt 240 liters skraldespand. 40 procent er til madaffald, 60 procent er til restaffald. Alle parcelhuse får i februar eller marts 2020 leveret den nye todelte skraldespand. Derudover får man en lille skraldespand til køkkenet og 200 plastposer.

Fra næste år koster det 1.277,50 kroner om året af få tømt sin skraldespand hver anden uge. En tilsvarende koster i dag 1.215 kroner.

Giver 200 poser om året

Ud over en ny todelt skraldespand så får kunderne samtidig udleveret en ny lille skraldespand til køkkenet og en rulle med 200 plastposer til madaffaldet. Hvert år får man leveret en ny rulle med 200 plastposer, men enhver anden plastpose må også gerne anvendes, bare posen er lukket med en knude.

- Alle får en velkomstpakke med en sorteringsvejledning. Der bliver lavet en ABC. Vi laver også en pixie bog til børnene, siger Jens Stræde Bonde.

Din Forsyning har undersøgt kundernes husholdningsaffald. Og den viser, at cirka halvdelen af det affald, der i dag sendes til forbrænding, er organisk affald.

Forventningen er, at 2,8 millioner kilo eller cirka 60 procent af det organiske affald i Varde Kommune indsamles og kan genanvendes.

Det sendes via AFLD i Tarm til AFLD i Fasterholt ved Herning, hvor madaffaldet omdannes til pulp. En slags organisk grød, som sælges videre til biogasanlæggene rundt om i landet, hvorefter det bruges som gødning på markerne.

Tøj og mælkekartoner

Din Forsyning betaler i dag 650 kroner for at komme af med 1.000 kilo husholdningsaffald, der brændes af og omdannes til fjernvarme. Prisen for at komme af med 1.000 kilo madaffald koster 400 kroner. Men selvom prisen for at komme af med affaldet for Din Forsyning falder, så stiger prisen over en kam med 5,1 procent.

Årsagen er, at Din Forsyning skal købe nye skraldespande for 14,5 millioner kroner. Og det tager også længere tid at håndtere vores affald. De kunder, der i dag eksempelvis har en 140 liters sort skraldespand, kommer til at opleve en prisstigning på 260 kroner eller 25,6 procent.

Jens Stræde Bondesen forklarer, at en 140 liters skraldespand er for lille til at opdele til både restaffald og madaffald.

- Erfaringerne viser, at madaffaldet sætter sig fast, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Så i fremtiden til der kun være en skraldespand – den todelte 240 liters.

Som skrevet skyldes ændringerne EU's affaldsdirektiv. Et direktiv med langt højere krav inden 2034.

- Borgerne skal ikke forvente, at det slutter her. Mælkekartoner og tekstiler er det næste, siger Jens Stræde Bondesen.

Men den tid den glæde.

Planlægger Jens Stræde Bondesen fra Din Forsyning fortæller, at efter sorteringen af madaffald er indført næste år, vil de begynde at kigge på tekstiler og mælkekartoner. Foto: Henrik Reintoft
Sammen med en ny todelt skraldespand til madaffald og restaffald får samtlige kunder også leveret en lille spand til køkkenet og 200 plastposer om året. Foto: Henrik Reintoft
I første omgang er det alle parcelhuse, som får leveret den nye todelte skraldespand. Den er opdelt med 60 procent til restaffald og 40 procent madaffald. Den fås kun i en størrelse - 240 liter. Foto: Henrik Reintoft
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Danmark skal hænge sammen

Kan man forestille sig en situation, hvor det offentlige dropper investeringen i vejnettet i dele af landet, så borgerne selv må i gang med asfalteringen? Nej selvsagt ikke. Men faktisk er det nogenlunde en parallel beslutning, vores regering har truffet ved at ikke at afsætte midler til bredbåndspuljen i sit udspil til finanslov. Danmark er på vej til at blive næsten 100 procent digitaliseret. Det rummer mange fordele. Både i dialogen med myndighederne og i privatlivet kan det meste hurtigt og bekvemt ordnes via nettet, der samtidig giver adgang til et uendeligt univers af information og underholdning. Forudsætningen for at være en del af det moderne Danmark er hurtigt, stabilt internet. Imidlertid er det fortsat steder i landet, hvor borgerne ikke har denne mulighed. Hermed er de berørte koblet af en central del af infrastrukturen. Konsekvenserne er logiske. Unge familier vælger landet fra, hvis der ikke er net af tilstrækkelig kvalitet. Man skubber således yderligere på den affolkning, der allerede er sat ind af andre årsager. Kreditinstitutternes uvilje til at yde lån til boligkøb i den knap så tæt befolkede del af landet er i forvejen et problem. Men er der heller ikke netforbindelser af en antagelig kvalitet kan boliger på landet blive usælgelige. Samtidig er det svært at drive virksomhed uden bredbånd. Både det lille mekanikerværksted i landsbyen og den moderne landmand er afhængig af computeren. Ansvaret for netforbindelser kan man ligeså lidt som byggeri af veje eller broer pålægge den enkelte. Et eksempel fra Fyn viser således, at det kan koste privatpersoner op til godt 270.000 kroner at få etableret en individuel forbindelse med fibernet. Naturligvis skal staten være sparsommelig. Men en pulje på 100 millioner kroner er ingen kæmpepost på statens samlede udgifter, der i 2018 var på næsten 700 milliarder kroner. For borgerne kan hurtig adgang til nettet til gengæld gøre en verden til forskel. Danmark skal hænge sammen.

Annonce