Annonce
Esbjerg

20 projekter fordelt over 73 km vandløb: Miljøminister får flere vandløbsønsker fra Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har indmeldt en lang række indsatser til Miljøministeriet omkring kommunens vandløb. Arkivfoto: Jørgen Nielsen
Mens Miljøministeriet har kig på forbedringer i cirka 73 km vandløb i Esbjerg Kommune, vil kommunen sammen med ni andre kommuner have endnu flere forbedringer. Derfor har ministeriet modtaget en udvidet ønskeseddel, der blandt andet omhandler økonomisk støtte til tre spærringer i Ribe.
Annonce

Esbjerg Kommune: Danmarks kommuner er af miljøminister Lea Wermelin (S) blevet bedt om at foreslå konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, som miljøministeriet har udpeget.

Esbjerg Kommune svarer nu igen ved at kræve endnu flere forbedringer af vandløbene.

I Esbjerg Kommune drejer det sig om i alt 73 kilometer vandløb, og altsammen skal det danne grundlag for en vandområdeplan frem mod 2027.

Ministeren har også udtrykt et ønske om mere fremdrift i de allerede planlagte vandløbsindsatser.

Begge aspekter har høj prioritet i Esbjerg Kommune, forklarer formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen (V).

Han uddyber, hvordan Esbjerg Kommune 22. november sammen med ni andre kommuner afleverede en ønskeliste i form af et indsatsprogram til Miljøministeriet. Listen indeholder forslag til vandløbsindsatser de steder, som staten allerede har udpeget, og det er de 10 kommuners særlige Vandråd, der har peget på hvilke indsatser, der bedst forbedrer vandmiljøet i hovedvandoplandet til Vadehavet.

- Samarbejdet med Vandrådet fungerer rigtig godt. Vandrådets anbefalinger har samlet set handlet om, at vi skal skabe mest miljø for pengene. Det afspejles i det samlede indsatsprogram samt i de løsninger, som nu foreslås for Esbjerg Kommune, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce

Særlige indsatser

Den økonomiske ramme for hele oplandsområdet beløber sig til ca. 46 mio. kr. I Esbjerg Kommune lander beløbet på ca. 8,5 mio. kr., som staten finansierer.

Pengene skal bruges til at forbedre fysiske forhold på de 73 km vandløb, og vil omfatte 20 projekter som fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger, etablering af okkeranlæg og udskiftning af vandløbsbund.

Udover at løse den bundne opgave har kommunerne også mulighed for at gøre opmærksom på øvrige indsatser.

Den mulighed har Esbjerg Kommune grebet, og beder derfor staten om ekstra økonomi til at undersøge fem særlige indsatser nærmere, der drejer sig om to mindre vandløb samt tre betydelige, historiske spærringer i det centrale Ribe.

- Vi er klar til at skrue yderligere op for indsatserne, ud over det vi er forpligtet til, siger Søren Heide Lambertsen, der omkring de tre spærringer i Ribe er klar til at tage skridtet videre.

Faktisk mener han, at det er ved at være tæt på, hvis der skal findes en løsning med en eventuelt ny strøm rundt om Ribe inden 2027, når man tænker på, hvor lang tid arbejdet med Mølledammen i Ribe har varet.

- Hidtil har tankerne om de tre spærringer været flyvske, men nu har vi en slutdato, så nu skal det være konkret. Vi har haft flere brainstorm-møder om sagen, men nu skal vi tænke på, hvordan det rent praktisk kan gennemføres, siger Søren Heide Lambertsen, der mener syv år er kort tid.

Annonce

Alle interessenter med

- Vi skal i gang nu. Derfor holder vi også snart første møde med blandt andet DTU Aqua, Sportsfiskerforbundet, lokalråd med mere for at høre, hvad der kan lade sig gøre. Vi inddrager flere forskellige instanser, fordi det er så kontroversiel en sag, at vi vil have alle interessenter med, siger Søren Heide Lambertsen.

Mens det kommende indsatsprogram rækker frem mod perioden 2022-2027, skal Esbjerg Kommune samtidig sætte gang i yderligere seks vandløbsprojekter inden 2021 er omme som del af 23 projekter fra den seneste vandområdeplan. Det drejer sig om Darum Bæk, Roager Vesterbæk, Skærbæk, Ravnsø-Størsbøl Bæk, den nedre del af Krogsgaard Møllebæk og Kirkeby Bæk.

Vandrådet

Sammen med ni andre kommuner udgør Esbjerg Kommune hovedvandoplandet til Vadehavet. For oplandet er der nedsat et Vandråd, som Esbjerg Kommune varetager sekretariatsfunktionen for. Vandrådet er blevet inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af indsatsprogrammet. 

Vandrådet må maksimalt bestå af 20 medlemmer, som repræsenterer forskellige interesser som eksempelvis landbruget, miljø, lystfiskere med flere.

De ni kommuner udover Esbjerg i oplandet til Vadehavet er, Billund, Fanø, Haderslev, Kolding, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Esbjerg Kommune har netop ansat endnu en medarbejder, som skal være med til at sætte vandområdeplanernes mange indsatser i søen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Tosprogede elever får lavere karakterer, og færre på Kolding Gymnasium har forældre med videregående uddannelse

USA

Indsættelsesceremonien er slut: Joe Biden tweeter for første gang som præsident

Navne For abonnenter

Edel er ny leder på Koldinghus: Som barn tænkte, at når jeg bliver voksen, så køber jeg slottet og flytter ind

Annonce