Annonce
forside

25 år hos KG Hansen

Ole Mols

Grindsted: Murerformand Ole Mols, Fittingvej 44, Vorbasse, kan fredag den 10. august fejre 25 års jubilæum hos K.G. Hansen & Sønner a/s.

Ole blev uddannet murer hos Aksel Svendsen, hvorefter han i ni år arbejdede for murermester Bjarne Larsen i Egtved. I 1993 tog han springet til KG Hansen, hvor Ole i første omgang blev ansat som støber. Efter cirka halvandet år var der behov for hjælp hos murerne, og Ole fandt igen murerskeen frem.

I en kortere periode var byggepladsen i Berlin, og herefter vendte han igen hjem til byggepladserne i og omkring Grindsted. Det blev til mange spændende opgaver. Blandt andet administrationsbygning for Solar i Vejen, børnehaven Sydstjernen i Grindsted og flere byggerier for Lego, hvor Ole fik opbygget et stort kendskab til Lego`s bygningsmasse. Et kendskab som i mange år er blevet brugt ved udførelse af spjældopgaver for Lego - først som murer og senere som formand, da Ole i 2006 blev udnævnt som murerformand i KG`s afdeling for renovering og vedligehold. Senest er Ole blevet overflyttet til entrepriseafdelingen i KG, hvor han nu tager sig af murerarbejdet på nogle af de større byggepladser.

Ole har altid sat en ære i at tingene bliver løst til tilfredshed, og med godt humør og stor villighed går Ole altid frisk til opgaverne, også selvom det kræver aften- og weekendarbejde.

Ved siden af jobbet hos KG driver Ole og hans hustru Rose et landbrug. Her er de bevaringscenter for gamle danske husdyrracer - de har mellem 250-300 dyr. Derudover har Ole i 10 år siddet i bevaringsudvalget under Landbrug og Fødevarer.

Han er også med i foreningen af Danske Husdyr og i bestyrelsen hos Karensmindes Venner.

Ole har seks voksne børn og 12 børnebørn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce