Annonce
Esbjerg

37 nye boliger tæt på havnen: Planer tæt på offentlig høring

Situationen i dag set fra Fiskebrogade - det er tanken, at der skal bygges en ny etageejendom vinkelret på de eksisterende bolig-ejendommen - Hjertingvej 50-62 - mens erhvervsbygningen til venstre skal fjernes, så der bliver plads til bil- og cykelparkering og andet. Foto: Googlemaps.
Plan & Miljøudvalget skal mandag beslutte, om et plangrundlag, der skal bane vejen for nybyggeri med i alt 37 nye lejligheder ved Fiskebrogade, skal sendes i offentlig høring. Sagen har været et år undervejs.

Esbjerg: Esbjerg Kommune er klar med et plangrundlag for et nyt boligprojekt tæt på havnen.

Der er - som tidligere omtalt i JydskeVestkysten - tale om den Vejle-baserede ejendomsudviklings-koncern Hejco Gruppen A/S, der ønsker at opføre en etageejendom i tre etager med udnyttet tagetage indeholdende i alt 37 boliger, heraf fire tag-lejligheder.

Forud for byggeriet af den nye ejendom, der tænkes placeret vinkelret i forhold til de to andre boligudlejningsejendomme, koncernen i forvejen ejer på Hjertingvej - nemlig parallelt med Fiskebrogade - er der først og fremmest udarbejdet forslag til kommuneplan-ændring og et lokalplanforslag for matriklen, som politikerne i Plan & Miljøudvalget ventes at sende i høring efter udvalgsmødet mandag.

Annonce

Først forelagt for et år siden

Politikerne så første gang sagen for godt et år siden, og i dag er det begrænset, hvor mange oplysninger, der fremgår af sagsfremstillingen. Men dengang fik politikerne oplyst, at der - hvis projektet godkendes - skal bygges 33 lejligheder i størrelsesordenen 60 kvadratmeter og fire taglejligheder fra 76 til 137 kvadratmeter. Ifølge stadsarkitekt Morten Harder, Esbjerg Kommune, er der ingen ændringer i projektet fra dengang og til nu.

Arealet, som også indeholder Hjertingvej 50-62, vil med nybyggeriet parallelt med Fiskebrogade danne et fælles gårdrum med den allerede eksisterende bebyggelse, og der er mulighed for at give alle boliger altaner på forsiden, ligesom det er tanken, at der skal være altangange på bagsiden af ny-bygningen.

Området set fra oven - beliggende mellem Hjertingvej, Morsøgade og Fiskebrogade. Foto: Googlemaps.

Hejco Gruppen A/S har i forbindelse med projektet indgået aftale med ejeren grunden på hjørnet af Fiskebrogade og Morsøgade at købe ejendommen, og det er meningen, at den  eksisterende erhvervsbygning skal rives ned og anvendes til blandt andet parkering. Forvaltningen konstaterer, at "denne ændring er med til at løfte områdets karakter", hvilket frit oversat betyder, at området kun kan blive kønnere af, at erhvervsbygningen fjernes.

Da politikerne første gang så projektet, gav beliggenheden tæt på havnen anledning til drøftelser i udvalget i forhold til, at planlægningen ikke må hindre virksomhedernes drifts- og udviklingsbehov.

Embedsmændene kunne dog oplyse, at der er udarbejdet en støjrapport, hvori det vurderes, at boligprojektet ikke forhindrer udviklingen for produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Desuden indebærer projektet som nævnt, at der skal etableres parkering mod Morsøgade, ligesom der i givet fald opføres depotskure, som danner støjskærm mod industriområdet.

Plangrundlaget er indstillet til en offentlig høring af en varighed på fire uger.

Støjforhold

I lokalplan-forslaget beskæftiger forvaltningen sig blandt andet med støjen fra virksomhederne i nærheden, og her står blandt andet:

"Der planlægges boliger i lokalplanområdet, hvilket er en støjfølsom anvendelse. Der ligger virksomheder i naboområdet mod vest. Det skal sikres, at virksomhederne ikke bliver påført skærpede støjkrav som følge af projektet. De vejledende støjgrænser til virksomhederne i dag er 50/45/40 dB dag/aften/nat. Der er foretaget støjberegninger, som tager udgangspunkt i, at virksomhederne i dag kan overholde de vejledende grænseværdier. Beregningerne viser, at der, som følge af projektet, er enkelte lejligheder som kan blive udsat for støj over de vejledende grænseværdier".

Og videre om sikring af virksomhederne: "For at sikre, at virksomhederne ikke kan blive mødt med skærpede støjkrav, skal disse lejligheder sikres, så grænseværdierne, for indendørs støj for åbne vinduer, 38/33/28 dB dag/aften/nat, kan overholdes. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at støjkravene skal dokumenteres overholdt som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, således at eksisterende erhverv kan fortsætte uden væsentlige begrænsninger i driften".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Regeringen vil tvinge tyske præster til at oversætte deres prædikener: - Det ville være en disrespekt uden lige

Annonce