Annonce
Vejen

381.000 kroner skal bane vejen for fisk

I Fuglebæk, som er et tilløb til Kongeåen (billedet), skal en rørbro udskiftes, og vandløbsgrunden skal udlignes med gydegrus og sten. Arkivfoto: Søren Dippel
I fem vandløb i Vejen Kommune skal der etableres faunapassager. Projekterne er et samarbejde mellem lodsejere og kommune, og fiskeristyrelsen betaler udgifterne.

Vejen Kommune: Der er gode nyheder i vente for blandt andre laksen, bækørrederne og ikke mindst snæblen, der i flere af Vejen Kommunes vandløb kæmper en forgæves kamp for at finde egnede gydepladser.

Men her kan fiskene sætte deres lid til EU's vandrammedirektiv og ikke mindst statens Vandområdeplan. For Vejen Kommunes vedkommende betyder det, at der i løbet af kort tid skal gennemføre en række forbedringer i form af faunapassager til gavn for fem navngivne vandløb.

Med et samlet tilskud fra Fiskeristyrelsen på godt 381.000 kroner skal samtlige forbedringer være gennemført senest den 25. april 2020.

De fem vandløb, hvor forbedringerne skal bane vejen for fiskene, er: Blå Å, der er et tilløb til Jelssøerne, Fuglebæk, der er et tilløb til Kongeåen, Klelund Bæk, Lindknud Bæk og Øster Lindet Bæk.

Senest har Udvalget for Teknik og Miljø anbefalet, at samtlige fem projekter godkendes.

- Det er gode projekter, som bliver gennemført i samarbejde med lodsejere, og samtlige udgifter finansieres af Fiskeristyrelsen, siger udvalgets formand, Vagn Sørensen.

Annonce

De fem vandløb

I Blå Å skal en niveauforskel udlignes ved et stemmeværk ved at udlægge gydegrus og sten.

I Klelund Bæk skal en gammel rørbro fjernes, og samme sted skal der i stedet udlægges gydegrus.

I Fuglebæk skal en rørbro udskiftes, og vandløbsgrunden skal udlignes med gydegrus og sten.

I Lindknud Bæk, skal et betonstemmeværk og en rørbro fjernes, og bundforholdene skal reguleres med gydegrus og sten.

I Øster Lindet Bæk skal der udlægges groft materiale og langs bækken skal der plantes træer, som kan skygge for vandløbet. Det vil kunne skabe større variation i sammensætningen af vandplanter.

Dør af udmattelse

Chefkonsulent i Vejen Kommunes afdeling for teknik og miljø, Sally Huntingford, fortæller, at vandområdeplanen ikke bare er til gavn for fiskene, men også det øvrige dyreliv og planter.

- Et af problemerne er, når laks, ørreder og især snæblen, som er en dårlig svømmer, søger op igennem vandløbene for at gyde. Møder de en forhindring, kan de ikke finde ud af at give op og svømme tilbage. De vil blive ved med at forsøge at komme forbi, indtil de til sidst dør af udmattelse.

Nogle steder i vandløbene er der etableret fisketrapper, men det er ikke alle fisk, som kan finde ud af at bruge en fisketrappe.

Det er Vagn Sørensens vurdering, at alle fem projekter vil være gennemført inden 25. april næste år.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce