Annonce
Varde

5 ting du skal vide om genåbningen af folkeskolerne i Varde Kommune

I Alslev er eleverne rykket udenfor. Afmærkningstape fungerer som en slags vægge rundt om de nye "klasseværelser". Foto: Annett Bruhn
JydskeVestkysten har talt med skolechefen og de fleste skoleledere i Varde Kommune. Her er fem pointer, der går igen.

Varde Kommune: Skolerne er genåbnet for 0.-5. klasse, men det er en helt anden skole, de mindre børn er vendt tilbage til. Der skal vaskes hænder ofte, der skal være afstand i klasseværelserne, og så meget undervisning som muligt skal foregå udenfor. Her er fem ting, du bør vide:

Status på de enkelte skoler

  • Alslev Skole: Alle lokaler er i brug, og 2. årgang er i hallen. Forsamlingshuset kan komme i brug, hvis 6. klasse også skal møde i skole. Eleverne skal mest muligt være udenfor, og der er markeret særlige områder, der hører til de enkelte klasser. Der er lavet et skema, hvor lærerne kan booke boldbanerne og byens skovpark.
  • Ansager Skole: Er presset på personale, men har til gengæld nogle store lokaler, hvor hele klasser kan undervises med to meters afstand mellem alle. Så vidt muligt er undervisningen udenfor, og både skolegård, boldbaner og spejderhytten er i brug. Klasserne skal møde færre lærere, og derfor er der lærere, der må undervise andre klasser end normalt for at få puslespillet til at gå op.
  • Blåvandshuk og Janderup skoler: Mange elever møder ind via havedøre til deres klasselokaler, så de ikke samles i fællesrum. De fleste klasser er delt i to hold, så stort set alle lokaler bortset fra faglokaler er i brug.
  • Brorsonskolen: Alle klasser er delt i to, og der bliver brugt rum på hele skolen, så eleverne ikke klumper sig sammen ved indgange, toiletter og håndvaske. A-, B- og C-klasserne møder forskudt af samme årsag.
  • Lykkesgårdskolen: Alle klasselokaler er i brug. Meget undervisning starter inde, hvorefter holdene fortsætter udenfor. Indskolingen får tre hele dage i Søndre Plantage.
  • Nordenskov-Næsbjerg Skole: I Nordenskov er bibliotek, samlingssal og lignende også taget i brug for at have lokaler nok. Begge skoler har mange døre, blandt andet på grund af mange terrassedøre, og derfor har hver klasse fået egen indgang. Skemaet er inddelt i større klumper for at minimere antallet af voksne i de enkelte klasser.
  • Trane Skole og Børneby: Der er mange kvadratmeter på skolerne i Sig, Horne og Tistrup, og der er derfor ikke mangel på lokaler. I Horne har der i mange år været udeskole, og der var også begyndt at blive arbejdet med det i Tistrup, og det har været en stor fordel.
  • Ølgod Skole: Alle skolens lokaler er taget i brug. Bruger også de grønne områder og spejderpladsen i nærheden til udeundervisning. Udeområdet er delt op i zoner, og de enkelte årgange må kun være i egen zone. Har tilbud om at bruge efterskolens område, men har endnu ikke gjort brug af det.
  • Årre Børnecenter: Alle klasser er delt i to hold. Bruger også faglokaler som madkundskab for at have lokaler nok. Alle hold bruger egen terrassedør, og hoveddøren er lukket. Al undervisning varetages af de to klasselærere.

1) Skolelederne er positive

Flere skoleledere beretter, at der var mange ting, de var nervøse for op til genåbningen, men at det er gået overraskende godt. Et typisk udsagn er:

- Jeg synes faktisk, vi har løst det på en rigtig god måde, siger viceskoleleder Ole Nielsen fra Alslev Skole.

Det skyldes ifølge lederne især, at der er skolelærere og pædagoger, der har løst de særlige opgaver med kreativitet og gåpåmod.

- Det er nogle seje medarbejdere, siger Trine Møller fra Årre Børnecenter.

Annonce

2) Undervisningen er anderledes

Børnene møder færre lærere, er opdelt i hold, og de skal være meget ude. Derfor er undervisningen nødt til at være anderledes.

Mange skoleledere fortæller, at der ikke er meget undervisning i fag som dansk, matematik og engelsk, hvorimod der er meget emne- eller projektundervisning, hvor flere fag bliver inddraget. Det kan være, at et hold er i skoven en halv eller en hel dag, eller at elever skal lave kunstværker.

- På mellemtrinnet er de i fuld gang. De tager materialer med ud og inddrager flere fag. De skal lave nogle figurer, der skal udskæres i blød sten, siger Ole Holm Johansen, skoleleder på Lykkesgårdskolen.

Skoleleder Allan Ulrich Thomsen mener godt, at Trane Skole & Børneby - der har filialer i Horne, Tistrup og Sig - kan levere god faglig undervisning:

- Men vi skal huske, det er nødundervisning. Vi kan planlægge noget hjemmefra, og så tager vi ud og prøver det af. Det bliver mere eksperimenterende, end det ellers ville have været, siger han.

Jens Skouboe er skoleleder på Ansager Skole. Han synes, som mange af sine kolleger, at opstarten har været rigtig god. Billedet er taget før coronakrisen.Arkivfoto: Martin Ravn
Annonce

3) Nye rutiner

Der bliver indkørt nye rutiner. Børn skal ankomme ad andre indgange for eksempel, så de ikke blander sig med hinanden og dermed smitter hinanden. Der skal også ofte luftes ud. Flere skoleledere fortæller, at den største udfordring er at sikre, at børnene vasker fingre ofte, uden det samtidig tager al tiden fra undervisningen. Det gælder særligt, når der ikke er mange håndvaske til rådighed.

Coronarestiktionerne påvirker på mange måder:

- Min indstilling er, at børn helst skal gå rimelig ubekymret igennem deres barndom, og de skal ikke trues med bål og brand og død og ødelæggelse, siger Jens Skouboe, skoleleder på Ansager Skole.

- Vi har en opgave med at få dem tilbage på skolen og få dem til at følge retningslinjerne uden at gøre dem nervøse for at være levende.

Han har et konkret eksempel på, hvordan der er arbejdet med det:

- Det kan for eksempel være fangeleg, hvor man skal træde på et andet barns skygge i stedet for at røre ved barnet. Når man så træder på skyggen, så dør man og skal gå hen til læreren, hvor man får en lille opgave, man skal løse. Der har vi noget med afstand, men også noget faglighed, forklarer han.

Annonce

4) Der er plads nok...

Næsten alle klasser i Varde kommune er delt i to, og derfor er der brug for mange flere lokaler. Hovedbilledet er, at på de store skoler bliver de ældste elevers lokaler nu brugt til de mindre elever, der nu møder i skole igen. På de små skoler har der været nødvendigt at bruge biblioteker og faglokaler og lignende som midlertidige klasselokaler.

I de her dage med godt vejr er det begrænset, hvor meget eleverne er inde. Men skulle det blive møgvejr, så er meldingen, at der er plads indenfor. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at udgangspunktet er, at børnene skal være udenfor så meget som muligt - også i regn og blæst.

Det er meget få skoler, der låner lokaler i eksempelvis haller. Det virker til at være mere udbredt i børnehaverne.

Annonce

5) ... men ikke til 6.-9. klasse

Fra overbygningsskolerne lyder det, at der plads nok til 0.-5. klasse - men ikke til 6.-9. kasse. Der er simpelthen ikke lokaler nok, hvis alle klasser skal deles i to.

Samme melding lyder fra skolechef Flemming Mahler Pedersen:

- Det er i hvert fald svært at se, hvor vi skulle have den kapacitet. Hvis retningslinjerne forbliver de samme, og vi skal modtage 6.-9. klasse, så kommer vi til at mangle klassesværelseskapacitet, siger han.

KL - Kommunernes Landsforening - har i øvrigt været ude med samme melding.

Det vides endnu ikke, om regeringen forventer, at 6.-9. klasse skal møde ind på skolerne på denne side af sommerferien.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
EfB

En Esbjerg-dreng tjekker ud: EfB og Mathias Kristensen skilles efter denne sæson

Vejen

Tre storke spottet i Rødding

Annonce