Annonce
Tarm

800 sommerhuse og et boligområde i Hvide Sande er nu underlagt naturbeskyttelsesloven

Hareklit i Haurvig er et af de områder, hvor naturbeskyttelsesloven skal tages i anvendelse, når husejerne vil foretagge ændringer. Foto: Jørgen Kirk

Når omkring 800 sommerhusejere vil foretage ændringer, vil forvaltningen tage naturbeskyttelsesloven i anvendelse. Det sker på en række sommerhusveje, der hidtil har været undtaget.

Annonce

Ringkøbing-Skjern: 800 sommerhuse på Holmsland Klit og et boligområde i det nordlige Hvide Sande er med ét slag blevet registreret som beliggende i paragraf 3-områder.

Det betyder, at Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 skal bruges som kriterie, når husejerne i de pågældende områder fremover søger om lov til at foretage ændringer på ejendommene.

Faktisk burde sommerhusområderne siden 1992 have været anset som paragraf 3-områder.

I så fald skulle amtet og siden kommunen have givet dispensation for naturbeskyttelsesloven og forelagt Danmarks Naturfredningsforening (DN) sagerne, når der blev ansøgt om byggetilladelser til sommerhuse. Dette skete bare aldrig. Såvel amt som kommune tolkede reglerne anderledes - men retter nu ind efter, at DN har rejst sagen.

Sagen skal foreligges politikernes i teknik- og miljøudvalget tirsdag. I sagen forklarer forvaltningen, hvilke konsekvenser sagen vil få:

- Det vil betyde, at der, inden der kan meddeles tilladelse til nybyggeri, tilbygning, nedsivningsanlæg, ændrede indkørsler, jordvarmeanlæg og lignende, skal foretages en sagsbehandling i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det kan i visse tilfælde betyde, at jordvarmeanlæg eventuelt ikke kan etableres, at parkeringsarealer og terrasser skal reduceres til et absolut minimum, samt at nedsivningsanlæg og lignende kun kan placeres inden for bestemte steder på en sommerhusgrund. Hvis et sommerhus nedrives, og der ønskes opført et nyt, vil placering af det nye sommerhus i mange tilfælde skulle være på samme sted som det bestående.

De 800 sommerhuse svarer til 12 procent af samtlige sommerhuse på Holmsland Klit.

Det drejer om sommerhuse beliggende på Klægdalen, Krylen, Esebjergvej, og dele af Krogen i Houvig. Endvidere dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, den sydlige del af Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, dele af Vesterledvej, Riskrogvej og Havbjergevej i Haurvig, samt dele af Sommervej, Skodbjergevej, Hareklit, Havvej og Sandvej i Skodbjerge.

Hvilket boligområde i Hvide Sande, der er tale om, er ikke oplyst.

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som anklager kommunen for at have givet tilladelse til sommerhusbyggerier uden hensyntagen til Naturbeskyttelsesloven og derfor uden at have forelagt sagerne for DN. På et møde bad DN kommunen kortlægge omfanget.

- Jeg forstår det sådan, at kommunen vedkender sig, at de ikke har behandlet sagen i overensstemmelse med lovgivningen, og at de nu vil rette ind. Det, synes vi, er fint, siger Per Mikkelsen.

Vil det få nogle konsekvenser for husejerne, når de ønsker at foretage ændringer på deres hus eller bygge nyt?

- Det er svært at svare på, når vi ikke har konkrete situationer. DNs udgangspunkt er, at hvis lokalplaner viser opdelingen i parceller, som viser, at der kan være et hus på hver parcel, så skal vi acceptere, at der kan være et hus. Men det er måske ikke ligegyldigt, hvor huset ligger på grunden, siger Per Mikkelsen.

Politikerne i teknik og miljøudvalget skal tirsdag orienteres om sagen.

- Vi vil vide meget mere om det her. Hvad er op og ned. Hvad kan der gøres, og hvad skal der gøres, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Thue Amstrup Jørgensen, som er formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, vil følge sagen med interesse.

- Men endnu mangler vi at se eksempler på, hvilke konsekvenser det kan få, siger han.

Sommerhussagen på Holmsland Klit

Sagen begynder, da en sommerhusejer i Haurvig sætter sig til at granske lokalplanen i forbindelse med en klage over nabosommerhuset.Han finder ud af, at en række sommerhusområder havde status som landzone, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992.

Områder, der ligger i landzone, er derfor beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 - så hvis der skal gives tilladelse til sommerhusbyggeri, skulle Ringkøbing Amt have givet dispensation, og Danmarks Naturfredningsforening, som har påklageret, have sagen forelagt.

Det sker bare aldrig. I 2007 bliver kommunen myndighed efter amtet og fortsætter samme praksis.

Omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Disse naturtyper er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark.

Til mødet i teknik- og miljøudvalget tirsdag forklarer forvaltningen:

"På Holmsland Klit var langt størstedelen af de områder, hvor der var sommerhusbebyggelse, overført til sommerhusområder i kommuneplanen, enten ved en Bygningsvedtægt eller ved en lokalplan inden 1992."

"Der var dog enkelte områder, der var reguleret som såkaldte aftaleområder. I disse områder var der en aftale mellem amtet og kommunen om, at der her kunne opføres sommerhusbebyggelse. Amtet gav i hvert enkelt tilfælde landzonetilladelse til opførelse af sommerhuse i disse aftaleområder, og kommunen gav efterfølgende byggetilladelse. Langt størstedelen af grundene i disse aftaleområder var bebygget med sommerhuse ved Naturbeskyttelseslovens vedtagelse i 1992".

"I aftaleområderne behandlede amtet ikke sagerne efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Baggrunden herfor var, at man anså aftaleområderne for at svare til de sommerhusområder, der var udlagt i sommerhuszone."

"Nu er kommunen gennem Danmarks Naturfredningsforening blevet gjort opmærksom på afgørelser i Planklagenævnet.

"På baggrund af disse nye oplysninger, er det administrationens vurdering, at de områder, der ikke i 1992 var overført til sommerhusområde fremover skal behandles i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3."

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce

Seneste nyt

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding For abonnenter

Villy udfordrer Kolding-borgmester: - Jørn vil have en svævebane - jeg vil have stærke skoler og daginstitutioner

Sønderborg For abonnenter

Dagplejer efter kritik: - Vi skal nok gøre rent, men ikke gratis

Annonce