Annonce
jv.dk

A-kraftværker havde 21 fejl på et halvt år

Brunsbüttel har ikke været i drift i årevis. Alligevel måtte værket i de første seks måneder af 2019 indberette otte forskellige fejl. Foto: Steffen Papenbroock /Wikimedia.
21 gange har der i første halvår af 2019 været så alvorlige episoder på de tre slesvig-holstenske kernekraftværker, at hændelserne er blevet indberettet til atomtilsynet.

KIEL: 12 hændelser på de slesvig-holstenske har i det forløbne første halvår af 2019 været så alvorlige, at de måtte indberettes til delstatens miljøministerium. I hele 2018 modtog ministeriet i alt 21 indberetninger.

- Så i Slesvig-Holsten ser det ud til, at det kan ende med flere i år, siger Jochen Stay, der er talsmand for kernekraft-modstanderne i foreningen Ausgestrahlt.

Miljøministeriet i Kiel understreger, at der ikke nødvendigvis behøver at være tale om egentlige uheld.

- Der er stor forskel på den sikkerhedstekniske betydning af de episoder, der skal indberettes. Derfor er det problematisk at bruge antallet som målestok for værkernes sikkerhed, forklarer pressemedarbejder Patrick Tiede fra miljøministeriets atomopsyn.

Annonce
Der er stor forskel på den sikkerhedstekniske betydning af de episoder, der skal indberettes.

Patrick Tiede, atomtilsynet.

Tal siger ikke alt

Jochen Stay medgiver, at de rå tal skal bruges med forsigtighed. Men han understreger at blot et enkelt uheld rummer potentiale til at udløse noget virkeligt slemt.

Atomkraftværkerne Krümmel og Brunsbüttel blev taget ud af drift i 2007 og har hver haft otte episoder. I det fortsat aktive værk Brokdorf har der været fem. Jochen Stay tror, at de relativt mange indberetninger fra de lukkede værker kan skyldes, at man nu er gået i gang med at afmontere dem.

- Samtidig kommer fejl på tekniske anlæg i bølger. Når et anlæg lige er kommet i drift, er der mange problemer. I midterperioden er det ret roligt. Herefter tiltager antallet af vanskeligheder i udstyrets sidste tid, mener Jochen Stay.

Kernekraftværkerne i Slesvig-Holsten er delvist baseret på teknik fra 1970’erne. Selve alderen anser atomtilsynet dog ikke som et problem.

- Vi har et system, der identificerer udfordringer, som opstår over tid. Derfor har vi mulighed for at forebygge eller afhjælpe fejl. I Slesvig-Holsten har vi ikke konstateret et problematisk antal episoder udløst af anlæggenes alder, konstaterer Patrick Tiede.

Har været udslip

I 1978 slap der radioaktivitet ud fra a-kraftværket i Brunsbüttel. Tidligere har der også været andre lækager i systemer med radioaktivt indhold i delstaten. Disse udslip har dog alle fundet sted i sikkerheds- og kontrolområder, der er bygget til at holde på radioaktiviteten, så den ikke ender i omgivelserne. Derfor er det radioaktive materiale i alle tilfælde blevet indsamlet og viderebehandlet.

Annonce