Annonce
Erhverv

Advokat får endnu en bøde for ikke at betale gamle bøder til tiden

Kolding-advokat Gert Verner Jørgensen, der har specialiseret sig i boligretten, har fået endnu en bøde af Advokatnævnet. Denne gang får han en bøde på 80.000 kroner, fordi han ikke har betalt fem tidligere bøder på i alt 190.000 kroner til tiden. Arkivfoto: Jacob Schultz
Advokat Gert Verner Jørgensen har fået endnu en bøde af Advokatnævnet for igen at have handlet i strid med god advokatskik. Denne gang fik Kolding-advokaten en bøde på 80.000 kroner for ikke at have betalt fem bøder, som han har fået i Advokatnævnet til tiden.

Kolding: 11 gange siden 2007 har Advokatnævnet idømt advokat Gert Verner Jørgensen sanktioner. Senest har nævnet givet advokaten en bøde på 80.000 kroner, fordi han ikke har betalt de seneste fem bøder fra Advokatnævenet på samlet 190.000 kroner til tiden, hvilket er i strid med god advokatskik.

Advokaten, der er specialiseret inden for boligret, har flere gange fået bøder, efter klienter har klaget til Advokatnævnet, men i den seneste sag er det Advokatrådet, der er bestyrelsen i Advokatsamfundet, som alle advokater skal være medlem af, der har rejst en sag mod Gert Verner Jørgensen.

Advokatnævnet er en uafhængig klageinstans, der er nedsat i medfør af retsplejeloven, og ved seneste ændring af loven blev maksimumbøden hævet til 600.000 kroner fra 300.000 kroner, og nævnet fik sine beføjelser udvidet, så det betinget og midlertidig kan frakende advokater retten til at udøve advokatvirksomhed.

Annonce

Kort om Advokatnævnet

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der er oprettet af Advokatsamfundet. Advokatnævnet kan ikke tage stilling til, om en advokat skal betale erstatning. Nævnet kan tage stilling til størrelsen af en advokats salær og til, om en advokat har tilsidesat god advokatskik.

Fra 1. januar 2019 blev retsplejeloven ændret så maksimumbøden blev hævet fra 300.000 til 600.000 kroner, og nævnet fik mulighed for betinget og midlertidig at frakende retten til at udøve advokatvirksomhed.

Ingen kommentarer

I november blev Advokatrådet af Civilstyrelsen gjort opmærksom på, at advokaten ikke havde betalt de bøder, han fik mellem 2014 og 2017 i Advokatnævnet. Advokaten har i den periode fået bøder for tilsidesættelse af god advokatskik på 20.000, 30.000, to gange 40.000 og 60.000 kroner. Samlet havde advokaten fået bøder på 190.000 kroner.

Advokatrådet rejste derfor sagen i Advokatnævnet i januar med den begrundelse, "at manglende betaling af en disciplinær bøde i sig selv udgjorde en tilsidesættelse af gode advokatskik", og at der ville blive indledt en disciplinærsag mod ham, hvis han ikke betalte efter ti dage.

Af kendelsen fra Advokatnævnet fremgår det, at Gert Verner Jørgensen først betalte bøderne på 190.000 kroner den 13. marts. Nævnet skriver i kendelsen, at advokaten ikke har svaret i forbindelse med sagen. Advokaten ønsker heller ikke overfor JydskeVestkysten at kommentere den nyeste kendelse, der pålægger ham en bøde på 80.000 kroner.

Advokatrådet er tilfreds

Advokatnævnet skriver i sin afgørelse, at nævnet finder, at advokaten har handlet i strid med god advokatskik, fordi han ikke har betalt bøderne på samlet 190.000 kroner, inden for den frist han fik, da han fik bøderne. Han betalte heller ikke bøderne på samlet 190.000 kroner inden for den frist, som advokatnævnet satte i starten af 2019, efter at Advokatrådet havde rejst sagen. Nævnet skriver i sin afgørelse, at der også er lagt vægt på, at advokaten er tidligere idømt kendelser i nævnet.

Advokatrådet, der rejste sagen om de manglende betalinger, er godt tilfreds med, at nævnet har pålagt advokaten en bøde.

- Fra Advokatrådets side har vi indbragt sagen for Advokatnævnet, fordi vi mener, Gert Verner Jørgensen har tilsidesat god advokatskik. Vi noterer os derfor med tilfredshed, at Advokatnævnet har ikendt Gert Verner Jørgensen en skærpet disciplinær bøde på 80.000 kr. for at have tilsidesat advokatpligterne, skriver Martin Lavesen, der er formand for regel- og tilsynsudvalget i Advokatrådet, i en mail til JydskeVestkysten.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Varde

Inge er stolt af sit kvarter: Købstadens sekundære butiksgade er en upåagtet succes

Annonce