Annonce
Kolding

Advokat har fået bøder for hundredetusinde kroner: Holdt på sagsakter i en straffesag

Advokatnævnet har siden 2010 og til i dag pålagt Kolding-advokaten Gert Verner Jørgensen bøder for 460.000 kroner i 14 sager. Senest har han fået en bøde på 50.000 kroner for groft at tilsidesætte god advokatskik. Arkivfoto: Jacob Schultz
Siden 2010 har advokat Gert Verner Jørgensen fået samlet 14 bøder i Advokatnævnet, og samlet løber bøderne op i 460.000 kroner. Senest har han fået en bøde på 50.000 kroner efter en anden advokat har klaget over hans opførsel i forbindelse med en straffesag, hvor han overtog en klient fra Gert Verner Jørgensen.
Annonce

Kolding: Advokatnævnet har endnu en gang haft kig på Gert Verner Jørgensens opførsel, og endnu engang er det endt med, at nævnet konkluderer, at advokaten har "groft tilsidesat god advokatskik".

I den seneste sag er det en advokat, der overtog en straffesag fra Gert Verner Jørgensen, der har klaget over advokatens metoder. Gert Verner Jørgensen udleverede ikke sagens papirer til den nye advokat til trods for, at advokaten og retten rykkede for at få papirerne.

Der gik en måned efter, at klienten udskiftede Gert Verner Jørgensen som advokat, til at han meddelte, at den nye advokat kunne hente dokumenterne på hans kontor. Advokaten, der har klaget, fik derfor sagsakterne fra anklagemyndigheden.

Gert Verner Jørgensen forklarer overfor nævnet, at det blandt andet skyldes, at han har haft ferie, at han ikke udleverede papirerne, men det ændrer ikke nævnets afgørelse, skriver Advokatnævnet i afgørelsen.

Annonce

Blandede sig i sag

Samtidig siger nævnet i afgørelsen, at Gert Verner Jørgensen har "tilsidesat god advokatskik" ved den 21. oktober, hvilket er lidt mere en måned efter, at klienten skiftede ham ud, for at have henvendt sig til politiet og retten med oplysninger om sagen.

Gert Verner Jørgensen meddelte blandt andet retten og politiet, at sagen skulle køre som en tilståelsessag. Det skulle klienten have meddelt Gert Verner Jørgensen tilbage i august.

Men da sagen kørte med den nye advokat, gik klienten efter at blive frifundet. Nævnet skriver i sin afgørelse, at Gert Verner Jørgensen burde vide, at den tidligere klient ikke ønskede, at han blandede sig i, hvordan klienten forholdt sig til skyldsspørgsmålet.

Det uafhængige Advokatnævn kan sanktionere med bøder op til 600.000 kroner i grove tilfælde, og i den seneste sag har advokaten fået en bøde på 50.000 kroner.

Annonce

Bøder for 460.000 kroner

Nævnet remser i afgørelsen 13 sager op, som nævnet har behandlet siden 2010. Højeste bøde på 80.000 kroner fik advokaten i december 2019. Samlet har han indtil i dag fået bøder på 460.000 kroner.

De seneste to bøder fra 2019 indgår dog ikke i nævnets afgørelse, da sagerne nu kører ved retten. I afgørelsen bliver det understreget, at bødestørrelsen hænger sammen med, at der er mange sager på advokaten.

Det er ikke lykkedes JydskeVestkysten at få en kommentar fra Gert Verner Jørgensen, der ikke er vendt tilbage, efter at avisen har kontakten advokatens kontor telefonisk og over mail.

Advokatnævnet

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter regler, der er fastsat i retsplejeloven. I 2018 fik Advokatnævnet mulighed for betinget at frakende en advokat sin beskikkelse, og når en advokat groft har overtrådt sine pligter. Samtidig blev maksimumbøden fordoblet til 600.000 kroner. Reglen om god advokatskik findes i retsplejeloven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce