Annonce
Livsstil

Advokaten: Hvilke rettigheder og forpligtelser får jeg som registreret medmor?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Hej Monica Kromann.

Min kæreste og jeg går med tanken om at få et barn sammen. Vi er begge kvinder, og min kæreste kunne rigtig godt tænke sig at være den, der skal være gravid og dermed den, som skal føde barnet. Det medfører selvfølgelig, at jeg skal registreres som medmor til barnet. Vi er ikke gift, men vi har boet sammen de seneste to år. Mit spørgsmål til dig er derfor, hvilke rettigheder og forpligtelser jeg som medmor vil få i forhold til barnet, og om der automatisk vil være fælles forældremyndighed når barnet bliver født, eller om det kræver en ansøgning herom? Jeg håber du kan hjælpe. Hilsen Anna ! Kære Anna. Tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. Først og fremmest skal det nævnes, at medmoderskab kun kan registreres i de tilfælde, hvor to kvinder får et barn sammen ved hjælp af såkaldt assisteret reproduktion (også kaldet kunstig befrugtning). Graviditet ad anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal opnå medmoderskab. Er betingelserne ikke opfyldt, vil man dermed i stedet skulle overveje stedbarnsadoption.

Det er sådan, at den, der føder barnet - i jeres tilfælde din kæreste - automatisk bliver barnets mor, hvorfor du, som du selv nævner, skal registreres som medmor for at opnå rettigheder og forpligtelser i forhold til barnet.

Når et medmoderskab er registreret, giver det både barnet og moderen en række rettigheder og forpligtelser over for hinanden. Medmoderskabet betyder blandt andet:

- at medmoren har pligt til at forsørge barnet sammen med moren.

- at barnet og medmoren har ret til at arve efter hinanden.

- at medmoren har ret til samvær med sit barn i tilfælde af, at medmoren og moren går fra hinanden.

- at medmoren kan få del i forældremyndigheden over barnet.

Der er således tale om, at du får de samme rettigheder som den biologiske mor.

Hvis parterne er gift eller lever i et registreret partnerskab ved barnets fødsel, får de automatisk fælles forældremyndighed, når medmoderskabet registreres. Det samme gør sig gældende, hvis parterne, i løbet af de sidste 10 måneder inden barnets fødsel, har haft fælles folkeregisteradresse. Er parterne derimod ikke gift eller registrerede partnere, og har de ikke haft fælles folkeregisteradresse, kræver det, at de indsender en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab, når de registrerer medmoderskabet. En anerkendelse af medmoderskabet uden denne erklæring vil således ikke medføre, at der bliver fælles forældremyndighed over barnet, hvorfor erklæringen er nødvendig, hvis man ønsker fælles forældremyndighed.

I jeres tilfælde, hvor I har boet sammen de seneste to år, vil der således automatisk opstå fælles forældremyndighed over barnet, når I får registreret medmoderskabet. Det vil derfor ikke være nødvendigt for jer at medsende en omsorgs- og ansvarserklæring for at opnå fælles forældremyndighed over barnet.

Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen

Monica Kromann Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce