Annonce
Livsstil

Spørg advokaten: Hvordan deles vores formue ved skilsmisse?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

Hver søndag svarer advokat Monica Kromann på læserspørgsmål i sin juridiske brevkasse.

Annonce

? Kære Monica Kromann - jeg har et spørgsmål til din juridiske brevkasse. Jeg skriver til dig, da min mand og jeg skal skilles, og i den forbindelse er jeg i tvivl om, hvilke aktiver der indgår i bodelingen.

Skal alle vores aktiver deles ligeligt imellem os, eller er der visse aktiver, der kan friholdes fra deling?

Jeg håber, at du vil besvare mit spørgsmål i din brevkasse.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Sarah

! Kære Sarah - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forholds § 5, at den legale formueordning mellem ægtefæller er formuefællesskab. Dette betyder således, at ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse deler deres formuer lige.

Formuefællesskab opstår automatisk ved indgåelse af ægteskab, hvorfor det er nødvendigt at oprette en ægtepagt om særeje, såfremt man ønsker en anden formueordning.

Formuefællesskabet omfatter som udgangspunkt alt, hvad I som ægtefæller ejede ved ægteskabets indgåelse, samt alt, hvad I senere erhverver. Formuefællesskab betyder imidlertid ikke, at I ejer alting sammen, men derimod at der skal ske en ligedeling af disse aktiver ved ægteskabets ophør.

Formuefællesskabet ophører ved udgangen af det døgn, hvor der er indgivet ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset. Ophørsdatoen er således vigtig i forbindelse med jeres bodeling, da det er de aktiver og passiver, som I hver især havde på ophørsdagen, som er genstand for deling.

Aktiverne og passivernes værdi skal dog indgå til værdien på opgørelsestidspunktet, hvilket vil være tidspunktet, hvor bodelingen afsluttes, medmindre at disse er udlagt forinden.

Det skal bemærkes, at man ved et skifte kun deler positive nettobodele. Har den ene af jer således en negativ bodel, deles kun den anden ægtefælles positive nettobodel imellem jer. Er begge ægtefællers bodele negative, sker der ikke nogen deling, da man ikke deler hinandens gæld.

Jeg skal dog gøre opmærksom på, at visse aktiver ikke indgår i ligedelingen af ægtefællers delingsformue ved separation eller skilsmisse.

Aktiver, der ikke indgår i ligedelingen, fremgår af lov om ægtefællers økonomiske forholds § 26 og omfatter blandt andet aktiver omfattet af særeje. Dette kan både være aktiver omfattet af særeje i form af en ægtepagt om særeje mellem ægtefæller, men omfattet er også tredjemandsbestemt særeje, som kan være etableret ved arv eller gave. Ligeledes indgår rimelige pensionsrettigheder og personlige erstatninger, som for eksempel en udbetalt personskadeerstatning, ikke i ligedelingen.

I forbindelse med jeres skilsmisse kan I dog indgå en aftale om at skævdele boet, dvs. I kan aftale, at værdien af visse aktiver ikke deles ligeligt imellem jer, eller at der slet ikke skal foretages en deling. I kan således indgå aftale om, at der ikke foretages en ligedeling af jeres formuer.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Såfremt du har yderligere spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med din skilsmisse, vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat med speciale i arveret. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte Kromann advokatfirma.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Vejen til en normal hverdag: Her får du de to stik mod covid-19

Danmark

Overlæge: Jeg har aldrig set en så langvarigt kritisk syg patient på intensiv som Flemming

Annonce