Annonce
Indland

Advokater arbejder gratis i børnesager

Flere advokater dropper salæret i børnesager. Det fortæller fire af landets førende familieretsadvokater til Radio24syv. Omfanget af retshjælp og fri proces er siden 2007 styrtdykket.

Når børn skal anbringes uden for hjemmet, eller når forældre skal skilles, er advokatbistand langt fra for alle. Mange borgere har ikke råd til at betale tusindvis af kroner for advokatregningen. Og det er særligt udslagsgivende i børnesager, hvor flere advokater arbejder gratis. Det fortæller fire af landets førende familieretsadvokater til programmet Reporterne på Radio24syv:

»Der er ikke nogen tvivl om, at der er sket en udhuling i advokatretshjælpen gennem de seneste år. Vi oplever et større behov for, at folk kan få gratis råd. For mig er det et sygdomstegn og et tegn på, at systemet ikke fungerer godt nok. De borgere, der ikke har råd til at søge vejledning, får ikke den rette hjælp i tide,« siger tidligere formand for Danske Familieadvokater, Helle Larsen, til Radio24syv.

Hun bakkes op af advokat med tvangsfjernelser som speciale, Anders Brøntved:

»Der er mange sager, der er så grelle, at vi er nødt til at yde ekstra rådgivning. Og det må vi så tage på egen kappe.«

Anders Brøndtved har lige nu brugt mere end 100 timer på at arbejde gratis i en sag, hvor en mor kæmper for at få sine to døtre hjemgivet.

Retsplejelovens regler om offentlig advokatretshjælp blev ændret med virkning fra 1. januar 2007. Retshjælpen hjælper især borgere med at løse deres tvister, før de kommer i en retssal, mens fri proces hjælper borgere, når tvisten når inden for rettens døre.

Siden lovændringen er udgifterne til advokatretshjælp imidlertid faldet med cirka 75 procent. I samme periode er antallet af afsluttede sager med fri proces faldet med mere end 60 procent. Det viser en analyse af retshjælpens udvikling i perioden 2007 til 2012 bestilt af Danske Advokater og Advokatsamfundet.

Og for advokat Gry Rambusch - der også arbejder gratis i børnesagerne - er der ikke nogen tvivl om, at nedskæringerne rammer de borgere med færrest økonomiske midler:

»Når vi er inde i tvangsfjernelsessager, så er alle advokater enige om, at hovedreglen er, at det handler om mennesker, som ikke har råd til at betale for en advokat. Jeg vidste ikke, hvor frygteligt det ser ud med de her børnesager, inden jeg startede med at arbejde med det. Og det bliver værre og værre,« siger hun.

Anbringelse af børn kan enten ske frivilligt eller ved tvang. Udgangspunktet ved frivillige anbringelser er, at man selv skal betale for en advokat, da der ikke er en tvist mellem borgeren og forvaltningen.

I sager om tvangsanbringelse skal kommunen tilbyde den forælder, der har forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 15 år, gratis advokatbistand. Men salæret til advokaten dækker som udgangspunkt udelukkende møderne i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen, byretten og landsretten.

Rasmus Hedegaard, advokat i advokatfirmaet Strauss & Garlik med speciale i børnesager, er endnu en af advokaterne i rækken, der er begyndt at arbejde gratis - eksempelvis i anbringelsessager:

»Alt det væsentlige foregår jo uden for de her møder om en tvangsanbringelse. Og der har man ikke ret til gratis advokatbistand. Når jeg er advokat for de her borgere, så kan jeg jo ikke bare dukke op i retten og se på det. Der er løbet kørt,« siger Rasmus Hedegaard.

Hvis børnefjernelsessager ender i retten gælder reglerne om fri proces. Her får advokaten cirka 10.300 kroner - hvilket svarer til cirka seks timers arbejde.

Flere af de advokater, som Radio24syv har talt med, medgiver, at advokaterne, der ofte opkræver et højt salær, også selv kan have et ansvar.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Fra vandbærer til stjerne

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce