Annonce
Varde

Afdelingsledere advarede om problemer på Tippen i februar 2017

Tingene var løbet af sporet i februar 2017, da to afdelingsledere holdt møde med direktøren for børn, læring og job. De mener ikke, at der blev handlet tilstrækkeligt på deres advarsler vedrørende børnene på Tippen. Foto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Skråfoto, 2. oktober 2018

To afdelingsledere på Tippen holdt møde med direktør i februar 2017. De mener, at der i forløbet derefter ikke blev handlet i forhold til problemer, der vedrørte børnene. Kommunaldirektør har en anden udlægning i forhold til, hvorvidt deres henvendelse drejede sig om en større gruppe børn.

Ansager: Den 9. februar klokken 16 holdt to afdelingsledere på Tippen et møde med Britta Boel, direktør for børn, læring og job, og en chef i Varde Kommunes forvaltning. Nu står de to afdelingsledere frem, fordi de mener, at Varde Kommune ikke handlede tilstrækkeligt på de oplysninger, de gav i forhold til børnene, der var anbragt på Tippen, der var en nu lukket døgninstitution ved Ansager.

Ilse Thomhav var afdelingsleder for Familiehusene, samværskonsulenter og Mælkevejen, der var navnet på en af døgnafdelingerne. Sanne Hansen var afdelingsleder for Skolen ved Tippen, Entreen og aflastningsafdelingen. De mener, at de på det næsten tre timer lange møde fortalte om mange af de ting, der senere er kommet frem.

Ifølge Sanne Hansens eget referat, der er dateret 14. februar 2017, fortalte de blandt andet om manglende "overblik over børnenes udfordringer og diagnoser" på en af afdelingerne, "bekymring for pædagogisk tilgang, struktur og rammer omkring hverdagen" på en anden afdeling" og en bekymring for børnenes generelle trivsel. Ifølge referatet fremsatte de også en bekymring for det skriftlige arbejde, som er et af de punkter, der i forbindelse med lukningen modtog sønderlemmende kritik fra både Socialtilsynet og nogle eksterne konsulenter.

Aktindsigt

JydskeVestkysten har med fuldmagt fra Sanne Hansen og Ilse Thomhav søgt om aktindsigt i referat fra mødet i februar 2017 og i et notat om, hvordan der blev handlet på mødet.

I begge papirer er store dele af indholdet overstreget, fordi "disse oplysninger vedrører andre enkeltpersoners ansættelsesforhold og derfor ikke er omfattet af retten til aktindsigt".

Fra 28. februar ser det ud til, at der kun er sket handlinger i forhold til samarbejdsproblemer i ledelsesgruppen på Tippen. Der står intet, der handler om børnene på Tippen, og i denne periode er næsten intet overstreget.

Handlede om ledelse

De fortæller, at de følte sig trygge efter mødet og havde tiltro til, at der nu blev gjort noget for at rette op på problemerne på Tippen. Deres oplevelse var dog, at hurtigt var al fokus på samarbejdsproblemerne i ledelsen.

- Alt det vi havde sagt om børn, der var i mistrivsel, var der pludselig ikke fokus på mere, siger Ilse Thomhav.

JydskeVestkysten ville gerne have spurgt Britta Boel om, hvorvidt hun er enig i, at der på mødet blev udtrykt bekymring for børnenes trivsel, og hvad hun siger til påstanden om, at børnene blev glemt i det efterfølgende forløb. Varde Kommune har dog valgt, at det er kommunaldirektør Mogens Pedersen, der fører ordet, når det gælder Tippen.

- Som jeg husker henvendelsen, så handlede den helt hovedsageligt om ledelsesmæssige ting, og så handlede den om ét konkret barn. Det er nok de ting, vi især har haft fokus på, siger Mogens Pedersen.

Annonce

Anden opfattelse

Ilse Thomhav har dog fortsat en anden opfattelse af, hvad kommunen fik at vide på mødet. Hun er enig i, at der blev talt meget om ledelsesmæssige problemer, men hun fortæller, at de to blandt andet også fortalte om bekymrende fastholdelser af børn og om omfattende hærværk i sommerferien 2016.

Hun og Sanne Hansen står frem, fordi de mener, at embedsværket forsøger at "vaske hænder" ovenpå lukningen af Tippen.

Annonce

Handlede på omsorgssvigtet barn

Parterne er dog enige om, at der på mødet blev diskuteret et konkret barn, som, de to mente, var udsat for omsorgssvigt på Tippen.

- Som jeg læser BDO's rapport, synes de, at der handles korrekt og hensigtsmæssigt på det forhold, siger Mogens Pedersen.

- Vi orienterer også Socialtilsynet og den anbringende kommune, men de finder ikke anledning til at foretage sig noget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce