Annonce
Tønder

Affaldssorteringen er rustet til fremtiden

Borgerne i Tønder Kommune er godt med, når det kommer til sortering af husholdningsaffaldet, fortæller direktør for Tønder Forsyning, Bo K. Ludvigsen. Arkivfoto: HCG
Måske skal nye krav ikke kun gælde helårsbeboelse - men også sommerhusområder. Affald skal sorteres i 10 bunker, men i Tønder Kommune er vi godt på vej, forsikrer direktør for Tønder Forsyning, Bo K. Ludvigsen.
Annonce

TØNDER: Tønder Forsyning følger med i debatten om det nye affaldsudspil fra regeringen om, at alle husholdninger skal sortere 10 affaldstyper: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. I forslaget er både helårsbeboelse og sommerhusområder omfattet af sorteringskravene.

I Tønder Kommune har sorteringen i genbrugsbeholderen været en fast rutine siden 2008, og her i 2020 er de fleste husstande begyndt at frasortere madaffald i de nye todelte skraldespande med lysegrønt låg.

Sortering af affald

Madaffald, restaffald: Opstartet i marts med uddeling af nye beholdere. Alle husstande og sommerhuse med egne beholdere vil være med på frasortering af madaffald fra juni.

Pap, papir, plast, metal og flasker: Disse 5 affaldstyper har været en del af sorteringen i hele Tønder Kommune siden primo 2008

Miljøkassen: Den røde kasse er i dag en frivillig ordning, og har været et tilbud siden primo 2014. 4.600 husstande har i dag en miljøkasse.

Tekstiler: Poseindsamling af brugte tekstiler blev tilføjet den todelte genbrugsbeholder primo 2018 og indsamles sammen med papdelen.

Kartoner og pizzabakker: Tønder Forsyning afventer nationale retningslinjer.

Annonce

Vant til sortering

Bliver regeringens udspil, der nu skal til behandling i Folketinget, en realitet, så vil det ikke give de store udfordringer for borgerne i Tønder Kommune, da de allerede har været i gang med at sortere til genanvendelse i hjemmet de sidste 12 år.

- Lige nu er vi i fuld gang med at udskifte de gamle affaldsbeholdere med nye beholdere til madaffald og restaffald, og med dette tiltag så er vi i Tønder Kommune rigtig godt med – otte ud af de ti listede affaldstyper bliver nu indsamlet ved husstandene. Miljøkassen til opsamling af det miljøfarlige affald er en frivillig ordning i dag, der kan gøres obligatorisk og dermed gælde for alle, fortæller Bo K. Ludvigsen, direktør for Tønder Forsyning, i en pressemeddelelse.

Annonce

Mælke- og juicekartoner

I det nuværende indsamlingssystem i Tønder Kommune er der endnu ikke fundet en permanent løsning for indsamlingen af drikke- og fødevarekartoner, som mælke- og juicekartoner samt pizzabakker. Her afventer man de nationale anbefalinger.

- Her vil vi lige afvente og se, hvilken løsning, der vil blive anbefalet, om det skal indsamles sammen med pap eller med plasten, alt efter hvad der både er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt, siger Bo K. Ludvigsen i meddelelsen.

I Tønder Kommune har vi et fungerende affaldsindsamlingssystem at arbejde videre på, og med nogle justeringer kan forsyningen fuldt ud leve op til de nye krav om at sortere og husstandsindsamle de 10 nævnte affaldstyper, hvis altså regeringens udspil bliver en realitet.

- Og de fælles affaldspiktogrammer, som det også er med i regeringens affaldsudspil, at alle kommuner skal benytte, har vi allerede taget i brug på de nye affaldsbeholdere, både på låget til genbrug og på den nye mad- og restaffald. Så her er vi også med, fortæller Bo K. Ludvigsen.

Med de to skraldespande og den røde kasse til miljøfarligt affald er Tønder Forsyning rustet til fremtiden. Senest skal borgerne opdele husholdningsaffaldet i affald, der kan komposteres og restaffald. Dermed har man styr på ni ud af ti affaldssorteringer i kommunen. Tilbage er kun juice- og mælkekartoner samt pizzabakker. Her afventer forsyningen et nationalt udspil. Foto: Tønder Forsyning
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce