Annonce
Kultur

Afklaring om støtte til Fredericia Musicalteater trækker ud - byrådet kæmper for at bevare tilskud

Fredericia Kommune har besvaret de spørgsmål, som kulturminister Joy Mogensen (S) har ønsket at få klarhed over i forbindelse med genstarten af det nye Fredericia Musicalteater. Hvis beslutningen bliver, at teatret får såkaldt paragraf 5-status, skal der laves en rammeaftale om, hvad teatret skal leve op til. Arkivfoto: Kristian Brasen
Kulturminister Joy Mogensen (S) har stillet spørgsmål angående organisation og økonomisk sikkerhed for et nyt Fredericia Musicalteater. Hun forventer at indkalde partierne til en endelig afgørelse i kulturudvalget i første halvdel af februar, men det bør ske allerede i næste uge, mener kulturordfører Morten Messerschmidt (DF).
Annonce

Fredericia: Kulturminister Joy Mogensen (S) har haft nogle dage til at tygge på det svar, borgmester Steen Wrist (S) har sendt på hendes spørgsmål om etableringen af et nyt Fredericia Musicalteater. Brevet blev sendt, straks efter byrådet for en uge siden besluttede at genstarte teatret med nyt navn, ny bestyrelse og nye vedtægter.

Kulturministeren har sendt svaret fra borgmesteren videre til Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen for at få vurderet kommunens oplysninger.

- Når den vurdering er klar, vil jeg indkalde jer til et nyt møde om Fredericia Musicalteater. Jeg forventer at mødet bliver afholdt i første halvdel af februar, har ministeren orienteret medlemmerne af folketingets kulturudvalg om.

Men den besked er kulturordfører for DF Morten Messerschmidt ikke tilfreds med.

- Ordførerne har møde i næste uge, og jeg har bedt om, at vi får sagen på der. Vi ved, at det er en afgørelse, som mange sidder og venter på, og vi har drøftet sagen intenst allerede. Nu skylder vi at give besked til Fredericia, siger han til Fredericia Dagblad.

I Fredericia afventes svaret med spænding.

- Ministeren har fået alle de oplysninger, hun har bedt om, så nu håber vi bare, at der kommer et hurtigt svar tilbage, siger medlem af den midlertidige teaterbestyrelse Christian Jørgensen (V).


Ministeren har fået alle de oplysninger, hun har bedt om, så nu håber vi bare, at der kommer et hurtigt svar tilbage.

Medlem af den midlertidige teaterbestyrelse Christian Jørgensen (V)


På forhånd har et flertal af partierne i Folketinget givet tilsagn om, at Fredericia Kommune fortsat kan regne med den økonomiske indsprøjtning på 8,6 mio. kroner, der følger af at have status som såkaldt paragraf 5-teater.

Annonce

Ambitioner kræver støtte

Joy Mogensen bad imidlertid Steen Wrist og dermed byrådet tage stilling til, om man kunne affinde sig med, at den særlige status afventede, hvordan det nye teater kunne præstere.

Til det svarer Steen Wrist blandt andet:

- Det er selvfølgelig yderst vigtigt for byrådet, at et nyt teater drives økonomisk bæredygtigt, og Fredericia Kommune sikrer sig via samarbejdsaften med teatret en større transparens, øget ledelsesinformation og en strammere økonomisk kontrol. Ligesom det fortsat vil være vigtigt med et statsligt tilskud, skriver han.

Han påpeger, at det med et mindre statsligt tilskud vil være umuligt at leve op til de ambitioner, der er lagt fra det nye musicalteaters side. Det handler i særdeleshed om muligheden for at være nyskabende indenfor musicalgenren.

Annonce

Tre forestillinger planlagt

Der er programlagt tre forestillinger i 2021. En børnemusical, den årlige showcase i samarbejde med musicalakademiets afgangshold og en stor produktion i november. Uden den statslige støtte vil det ikke være økonomisk forsvarligt, konstaterer Steen Wrist.

- Det vil kort og godt være udviklingen, det vil gå ud over, konstaterer han på byrådets vegne.

Det Danske Musicalakademi skiftede for et par år siden navn til Den Danske Scenekunstskole - Musicalakademiet Fredericia. Samarbejdet med Fredericia Teater har været afgørende, og det skal det fortsat være. Akademiets afgangselever har per tradition opført en såkaldt showcase på teatrets scene som afslutning på deres tre årige uddannelse. Den måtte droppes i 2020 på grund af både konkurs og corona, men i 2021 vender den populære forestilling efter planen tilbage. Her er det showcase fra 2014, hvor musicalakademiet blandt andet bød på ”The Wild Party”. Arkivfoto: Mette Mørk

Hvis musicalgenren skal udvikles og ikke kun være en kommerciel scenekunstform, så skal der sættes midler af, fastslår byrådet.

- Det er vores håb, at Fredericia Musicalteater kan være Danmarks Musicalteater, der sikrer, at musicalen fortsat får muligheder for at udvikle sig i store som små udtryk, kommercielle og kunstneriske på kryds og tværs af de snitflader, skriver byrådet.

Hvornår ministeren og udvalget træffer endelig beslutning, har det ikke været muligt at få oplyst.

Hvis og når Fredericia Musicalteater bliver godkendt som paragraf 5-teater, skal der indgås en samarbejdsaftale med Kulturministeriet om, hvilke krav teatret skal opfylde for at leve op til sin status.

Annonce

Ingen krav om turne

I loven om scenekunst indgår paragraf 5, som giver staten mulighed for at yde særlig støtte til teatret og andre institutioner inden for scenekunst. Støtten er betinget af, at institutionen opfylder en af fem forpligtelser, som fremgår af loven. Det kunne i Fredericia Musicalteaters tilfælde være kravet om, at teatret varetager specialer i en landsdel eller hele landet.

Den særlige status betyder desuden, at kulturministeren er ind over beslutningen om, hvem der skal sidde i teatrets bestyrelse.

Det er ikke obligatorisk for et paragraf 5-teater, at det skal være turnerende, og det spiller godt ind i byrådets ambitioner.

- Vi har slået fast, at skal der spilles uden for Fredericia, skal det kun ske, hvis der er en part at dele risikoen med, siger Christian Jørgensen med henvisning til, at det var Fredericia Teaters to opsætninger i København i 2019, som gav teatret det alvorlige økonomiske knæk.

Krav til paragraf 5-teatre

§ 5. Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der

1) udbyder teater i den landsdel, hvor de er beliggende,

2) udbyder turnerende teater i hele landet,

3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,

4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet eller

5) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen kan hver enkelt af de fem muligheder under §5 begrunde status som §5-teater.

Det er altså ikke obligatorisk for et §5-teater, at det skal være turnerende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aabenraa

Sønnen ramt af covid-19: Byrådsmedlem rasende over udelukkelse fra byrådsmøde

Vejen

Frisør låner for at overleve: Har endnu ikke fået penge fra hjælpepakker

Annonce