Annonce
Sydjylland

Akutbiler rykker langsomt ud: I Aabenraa overskrides krav syv ud af ti gange

I Aabenraa er akutlægebilen for langsomme til at rykke ud i syv ud af ti tilfælde. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Region Syddanmarks akutbiler er for langsomt ude af starthullerne. Ved 18,7 procent af udrykningerne kommer akutlægebilerne for langsomt afsted, og i Aabenraa er det hele 70 procent, der er lang tid om at komme afsted. Til gengæld rykker ambulancerne hurtigere ud.

Ambulance: Akutlægebilerne i Region Syddanmark er alt for langsomme til at komme afsted, når de kaldes på opgave. Knap hver femte af regionens akutlægebiler overholder ikke regionens krav til mobiliseringstider, der er et udtryk for den tid, der går, fra en opgave modtages af et beredskab, til beredskabet har forladt basen. Det viser en opgørelse fra regionen. Region Syddanmark kræver, at mobiliseringstiderne for akutlægebiler holdes inden for 90 til 180 sekunder alt efter, hvornår på dagen opgaven kommer.

Især i Aabenraa står det skidt til. Her overskrider 7 ud af 10 af udrykninger med akutlægebiler mobiliseringstiderne. I 18 procent af overskridelserne er mobiliseringstiden overskredet med mere end et minut.

Det skyldes ifølge regionen, at akutlægerne i Aabenraa har til huse på en afdeling, som afstandsmæssigt ligger langt fra akutlægebilens nuværende placering. Til sammenligning overskrides mobiliseringstiderne i Esbjerg og Sønderborg i henholdsvis 10,6 og 5,4 procent af tilfældene. Regionens målsætning er, at fire procent må overskrides.

- Det er ikke tilfredsstillende, og derfor er jeg glad for, at ledelsen i Ambulance Syd tager hånd om det, siger formanden for regionens præhospitale udvalg, Mads Skau (V).

Akutlægerne i Aabenraa flytter fra årsskiftet tættere på akutlægebilens placering, og dermed forventer regionen og Ambulance Syd, der står for ambulancedriften i størstedelen af regionen, at det er slut med det markant højere antal overskridelser i Aabenraa. Og en nedbringelse af overskridelserne er helt nødvendig, lyder det fra Ambulance Syd.

- Når akutlægebiler bliver kaldt ud, så er det, fordi man skønner, at en læge gør en forskel. Så selvfølgelig er det utrolig vigtigt, at akutlægebilerne rykker hurtigt ud, siger Ambulance Syds direktør, Steen Schougaard.

Annonce

Sagen kort

  • Region Syddanmark har seks akutlægebiler. Akutlægebilerne er bemandet med en læge fra en anæstesiafdeling og en lægebilsassistent, som er behandler eller paramediciner. Akutlægebiler kaldes ud til alvorlige sygdomstilfælde og traumer.
  • Regionen har fire akutbiler, der er bemandet med en paramediciner og kan rykke hurtigt ud, når ambulancerne ikke er i området.
  • Mobiliseringstiderne overskrides i 9,8 procent af udrykningerne for akutbilerne. For akutlægebiler er det tilsvarende tal 18,6 procent.
  • Region Syddanmark kræver, at mobiliseringstiderne holdes inden for 90 til 180 sekunder alt efter, hvornår på dagen opgaven kommer, og hvilken type opgave der er tale om. For akutlægebiler er det mellem 90 og 120 sekunder.
  • I Aabenraa overskrides mobiliseringstiderne i 69,5 procent af udrykningerne, i Esbjerg 10,6 procent af udrykningerne og i Sønderborg 5,4 procent af udrykningerne.

Kritisk

Det er ikke kun akutlægebilen i Aabenraa, som rykker langsommere ud, end regionen forventer.

Regionen har en målsætning om, at maksimalt fire procent af mobiliseringstiderne må overskrides. Gennemsnitligt overskrides mobiliseringstiderne for akutlægebilerne i regionen med 18,6 procent, og for akutbiler det 9,8 procent. I både Esbjerg og Sønderborg ligger overskridelserne over regionens måltal.

- Det er også kritisk, men udover Aabenraa er det sekunder, vi snakker om. Der er en god forklaring på de mange overskridelser i Aabenraa, hvorimod der i eksempelvis Esbjerg er noget, vi skal have undersøgt nærmere, siger Mads Skau, der ikke har noget bud eller fået nogen forklaring på, at måltallene også overskrides andre steder end i Aabenraa.

Han har ikke tænkt sig at skærpe kravene eller gribe ind over for Ambulance Syd for at få rettet op på mobiliseringstiderne.

- Vi vil gøre det samme, som vi har gjort for at forbedre mobiliseringstiderne for ambulancerne. Vi vil holde politisk fokus på det, og hvis der gentagne gange viser sig at være et højt antal overskridelser, må vi have at vide, hvad der skal ske for at rette op på problemet, siger Mads Skau.

Han påpeger, at det er lykkedes at få antallet af mobiliseringsoverskridelser for ambulancer og sygetransporter under kravet på fire procent. I 2017 overskred Ambulance Syd mobiliseringstiderne i 8,3 procent af tilfældene.

- Jeg forventer samme gode resultater som med ambulancerne. Ellers må vi have en god forklaring, siger han.

Skal tales på plads

Ambulance Syds direktør, Steen Schougaard, mener også, at det er et øget fokus på mobiliseringstiderne, der er midlet til at sikre, at Ambulance Syd i fremtiden også kan overholde måltallet på fire procent overskridelser for akutbiler og akutlægebiler.

- Vi vil fortsat italesætte vigtigheden af, at responstiderne er afgørende. Og vi påvirker responstiderne mest ved at mobilisere hurtigt.

Er det nok at italesætte og sætte fokus på problemet for at sikre, at i overholder kravene?

- Ja, det er det. Og det kan du også se på mobiliseringsoverskridelserne på vores ambulancer, siger han.

Gitte Jørgensen, præhospital chef i Region Syddanmark, oplyser, at akutlægerne i Aabenraa i et års tid har været placeret så langt væk fra akutlægebilen, at de ikke har kunnet opfylde mobiliseringskravene. Det skyldes ombygning, og fra nytår får akutlægerne igen afdeling tæt på akutbilen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce