Annonce
Tønder

Ankestyrelsen løfter pegefingeren: Tønder hemmeligholder for mange afgørelser

Borgmester Henrik Frandsen anerkender kritikken fra Ankestyrelsen men påpeger, at forholdene nu er bragt i orden. Arkivfoto: André Thorup
Tønder Kommune er blandt de syv af landets kommuner, der ifølge Ankestyrelsen er alt for lukket omkring beslutninger, der er truffet bag lukkede døre. Kommunen anerkender kritikken, men påpeger tekniske problemer som årsag til, at det trækker ud med at få forholdene bragt i orden.

TØNDER: Dagsordenspunkt 17: Beplantning af areal / lukket punkt

Dagsordenspunkt 31: Højskole / lukket punkt

Dagsordenspunkt 32: Legatsag / lukket punkt

Dagsordenspunkt 15: Lukket sag / lukket punkt

Politisk interesserede personer i Tønder Kommune har til tider vanskelige kår, når de ønsker at følge med i, hvad der foregår bag lukkede døre i byrådssalen i Tønder. Tønder Kommune er nemlig blandt de syv danske kommuner, der af Ankestyrelsen kritiseres for at være alt for tavs og lukket, når det drejer sig om af offentliggøre afgørelser, som politikerne i kommunalbestyrelsen har truffet på den ikke-offentlige del af de månedlige møder i byrådssalen.

- Ankestyrelsen vurder, at de syv kommuner ikke i alle tilfælde har overholdt lovgivningens krav til offentliggørelse af beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet for lukkede døre. Det fremgår således af referaterne fra nogle af kommunernes kommunalbestyrelsesmøder, at der alene står "lukket punkt " eller "closed item" og et sagsnummer. Dette er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, påpeger Ankestyrelsen i et brev til kommunerne.

Annonce
Det korte af det lange i denne sag er, at vi med samme i god ro og orden gik i dialog med Ankestyrelsen, og at der nu er fundet en teknisk løsning.

Henrik Frandsen, borgmester, Tønder

Teknisk løsning

Tønder Kommune anerkender kritikken og lovede i dialog med Ankestyrelsen tilbage i juni bedring.

- Når det er sagt, så er det korrekt, at Ankestyrelsen kan konstatere tilfælde, hvor vi ikke har offentliggjort andet end overskriften af en sag, der har været behandlet for lukkede døre. Vi arbejder pt. på en teknisk løsning der muliggør, at det er muligt både at vise overskriften fra et lukket punkt samt beslutningen herfra, når protokollen bliver overført fra vores dagsordenssystem og så over på vores hjemmeside... Vi går stærkt ud fra at have fundet en løsning herpå senest efter sommerferien (dvs. august 2019), skriver Tønder Kommune i en svarskrivelse, der er dateret 27. juni 2019.

Tønder Kommunes hensigtserklæring om at droppe lukketheden er dog indtil videre kun betinget ført ud i livet. Således oplyste kommunen i august telefonisk overfor Ankestyrelsen, at der fortsat arbejdes på at finde en teknisk løsning, og at Ankestyrelsen vil høre nærmere, når løsningen er på plads.

Endelig godkendelse

Borgmester Henrik Frandsen siger, at Tønder Kommune nu lever op til kravene.

- Det korte af det lange i denne sag er, at vi med det samme og i god ro og orden gik i dialog med Ankestyrelsen, og at der nu er fundet en teknisk løsning. Fra september har vi sådan set efterlevet kravene. Det eneste, der står tilbage, er den endelige godkendelse fra Ankestyrelsen, siger han.

Borgmesteren kunne tirsdag ikke svare på, hvor langt tilbage i tiden man vil gå for med tilbagevirkende kraft at offentliggøre tidligere lukkede afgørelser. Kommunen har overfor Ankestyrelsen tilkendegivet, at man i hvert fald vil gå tilbage til kommunalbestyrelsens dagsorden i marts 2019.

Det var endnu ikke sket tirsdag eftermiddag.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er et statsligt, uafhængigt organ under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der fungerer som landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på bl.a. velfærdsområdet. Styrelsen har omkring 600 ansatte, hvoraf hovedparten er jurister.

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Kilde: Ankestyrelsen

De syv

De syv kommuner, der befinder sig i Ankestyrelsens søgelys og altså er blevet opfordret til at bringe praksis for offentliggørelse i overensstemmelse med lovgivningen, er ud over Tønder også Albertslund, Høje-Taastrup, Hvidovre,Gentofte, Ishøj og Gladsaxe kommuner.

Alle syv kommuner har oplyst, at de fremover vil sikre, at de vil overholde lovgivningens krav. Ankestyrelsen har konstateret, at det for nuværende gælder Gentofte og Gladsaxe kommuner.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

IS-medlem er inderligt uvelkommen

Et tidligere medlem af Islamisk Stat ankom mandag til Danmark, og blev straks anholdt. Manden har siddet fængslet i Tyrkiet, men blev sendt til Danmark på begæring af de danske myndigheder. Formentlig skal man være jurist for at forstå, hvorfor Danmark har bedt om at få den pågældende udleveret. Han er inderligt uvelkommen. Manden er den 28-årige Ahmad el-Haj. Han er af palæstinensisk oprindelse, men ærgerligt nok udelukkende dansk statsborger. Passet kan han derfor ikke miste. Trods det danske pas er det naturligvis grotesk at påstå, manden er vendt hjem. Danmark er ikke et hjem for mennesker, der har vendt os ryggen og direkte kæmpet mod landets interesser. Justitsminister Nick Hækkerup er blevet kritiseret for at lægge pres på domstolene i sagen om den den udleverede. Ministeren har nemlig sagt, at manden forhåbentlig bliver dømt for de forbrydelser, han har begået. Kritikken kommer fra De Radikale og Enhedslisten. Strengt taget har de ret i, at det ikke er en ministers, men domstolenes opgave at vurdere, om en sigtet er forbryder eller ej. Men ikke desto mindre er Nick Hækkerups spontane reaktion absolut forståeligt. Så skulle en domstol kende den pågældende skyldig, sker det forhåbentlig efter straffelovens paragraf 114. Den såkaldte terrorparagraf åbner nemlig mulighed for fængsel på livstid. Sanktionen er aldeles passende, hvis den 28-årige skulle vise sig at have deltaget i Islamisk Stats uhyrlige forbrydelser. Måtte han i givet fald aldrig komme på fri fod eller i hvert fald sidde i fængsel, til han er en meget gammel mand ligesom den firedobbelte politimorder Palle Sørensen. Han tilbragte 33 år bag tremmer. Ahmad el-Haj blev ifølge flere medier hårdt såret under et bombeangreb og sidder i kørestol. Han har fortalt Weekendavisen, at han inderligt fortryder sine handlinger. I betragtning af de konsekvenser hans indsats for Islamisk Stat har haft for ham selv, er det såmænd ganske muligt. Nogen formildende omstændighed er det imidlertid ikke.

Annonce