Annonce
Varde

Ankestyrelsen: Vi rejser ikke sag mod Varde Kommune i Ho Bugt-sag

Varde Kommune har afsluttet visionsoplæg om Ho Bugt, hvor deltagerne her er på naturtur. Det handlede om boliger, og to politikere rejste sag i det, der hed Statsforvaltningen. Nu hedder det Ankestyrelsen, og den har sagt, at den ikke rejser en sag. Arkivfoto: Joan Anette Karlsen

Kommunen: Ankestyrelsen har nu afgjort en sag om Varde Kommune tilbage fra 2015. Og har givet Varde Kommune ret. Byrådspolitikerne Kjeld Anker Espersen (S) og Niels Christiansen (K) rejste sagen, fordi de mente, at kommunen havde handlet ulovligt, da den lavede et visionsoplæg.

Men ankestyrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt bevis for at antage, at kommunen har handlet ulovligt. Og Ankestyrelsen rejser dermed ikke en tilsynssag.

Det handler om en beslutning truffet i byrådet den 6. oktober 2015. Et visionsoplæg om boliger ved Ho Bugt var på dagsorden, og mens Venstre og DF stemte ja til at arbejde videre med et visionsoplæg, stemte blandt andre de to herrer imod.

De mente, at visionsoplægget skulle anvendes til at påvirke den nationale, politiske debat og fremme en ændring af planloven. De har også skrevet, at der ikke var skrevet de nødvendige notater på sagen, og at fremstillingen af sagen i udvalget ikke var dækkende.

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Den skriver i afgørelsen:

"Ankestyrelsen har gennemgået sagen og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Varde Kommune har overtrådt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af."

Der står senere:

"Som det fremgår ovenfor har byrådet på mødet den 6. oktober 2015 truffet beslutning om at godkende, at der arbejdes videre med et visionsoplæg til etablering af et nyt boligområde ved Ho Bugt i Varde Kommune. Byrådet har efter Ankestyrelsens opfattelse ikke herved taget stilling til eller støttet landspolitiske anliggender."

Mens sagen har ligget i Ankestyrelsen, er oplægget færdigt. Det blev det tilbage i september 2016. Ankestyrelsen beklager i afgørelsen også den lange sagsbehandlingstid.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce