Annonce
Esbjerg

Anonym klage: Vilde vesten-tilstande i et af Esbjergs dyreste villakvarterer

Kløvholmparken i det nordlige Hjerting bliver nævnt som et af steder, hvor en anonym henvendelse har fået kommunen til at kigge nærmere på forhold, der er i strid med den gældende lokalplan. Foto: Ken Mathiesen
En anonym henvendelse til Esbjerg Kommune har nu sat skub i oprydningen af en lang række overtrædelser af den lokalplan, der ligger til grund for nybygger-kvarteret. Nyt tillæg til lokalplanen på bedding.

Esbjerg: En lang række nybyggere i det mondæne boligområde Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken og Marbækparken i det nordlige Hjerting er gået direkte ulovligt til værks og har på en række punkter overtrådt den gældende lokalplan.

Nu er Esbjerg Kommune gået i aktion efter mindst én anonym henvendelse, der ligger tilbage til juni i år, og hvori klageren opremser adskillige overtrædelser af lokalplanen.

Eksempelvis har nybyggerne boltret sig med at opføre fritliggende skure, drivhuse og legehuse, ligesom der i vid udstrækning er brugt andre materialer til deres huse, end lokalplanen foreskriver. Forhaver er anlagt med fliser, granitskærver og grus, selv om lokalplanen fastslår, at der skal etableres græs eller anden beplantning.

Eftersom området endnu ikke er fuldt udbygget, forventer forvaltningen, at antallet af overtrædelser af lokalplanen vokser i takt med, at det udbygges yderligere med mindre der skrides ind.

Annonce

Løsnings-forslag

Forvaltningen gav på tirsdagens møde i Plan & Miljøudvalget tre muligheder, hvoraf politikerne valgte den første:

  • Den ene mulighed lød, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplanen, som skal håndtere de bestemmelser, som har vist sig at give væsentlige udfordringer. I den forbindelse skal der justeres på en række bestemmelser, så de i højere grad imødekommer den måde, ejendommene i området ønskes bebygget på. Hvis de ændringer gennemføres, vil der dog stadig være forhold, som strider mod lokalplanen, og som skal søges lovliggjort på anden vis. Det kan være som fysisk lovliggørelse eller retligt ved at give en dispensation.
  • Den anden mulighed var dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Dispensationer fra en lokalplan kræver individuel vurdering og begrundelse i hvert enkelt tilfælde, ligesom der skal foretages naboorientering i alle enkeltsager. Den løsningsmulighed vil derfor være meget tidskrævende, og et stort antal dispensationer vil desuden underminere kommunens mulighed for at håndhæve lokalplanens bestemmelser.
  • Den tredje løsningsmodel, skrev forvaltningen, er at håndhæve lokalplanen ved fysisk lovliggørelse af alle forhold, der strider mod lokalplanens bestemmelser. Det vil betyde et stort antal lovliggørelsessager, som skal håndteres. Sager om fysisk lovliggørelse er tidskrævende og kan ultimativt ende med politianmeldelser.

Anonym henvendelse

I den anonyme henvendelse, som den pågældende borger ønsker skal betragtes som en egentlig klage over forholdene, skriver vedkommende blandt andet:

"...synes ikke, det er fair, at de fleste beboer på vejen gør, som det passer dem, når der foreligger en lokalplan med nogle bestemmelser, som er blevet forelagt alle ved køb af grundene....Jeg synes, det er under alt kritik, at den eneste måde, der bliver taget hånd om overtrædelserne, er, hvis andre grundejere vil klage og dermed risikere en større nabostrid i et kvarter, de netop er tilflyttet, hvilket de fleste selvfølgelig fravælger og dermed må leve med overtrædelser af lokalplanen. Eftersom Esbjerg Kommune har lagt en meget stringent lokalplan med ekstra mange regler for at få et pænt og ensartet kvarter, bør det være Esbjerg Kommunens opgave at følge lokalplanen til dørs, selv om man mener, man ikke har personale til at foretage sådanne opgaver...."

Nyt tillæg

Politikerne i Plan & Miljøudvalget fik på tirsdagens møde forelagt tre muligheder til håndtering af de dokumenterede vilde vesten-tilstande, men forvaltningen anbefalede politikerne at vælge, at der nu udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, som ændrer nogle af bestemmelserne og dermed reducerer antallet af overtrædelser. Men derudover vil der stadig være sager, der skal lovliggøres, enten retligt via dispensation eller fysisk ved påbud om ændring af det ulovlige forhold.

Når tillægget er udarbejdet, vil det blive sendt i offentlig høring og dermed bliver der også mulighed for, at de borgere i området, som ønsker den nuværende lokalplan fastholdt og håndhævet. Når lokalplantillægget er endeligt vedtaget, skal der sættes gang i lovliggørelse af de forhold, der stadig er i strid med lokalplanen, oplyser næstformand i Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum (V), der ikke for nuværende kan uddybe nærmere, hvor grænsen for tilladt og ikke-tilladt vil komme til at gå.

- Men vi ser sagen igen, når lokalplantillægget er udarbejdet, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Annonce