Annonce
Esbjerg

Ansigtsløftning til tre bygninger i Bramming

Storegade 1 i Bramming, som den fremstår i dag. Nu skal bygningen istandsættes for et stort beløb. Foto: Martin Wilde.
Esbjerg Byråd har godkendt byfornyelsestilskud til tre adresser i Bramming til en samlet sum af godt 2,2 millioner kroner.

Esbjerg Byråd har godkendt udbetalingen af i alt godt 2,2 millioner kroner til tre byfornyelsesprojekter i Bramming.

Det drejer sig om husene Storegade 1, Elmegade 21 og Nørregade 10.

I alt seks ansøgninger var oprindelig sendt ind, men de tre øvrige projekter blev udsat med henblik på en ny, politisk drøftelse, da sagen blev behandlet i Plan & Miljøudvalget i december sidste år.

Forvaltningen havde forlods vurderet, at de seks renoveringsprojekter på hver deres måde vil medvirke til "at sætte fokus Brammings arkitektoniske bevaringsværdier", men at særligt renoveringen af den markante og centralt beliggende Storegade 1 vil have en særlig stor betydning for det centrale bymiljø, ikke mindst i kraft af det omfattende arbejde med retablering af gadefacadens oprindelige udtryk.

Annonce

Sagen kort

  • Ejerne af Borgergade 7-9, Elmegade 21, Jernbanegade 24, Nørregade 10, Nørregade 52B og Storegade 1 i Bramming har alle søgt om at komme i betragtning til bygningsfornyelsestilskud til udvendig bygningsrenovering. Men byrådet har kun godkendt de tre i denne ombæring.
  • Med tildeling af byfornyelsesstøtte har byrådet mulighed for at "fremme bygningsistandsættelser, som bidrager positivt til bymiljøet ved at synliggøre og fremhæve byens arkitektoniske kvaliteter", som det hedder i formålet.
  • Når en bygning har fået byfornyelsesstøtte, vil der blive tinglyst en deklaration på ejendommen om tilbagebetaling af støtten, hvis ejeren ved salg eller statusændring af ejendommen inden fem år fra arbejdernes afslutning opnår en fortjeneste, som direkte kan henføres til støtten. Med hensyn til specifikt Storegade 1 vil deklarationen dog gælde i 10 år, fordi der er tale om en anseelig sum penge.
  • Staten yder refusion på 50 procent af tilskuddene.

Bygningerne

Den markante bygning Storegade 1 er opført i 1893. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi, men på Esbjerg Kommune mener man, at bevaringsværdien vil øges, når istandsættelsen er tilendebragt.

Elmegade 21 er opført i 1917, og bygningen er bevaringsværdig med en høj bevarvaringsværdi, som ifølge den kommunale forvaltning vil blive yderligere sikret med en istandsættelse.

Nørregade 10 er opført i 1939, men er ikke registreret som bevaringsværdig. Bygningen fremstår ifølge forvaltningens vurdering med tydelige træk fra den danske funktionalisme, og en istandsættelse vil således være med til at "styrke bygningens funktionalistiske udtryk", som embedsmændene skriver til politikerne i sagsfremstillingen.

Fordelingen

Ejeren af Elmegade 21 får med byrådets beslutning et byfornyelsestilskud på op til 309.948 kroner inklusive moms - svarende til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter til udvendig istandsættelse - samt dækning af alle udgifter til nedrivning af skæmmende skure og tilbygninger.

Ejer af Nørregade 10 får byfornyelsestilskud på op til 172.700 kroner inklusive moms svarende til en tredjedel af de forventede støtteberettigede udgifter.

Ejeren af Storegade 1 vil få byfornyelsestilskud på op til 1.758.836 kroner inklusive moms svarende til halvdelen af de skønnede udgifter til retablering af den oprindelige butiksfacade, 40 procent af udgiften til teknisk rådgivning og 33 procent af de øvrige skønnede støtteberettigede udgifter.

Alle tilskud forventes udbetalt i år.

Storegade 1, Bramming, skal have en ordentlig overhaling, og til det formål har Esbjerg Byråd nu godkendt godt 1,7 millioner kroner. Til højre ses historisk foto af ejendommen cirka 1894 fra Sydvestjyske Museer.
Storegade 1 i Bramming, som den fremstår i dag. Nu skal bygningen istandsættes for et stort beløb. Foto: Martin Wilde.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce