Annonce
Billund

Arbejdet er begyndt: Nye strandbaner på vej i Vorbasse

Udgravningen til det, der skal ende med at blive beachvolley- og håndboldbaner ved Vorbasse Fritidscenter, er nu gået i gang. Privatfoto.
Til sommer kan der spilles volleyball eller håndbold på sand i Vorbasse. Det store sandområde kan også bruges til helt andre aktiviteter.
Annonce

Vorbasse: Til foråret og sommeren kan der spilles håndbold eller volleyball på sand ved Vorbasse Fritidscenter. Arbejdet er gået i gang med at få etableret en 1600 kvadratmeter stor sandkasse, som kan bruges til forskellige former for leg og idræt.

- Den skulle gerne stå klar til den nye strandsæson, som begynder omkring den 1. maj, måske lidt før, fortæller Jeroen Schojemeijer, der er centerleder i Vorbasse Fritidscenter.

Det er de store mænger sand, som i efteråret dannede underlaget til de mange beachvolleybaner, der blev brugt til turneringer i Grindsted, der nu finder vej til Vorbasse.

Annonce

Kan bruges til mange ting

Det nye sandområde er en del af det større projekt, der har fået navnet Vorbasse Helårsaktivitetsbaner. Det store projekt er inddelt i tre etaper, hvor det første er det store sandområde. Midlerne til etableringen i lokalområdet, og når banerne er lagt, vil de blive drevet af Vorbasse Fritidscenter i samarbejde med de lokale foreninger i Vorbasse.

Vorbasse Helårsaktivitetsbaner

  1. Arbejdsgruppen bag Vorbasse Helårsaktivitetsbaner har fundet de 4,5 millioner, som projektet vil koste.
  2. Etablering skal ske i samarbejde med Billund Kommune. Dels fordi området, hvor banerne ønskes etableret, er kommunal jord, og dels fordi Vorbasse Fritidscenter, som er et kommunalt center, skal drive området, når det engang står færdigt.
  3. Billund Kommune er altså blevet tilbudt en gave på 4,5 millioner kroner mod at stå for den fremadrettede drift.

- Foreningerne river sandet og sætter banerne op, når sæsonen begynder, og tager dem ned igen, når sæsonen er slut. Så det kommer til at foregå i et samarbejde mellem foreningerne og idrætscentret., siger Jeroen Schotemeijer og understreger, at området også kan bruges til meget andet end lige håndbold eller beachvolleyball.

- De er forholdsvis fleksible, så inden for et par timer kan man bygge dem om til seks beachvolleybaner eller to håndboldbaner eller en fodboldbeachbane. Man kan også fjerne det hele og gøre den til én stor sandkasse og bruge den til noget helt andet, siger han.

Annonce

Pengene er i hus

De to øvrige etaper i projektet Vorbasse Helårsaktivitetsbaner indeholder et udendørs fitnessområde samt en kunstgræsbane, der blandt meget andet kan bruges til at spille fodbold. Pengene til det samlede projekt – cirka 4,5 millioner kroner – er i hus, og lokalsamfundet vil gerne give det hele som en gave til Billund Kommune, som så skal stå for den fremtidige drift.

Billund Kommune er fortsat ved at regne på, hvad det vil koste at drifte området. Først når de tal ligger klar, vil politikerne i unge- og kulturudvalget tage stilling til, om kommunen skal tage imod tilbuddet fra Vorbasse.


De er forholdsvis fleksible, så inden for et par timer kan man bygge dem om til seks beachvolleybaner eller to håndboldbaner eller en fodboldbeachbane. Man kan også fjerne det hele og gøre den til én stor sandkasse og bruge den til noget helt andet.

Jeroen Schotemeijer, centerleder, Vorbasse Fritidscenter
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce