Annonce
Kolding

Arbejdstilsynet: Ansatte på privat plejehjem i fare for psykisk og fysisk vold

Plejecentrets ledelse har ikke styr på at få registreret de episoder, hvor de ansatte har været udsat for vold af beboerne, hvoraf nogle er meget udadfarende og aggressive. Derfor kender man ikke det reelle omfang af krænkelser og overgreb på personalet, fremgår det af Arbejdstilsynets påbud.Arkivfoto: Mads Hansen
Det privatdrevne plejecenter Vonsildhave har fået to alvorlige påbud fra Arbejdstilsynet. Tilsynet har konstateret, at de ansatte udsættes for fysisk og psykisk vold, og at centret ikke har styr på registrering og forebyggelse.

Kolding: Plejepersonalet på Attendo-plejecentret Vonsildhave færdes på en arbejdsplads, hvor risikoen for at blive udsat for psykisk og fysisk vold fra beboerne er alt for stor, og hvor deres sikkerhed og sundhed er i fare, fordi ledelsen ikke har planlagt deres arbejde, så det er forsvarligt.

Plejecentret har heller ikke styr på at få registreret de episoder, hvor de ansatte har været udsat for vold. Derfor kender man ikke det reelle omfang af krænkelser og overgreb på personalet.

Nogle ansatte fortæller, at de kun sjældent eller aldrig registrerer det, når de har været udsat for en voldsom episode - enten fordi de er i tvivl om, hvorvidt hændelsen var voldsom nok til at registrere, eller "fordi de så ikke kan foretage sig andet, hvilket betyder, at der er en klar underregistrering af hændelser med vold".

Denne dystre beskrivelse af arbejdsmiljøet på Vonsildhave fremgår af to påbud, som plejecentret for nylig har fået af Arbejdstilsynet.

I det ene påbydes Vonsildhave at forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold i forbindelse med arbejdet med beboerne og pårørende på Vonsildhave. Senest 1. februar 2020 skal virksomheden have sikret, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - og senest 8. februar 2020 skal Vonsildhave give Arbejdstilsynet besked om, hvordan plejecentret har efterkommet påbuddet.

I det andet påbydes Vonsildhave at sikre, at "høje følelsesmæssige krav i arbejdet med beboere på Attendo Vonsildhave Plejecenter ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed". Dette påbud skal være efterkommet senest 1. juli næste år.

Annonce

Vonsildhave

  • Plejecentret Vonsildhave ejes af det private, svenske plejefirma Attendo.
  • Kolding Kommune har indgået en 20-årig kontrakt med centret, som åbnede i 2015.
  • Centret har 60 boliger, hvoraf de tre er til ægtepar.
  • Der var i alt 53 ansatte fordelt på sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, fysioterapeut, køkkenpersonale, administration og rengøring, da Arbejdstilsynet var på besøg i december 2018. Nu er der en håndfuld fuldtidsansatte mere.
  • Arbejdstilsynets påbud omhandler den personalegruppe, som varetager de daglige kontakt-, pleje og omsorgsopgaver hos plejecentrets beboere. Denne gruppe er inddelt i dagvagter, aftenvagter og nattevagter.
  • I løbet af dagen er der i dag typisk 15-20 på arbejde, aftenvagten svinger mellem 9-12 personer, og der er to nattevagter.

Ikke ens

De to påbud fra Arbejdstilsynet har været undervejs siden december sidste år, hvor Arbejdstilsynet dels holdt møder med plejecentrets virksomhedschef, kvalitetsudvikler, kvalitetssygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant og dels afviklede to gruppesamtaler med i alt 11 ansatte. På møderne blev de samme emner drøftet.

Efterfølgende har Vonsildhaves ledelse haft Arbejdstilsynets observationer og vurderinger i høring - og på baggrund af de samlede oplysninger har Arbejdstilsynet nu truffet sin afgørelse om at udstede de to påbud. For "det er Arbejdstilsynets vurdering, at der med høringssvaret ikke fremkommer nye oplysninger, som i væsentlig grad og samlet set ændrer det grundlag, hvorpå vores vurdering er truffet", hedder det.

Af Arbejdstilsynets referater af møderne fremgår det, at ledelsen og de ansatte ikke altid oplever virkeligheden på samme måde.

Mens for eksempel "ledelsen og nogle ansatte" oplyste, at der er er udarbejdet en definition af vold og trusler, så fortalte flere ansatte, at de slet ikke kender voldspolitikken, og at de derfor heller ikke ved, hvilken adfærd de skal acceptere fra beboerne, hedder det i Arbejdstilsynets påbudsskrivelse.

Og mens ledelsen oplyste til tilsynet, at virksomheden har et registreringsværktøj til hændelser med fysisk og psykisk vold, så fortalte nogle ansatte, at de ikke anede, at den slags skal registreres. Derfor "er det ikke muligt for ledelsen at have et egentligt kendskab til den reelle forekomst af fysisk og psykisk vold", står der i Arbejdstilsynets begrundelse for at udstede de to påbud.

Flere er ansat

Af Arbejdstilsynets skrivelse fremgår det, at Vonsildhave siden tilsynets besøg har gjort alle medarbejdere bekendt med voldspolitikken og instrueret dem i, hvornår og hvordan relevante papirer skal udfyldes.

Det fremgår også, at der er ansat to teamledere og en sygeplejerske, og at et uanmeldt besøg tilsyn fra Kolding Kommune i januar 2019 viste et andet og meget fint billede af plejecentrets dokumentation, som ifølge det kommunale tilsyn "i meget høj grad" lever op til kravene.

Ingen af Vonsildhave-ledelsens bemærkninger har fået Arbejdstilsynet til at ændre sin vurdering.

- Arbejdstilsynets besøg lå, før jeg tiltrådte, og kun kort efter, at Vonsildhaves nuværende virksomhedsleder tiltrådte. Så jeg kender ikke situationen, som den var i 2018. Men jeg ved, hvad der er sket siden, og vi har selvfølgelig iværksat en plan, der skal udbedre de forhold, som Arbejdstilsynet har givet påbud om, siger direktør i Attendo Danmark, Søren Andersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Fødevarekontrol: For gammel frugt koster Brugsen i Bramming bøde på 30.000 kroner

Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

Annonce