Annonce
Haderslev

Arkitekt om højhus: Et krydstogtskib sejler væk, det gør et alt for stort hus ikke

Jomfrusti-projektet set fra den indre by ud mod Haderslev Fjord. Hvis de betydeligt højere huse opføres, vil udsigten ud til fjorden blive spærret, og ifølge Lars Nicolai Bock vil det få afgørende indflydelse på den harmoniske overgang mellem fjordlandsksabet, havnen og den middelalderlige bykerne. Illustration: Masterplan Jomfrustien
Planerne om byggeriet af 150 boliger ved Honnørkajen kan få alvorlige konsekvenser for den gamle middelalderby Haderslev, mener Lars Nicolai Bock, der er arkitekt m.a.a og lektor på Arkitektskolen Aarhus. Han opfordrer i høringssvar kommunen til at nytænke projektet.

HADERSLEV: - I Venedig har man kæmpestore problemer med krydstogtskibe, som sejler tæt ind på byen. De sprænger skalaen i bybilledet totalt og virker ødelæggende på oplevelsen af byen. Men i sagen om Venedig bør man faktisk tilføje, at et krydstogtskib bevæger sig og forsvinder igen. Det gør et alt for stort hus ikke.

Lars Nicolai Bock, der er arkitekt m.a.a og lektor på Arkitektskolen Aarhus er bekymret. Han advarer i stærke vendinger mod byggeplanerne ved Honnørkajen på Haderslev Havn. Her er der planer om at bygge private boliger i et højhus i op til 55 meters højde og bagved placere almene boliger i fire til otte etager. En plan, der bryder med de eksisterende lokalplanrammer og ikke mindst ifølge arkitekten sætter Haderslevs betydelige kulturarv på spil.

- Det kan sammenlignes med, at en meget stor, omfangsrig og højt råbende person til en koncert går ind foran alle de lavere personer for at se bedre – og for at blive set. Det virker forkert, siger Lars Nicolai Bock, som advarer mod at gennemføre det eksisterende projekt, som en lokal investorgruppe sammen med Haderslev Boligselskab/Domea står bag.

Annonce

Mange indsigelser

Lars Nicolai Bock er ikke den eneste, der forsøger at få byggeplanerne stoppet. Høringsfristen udløber den 23. oktober, og en lang række foreninger, enkeltpersoner samt naboer retter nu en stærk appel til politikerne om at tænke sig om. Alt for stort, alt for meget skygge, et brud på både masterplanen for Haderslev Havn og Jomfrustiprojektet er blot nogle af advarslerne, der hagler ned over planerne.

Bagggund

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, der skal bane vej for det nye byggeri på Haderslev Havn har været i høring siden den 27. august. Høringen udløber den 23. oktober.

De to forslag blev sendt i høring af et Haderslev Byråd den 25. august. Enhedslisten og SF stemte imod, mens Jens Christian Gjesing (S) undlod at stemme.

Lars Nicoloi Bock, der er medlem af bestyrelsen for Europa Nostra, som medvirker til at beskytte Europas kulturarv og landskabelige værdier og bredest muligt at fremme opmærksomheden på og forståelsen for den europæiske kulturarv, har gennem mange besøg, ekskursioner med arkitekter og arkitektstuderende samt gennem analyser og projekter lavet af sine studerende ved Arkitektskolen Aarhus lært Haderslev at kende gennem fire årtier. Byen har ifølge ham på grund af særlige historiske forhold undgået de store ødelæggelser af byrum, bebyggelsesmønstre og bygninger, som mange andre middelalderlige købstæder har været ude for – ikke mindst i årene efter 2. verdenskrig.

- Haderslev har noget helt særligt, som man skal passe på. Det er byens særkende, at man stadig kan opleve og forstå den danske middelalderlige købstad i dens skala, i dens bebyggelse og i den måde bykernen møder landskabet, forstæderne og ikke mindst havnen på. Der er tale om en harmoniske overgang mellem 1) fjordlandskabet, 2) havnen og 3) den middelalderlige bykerne, der rejser sig svagt over vandspejlet med den smukke men også beskedne domkirke, som det historiske og største element i bykernens bebyggelse, skriver han i sit høringssvar.

Annonce

Det virker uoverlagt

Samtidig glæder han sig over, at Haderslev Kommune i 2004 og i 2017 har haft mod til at investere i planlægning af nye projekter og tiltag.

- Men med det aktuelle projekt på havnen forholder det sig desværre helt anderledes, skriver han.


Det virker uoverlagt og ikke gennemtænkt – med mindre målet alene er at tilsidesætte planlægningens tanker for at give nogen mulighed for at tjene hurtige penge. Hvis kommunen er så føjelig i forhold til samspillet mellem nye investorer og den grundige, veldokumenterede og forståelige forvaltningspraksis, der har skabt forståelige og gode lokalplaner – ja så har kommunen et problem, som man bør gøre op med.

Lars Nicolai Bock


- Det virker uoverlagt og ikke gennemtænkt – med mindre målet alene er at tilsidesætte planlægningens tanker for at give nogen mulighed for at tjene hurtige penge. Hvis kommunen er så føjelig i forhold til samspillet mellem nye investorer og den grundige, veldokumenterede og forståelige forvaltningspraksis, der har skabt forståelige og gode lokalplaner – ja så har kommunen et problem, som man bør gøre op med. Heri skal man måske i øvrigt lede efter grunden til stilstand og mulig økonomisk armod i en hvilken som helst by. Man bør i stedet respektere de værdier, man har arvet og samtidig have høje og kloge ambitioner om hvordan man forvalter og udvikler arven. Arven skal her forstås som den udprægede og vigtige arkitektoniske kulturarv byen Haderslev udgør – ikke blot lokalt men nationalt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Trekantområdet For abonnenter

Sex i en hemmelig verden: Alle slags mænd mødes i skoven - også dem med vielsesring og autostol på bagsædet

Annonce