Annonce
Debat

Børnecenter i Bække er udvikling og fremtid

Elin Winther, byrådsmedlem, Vejen Kommune, Socialdemokratiet. Privatfoto

Læserbrev: Der har været skrevet rigtig meget, specielt på de sociale medier de sidste dage omkring børnehave eller Børnecenter i Bække.

Børnehave bestyrelsen, forældreråd og skolebestyrelsen har været involveret hele vejen igennem. Der var en op startende fælles dialog tilbage i sommer 2019 hvorefter børnehave og skolebestyrelsen arbejdede med fordele og ulemper. Disse er fremsendt til forvaltning og politisk udvalg og efterfølgende mundtligt fremlagt for skole og børn udvalget. Det blev fremsendt og fremlagt uden en anbefaling eller konklusion.

Så sent som februar 2021 var ledere, medarbejder repræsentanter, skolebestyrelse, børnehavebestyrelse og forældreråd med til dialogmøde med forvaltningen, hvor også arkitekt og bygningskonsulent deltog. Her blev alt igen drøftet og disse opmærksomhedspunkter er kommet med i den 34 siders lange rapport om fremtidsperspektiver.

Annonce

Der har været fokus på krav til både ude og inde miljøer, uanset hvilket scenarie der måtte blive valgt. Dette er beskrevet på side 10 og 11 i rapporten.

Skole og børn udvalget har hele vejen igennem læst og lyttet til input. Det har også stået klart, at ikke alle ønsker kunne imødekommes og at det i sidste ende er en politisk beslutning omkring scenarie valg.

Er børnehaveforældrene nervøse for og har modstand mod forandring. Ja, det har der også været de andre steder vi har børnecentre. Nu er de ALLE glade for at de er samlet. Fordelene er størst hvor det er på EN matrikel.

Nogle forældre er bange for, at de små ikke kan få ro nok til leg, andre er nervøse for at de største ikke kan få ro til den faglige fordybelse. Det skal I ikke være nervøse for, det fungerer rigtig fint på de øvrige børnecentre. Det er afprøvet.

Nogle er nervøse for at der ikke er plads nok til udearealer, der nu også betegnes som læringsmiljøer. Det har udvalgets fulde fokus at læringsmiljøer, inde og ude, bliver så gode som overhovedet muligt. Så der skal nok blive miljøer for både store og små, endda så de er brugbare for flere, som er et af fokuspunkterne i sammenhængsplanen.

Nogle er bange for, at det er en spare øvelse eller at overbygningen skal lukkes. Det har ikke på noget tidspunkt været på tale. Bække Skole præsterer godt på trivsel og faglige resultater, sådan skal det da fortsat være.

Nogle snakker om centralisering eller det der er værre. Der bliver ikke taget noget væk fra Bække, alt bliver i Bække også fremover.

Nogle er nervøse for trafikken omkring skole og hal. Der er et godt struktureret flow i trafikken. De fleste af børnehavebørnene kommer i forvejen i området, da de nu går i Møllebo, der er den mest foretrukne af forældrene.

Hvorfor har vi valgt at pege på model 4 et Børnecenter?

• Det har vi for at sikre den røde tråd for børnene fra de er helt små. Det bliver en glidende overgang fra børnehave til skole, hvor børnene fortsætter i trygge og kendte rammer, ligesom de i dag gør fra vuggestue til børnehave.

• Kendte voksne gennem hele forløbet.

• Øget kendskab til hinandens faglighed mellem skole og dagtilbud. Styrket samarbejde til glæde for børnene.

• Forskning viser at øget samarbejde om overgangene øger børn og forældrenes tryghed og trivsel.

• Rigtig gode erfaringer og tilbagemeldinger fra de andre børnecentre.

• Der vil fortsat være samme ledelseskraft i et Børnecenter som der er i dag i børnehave og skole. Det sikrer tildelingsmodellen.

• Skabe et lokalt kraftcenter med samarbejde mellem vuggestue, børnehave, skole og hal.

• Udnyttelse af den gode parkeringsplads der, så pengene kan bruges på børnene.

• Gode udenoms faciliteter med mulighed for ekstra areal tilkøb.

• Den skole i kommunen med 4. mest udenoms plads også efter etablering af daginstitution med 5000 m2 legeplads.

• Mange af punkterne i Forældrerådets drømmescenarie kan opfyldes ved et børnecenter.

• Det kunne tænkes at nogle forældre ville blive glade for at kunne afleverer skolebørn og børnehavebørn på samme matrikel.

En forældre fra et Børnecenter udtaler:

” Børnene skal ikke ”starte forfra” ved overgang fra børnehave til førskole eller fra før- skole til skole - eller fra skole til sfo. De kender mit barn allerede og ved hvad det kan og hvor det skal hjælpes. Jeg tænker at det er muligt at nå længere fagligt og socialt med mine børn end man kan andre steder hvor man er nødt til "at starte forfra" hver gang barnet skifter institution, afdeling, gruppe o. lign.”

Når den endelige beslutning er taget af byrådet, så skal processen i gang med for projektering. Her skal de endelige streger tegnes, udearealer placeres og meget mere. Hele denne proces vil ledere, medarbejdere, forældrerepræsentanter blive involveret i og have indflydelse på.

Som politikere skal vi se løsninger i helheder og ikke snævert. Vi skal se fremad.

Vi kunne nemt have valgt model 1, der også er en god løsning. Men model 4 er bare bedre og indeholder meget mere sammenhæng og udvikling.

Vi er overhovedet ikke i tvivl og er kun blevet bekræftet af hele processen med sammenhængsplanen for 0-18 års området. Det giver mening.

Vi vil alle det bedste for børnene, men er ikke altid enige om vejen dertil.

Claus Kulmbach, Venstre, formand for Udvalget for skoler og børn, Vejen Kommune. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Regionalt For abonnenter

Region om lunken Carelink-bedømmelse: - Man kan godt være tilfreds med en Ford, selv om der står en Mercedes ved siden af

Livsstil For abonnenter

Fra militæruniform og lægekittel til afslappede ejere af en campingplads: - Hvad er det værste, der kan ske?

Annonce