Annonce
Esbjerg

Banegårdens Venner i gang igen

Der er valgt ny bestyrelse til foreningen Banegårdens Venner i Bramming. Foto: Martin Wilde
Fem mand stor bestyrelse valgt på generalforsamlingen til støtteforeningen Banegårdens Venner i Bramming.
Annonce

BRAMMING: Også støtteforeningen Banegårdens Venner er nu trådt ud af coronaens skygge, og på generalforsamlingen med en halv snes deltagere sidste torsdag blev den nye bestyrelse sammensat. Den består herefter af Jørn Boesen Andersen, Hunderup, formand, Lars Christoffersen, Endrup, næstformand, Charlotte Weithaler, Bramming, kasserer, Helle Hvitved, Hunderup, og Jens Rohde, Bramming.

Formanden kunne i sin beretning glæde sig over, at venneforeningen nu har fået lov til selv at forestå udlejningen af lokaler, så det herefter foregår mere fleksibelt og mere enkelt for brugerne. Han oplyste desuden, at venneforeningen – i en vis udstrækning i samarbejde med Bramming Lokalråd – arbejder for at få Bramming-egnen synliggjort for turister på lige fod med Esbjerg og Ribes Visit Ribe/Esbjerg.

Coronaen reducerede Jernbanecafeen til take away-restaurant, men den er nu i gang igen. Det var også coronaen, der i foråret spændte ben for arbejdet med at få mere lys i vinduerne på Banegården, men der er i årets løb kommet flere nye brugere og nye aktiviteter til, og aktiviteterne er nu ved at være godt i gang igen:

-Vi vil fortsætte vores rejseaftener og vores mandagsspisning. Vi har et godt samarbejde med lokalrådet, og med hjælp fra fonde og Esbjerg Kommune får vi nu vores ønske om mere handicapvenlig adgang til både toiletter, møde- og aktivitetslokaler realiseret, sagde Jørn Boesen Andersen, der også fremhævede venneforeningens nye hjemmeside på adressen www.bramming-banegaard.dk


Vi har et godt samarbejde med lokalrådet, og med hjælp fra fonde og Esbjerg Kommune får vi nu vores ønske om mere handicapvenlig adgang til både toiletter, møde- og aktivitetslokaler realiseret.

Jørn Boesen Andersen


-2019 blev desuden året, hvor Kraftcentret forlod Banegården. De rykkede ud med potter og pander fra køkkenet, og her under corona forsvandt sofa og to lænestole, så vi arbejder på – sammen med Røde Kors – at finde en erstatningsløsning, oplyste Jørn Boesen Andersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce