Annonce
Esbjerg

Beboere frygter det vilde vest i villakvarter: Kubistiske etagehuse ødelægger vores gamle grønne kvarter

Naboerne, Vibeke van der Plas og Marie-Louise Engelund frygter, at man først deler grunden med dette hus i to og derefter bygger ét kubistisk hus på den ubebyggede nye grund og derefter river den gamle bungalow ned og bygger endnu en stor "Lego-klods". Det kan danne præcedens, mener de. Foto: Lars Stokbro
10 kvadratmeter er en lille bid af en voldsom strid mellem beboere i Hjerting og Esbjerg kommune. Det handler om en ny udstykning på Plantagevej. Kommunen giver ejeren af en ejendom lov til at dele sin grund i to og bygge to huse i naturskønt område. Naboerne klager og er bange for støj, skygge, indbliksgener og mere trafik. Det kan ende med et trafikdrab, frygter de.
Annonce

Esbjerg: Beboerne på en lille vej i grusvejs-kvarteret i Hjerting er i chok over byggeplaner helt op til deres baghaver og grunde.

Planer som er godkendt af Esbjerg Kommune trods stribevis af naboindsigelser, klager til en byggeklage-enhed og kontakt til politikere og borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Intet har indtil nu hjulpet, så foreløbig tre nabofamilier har sammen hyret en advokat for at forhindre byggeplanerne.

Ejeren af en gammel skimmelbefængt ejendom på Plantagevej 18 har fået tilladelse til at udstykke halvdelen af sin grund, så en køber af de to grunde kan bygge et nyt hus - og formentlig rive den gamle bungalow ud mod Plantagevej ned, så endnu et hus vil skyde op i området ved de gamle træer ned til det grønne anlæg i det gamle Hjerting.


Der er ingen fornuft i det, de skriver. Afgørelsen åbner op for det vilde vest

Marie-Louise Engelund, fortvivlet nabo til byggeprojekt


- To store kubistiske huse på de to små grunde vil få store økonomiske konsekvenser for os. Vores hus vil måske falde med en halv million kroner, siger Marie-Louise Engelund, Toftevænget 15, der er nabo til grunden, der ligger på hjørnet af Plantagevej og den lille grusvej Toftevænget.

Hun og ægtemanden Lars Fialla har aldrig drømt om, at de skulle tænke på sælge deres villa i det rolige og naturskønne område.

- Men det er jo huset, vi skal leve af, når vi bliver ældre. Det her er katastrofalt, siger  hun.

Vejen her er en fælles privatvej, men da det er en brandvej, må den hverken bebygges eller lukkes. Derfor talte vejen i 2005 ikke med i grundarealet, da man ønskede at dele grunden til to. Men det gør den pludselig i dag. Og det undrer Marie-Louise Engelund. Foto: Lars Stokbro

Især udsigten til at de store gamle kastanjetræer og bøgetræer vil blive fældet, plager Marie-Louise og de øvrige naboer.

- Vi er alle fortvivlede over, at træerne forsvinder. Byggeriet kommer også til at ligge alt for tæt, og der bliver mere trafik og støj, siger Vibeke van der Plas, Plantagevej 16b. Ligesom en tredje familie i nr. 16 a har de gjort indsigelse mod planerne og klaget over kommunens afgørelse.

- Jeg er bange for, at det ender med trafikdrab. Bilerne kører i forvejen stærkt på grusvejene, og flere huse giver mere trafik, siger Marie-Louise Engelund om den lille udkørsel fra grusvejen ud på Plantagevej, der er skolevej til Auraskolen.

Politiet har jævnligt en fotovogn holdende på vejen, fordi Plantagevej er meget trafikeret, men også grusvejen Toftevænget har meget biltrafik og børn på cykler.

Annonce

Kommunen har tidligere sagt nej

Første skridt i sagen er, at kommunen har givet tilladelse til, at grunden på knap 1395 kvadratmeter kan dele i to ved at udstykke halvdelen til en ny grund. Det protesterer naboerne over, fordi Esbjerg Kommune i 2005 sagde nej til nøjagtig samme plan fra en tidligere ejer. Grunde på mindre end 700 kvadratmeter måtte dengang ikke bebygges med enfamilieshuse - og det må de sådan set heller ikke i dag, mener naboerne.

- Grundene bliver alt for små. Vi får indbliksgener, hvis man bygger nogle store kubistiske Legoklodser op mod vores baghave, siger Marie-Louise Engelund.

Plantagevej 18 rummer store træer og et gammelt haveanlæg, men deles grunden i to, så der kan bygges to nye huse, er naboerne bekymrede for, at de store træer må fældes.  Foto: Lars Stokbro

De tre familier nærmest den omstridte grund mener, at kommunen har set stort på flere regler og retningslinjer: Man regner grusvejen med i grundenes areal - ellers ville man slet ikke komme i nærheden af de 700 kvadratmeter pr. grund. Med vejen talt med er grundene på 695 kvadratmeter hver - og selv med vejen indregnet ser Teknik & Miljø-afdelingen altså stort på de sidste 10 kvadratmeter.

Annonce

Helhedsvurdering går mod klagerne

Det forklarer man med en "helhedsvurdering" og peger på, at der findes en villa på en 470 kvadratmeters grund i kvarteret, ligesom der er "en del" på 500 kvadratmeter.

"Der vil sagtens kunne bygges et hus, hvor bygningsreglementet overholdes," hedder det i tilladelsen til udstykning af grunden, ligesom man slår fast, at området er tæt bebygget, så udstykningen ikke vil ændre områdets karakter.

Faktisk vil der kunne bygges et 200 kvadratmeter stort hus på den frastykkede grund - og dermed også et tilsvarende 200 kvadratmeters hus på den resterende grund.

- Det kan ende med to to-etagers huse med store indbliksgener for os. Og afgørelsen er truffet, uden at nogen har været herude og se grunden og kvarteret. De har 100 procent afvist vores høringssvar, siger Vibeke og Marie-Louise.

Hegnet her adskiller Marie-Louise Engelund og Lars Fiallas ejendom fra 1973 fra baghaven ved den gamle bungalow. De store træer i skellet giver atmosfære og en ugenert gårdhave. Foto: Lars Stokbro

- Politikerne og embedsfolkene har heller ikke svaret på vores ønske om et møde og et besøg herude. Vi er fortvivlede over den måde, som forvaltningen har behandlet sagen på. Den risikerer jo at danne præcedens, så det gamle kvarter herude ødelægges af de store kubistiske kæmpehuse, som er bygget længere oppe ad vejen på Hjertings højeste punkt, siger naboerne.

De er overbevist om, at kvarteret netop vil ændre karakter.

- Hvorfor bygger man ikke de huse på Strandpromenaden og strandvejen, så vi kan bevare roen og naturen her, hvor skolebørn og spejderne kommer i anlægget.

For naboerne fører den lille grusvej med de store træer til livsglæde og ro, når de kommer hjem fra en travl arbejdsdag  eller andre gøremål

Annonce

Politiker: Lovlig afgørelse

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), har undersøgt sagen og fastslår, at afgørelsen er fuldt lovlig med baggrund i en helhedsvurdering.

I afgørelsen i sagen fra 2005 er der alene henvist til, at der ikke kan udstykkes grunde under 700 kvadratmeter, men afgørelsen burde have indeholdt en vurdering og en uddybende begrundelse, mener forvaltningen og hænger deres afgørelse op på, at udstykningen og den kommende beboelse ikke vil være til gene for naboerne  med skygge, indbliksgener, grundstørrelsen, afstandskrav eller trafikale forhold.

- Det er ellers lige de bekymringer, vi har udtrykt i vores høringssvar, siger naboerne.

Og forvaltningen fortsætter : "Man kan bygge et parcelhus af en rimelig størrelse uden  væsentlige gener for omgivelserne."

- Der er ingen fornuft i det, de skriver. Afgørelsen åbner op for det vilde vest, siger Marie-Louise Engelund, som sætter sin lid til klagemyndigheden og advokatens hjælp.

- Får vi ikke stoppet de store byggeplaner, så kan vi blive nødt til at flytte. Men husene falder i værdi, hvis det værst tænkelige sker.: At et byggefirma køber grunden, fælder alle de gamle træer og bygger to store to-etagers huse, hvor man kan kigge direkte ind i vores haver og stuer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sønderborg

Corona aflyser udenlandske bryllupper

Annonce