Annonce
Esbjerg

Beboere langs særtransport-rute råber på bedre sikkerhed: Tør ikke længere tage cyklen

Når der skal fragtes vindmølledele til og fra Esbjerg, bliver særtransporterne dirigeret ud på en rute øst om byen, der blandt andet går via Krogsgårdsvej i Tjæreborg. Men her klager beboerne over dårlig sikkerhed, for kombinationen af store tunge særtransporter og en hastighedsbegræsning på 60 kilometer i timen har gjort det for farligt at cykle, mener de. Genrefoto: Colourbox
Biler i høj fart og tunge særtransporter har fået beboerne langs Krogsgårdsvej i Tjæreborg til at klodse bremsen. Trafiksikkerheden er helt hen i vejret, lyder kritikken. Esbjerg Kommune medgiver, at det er et problem, men der er ikke penge til den cykelsti, beboerne efterspørger.

Esbjerg Kommune: Der er ingen fortove, cykelstier eller gadelamper. Til gengæld er der mange store særtransporter.

Krogsgårdsvej i Tjæreborg er den del af den nye vindmøllekorridor øst om Esbjerg, der er udvalgt og tilpasset til de tunge særtransporter, som kører til og fra Esbjerg Havn. Men alt den tunge trafik har sammen med fartgrænsen på 60 kilometer i timen fået beboerne langs den smalle vej til at råbe vagt i gevær. Trafiksikkerheden halter, og det er blevet for farligt at cykle, lyder kritikken. - Forholdene på vejen er kritiske. De store særtransporter fylder rigtig meget på den smalle vej, og de kører med høj hastighed. Det betyder, at mange borgere ikke længere tør at cykle på vejen. Vores børn og unge bliver kørt i skole, og vi tager bilen på arbejde. Det er en skam, for vi har rigtig mange fine cykelstiforbindelse i området, som vi gerne vil bruge. Problemet er bare, at vi ikke kan nå frem til de cykelstier, forklarer Pernille Kempel Ellegaard, beboer på Krogsgårdsvej og medunderskriver af et høringssvar, som beboere fra 20 ejendomme langs Krogsgårdsvej er gået sammen om at sende til Esbjerg Kommune. Hos Esbjerg Kommune anerkender man problemet, men pengene er små, lyder svaret. Kommunen foreslår som et plaster på såret, at man laver en del af strækningen til en såkaldt 2 minus 1-vej.

Annonce

2 minus 1

En 2 minus 1 vej er en vej, som visuelt kun har én vognbane, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og hvor der er etableret brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og fodgængere og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Kantbanerne er ikke forbeholdt bløde trafikanter – den brudte kantlinje må gerne overskrides af køretøjer. 2 minus 1 veje kan etableres i byer og på landeveje.

Særtransportruten går fra Korskroen via E20 til lufthavnen, over Skads Byvej til Solbjergvej ved Skads Mosevej. Herfra ad Krogsgårdsvej, Tjæreborgvej og videre til Østhavnen, hvor møllerne skibes ud.

2 minus 1 er lig med …

Denne vejtype er først for nyligt blevet introduceret i Danmark, og har kun ét spor for bilister, selvom der er trafik i begge retninger. I hver side af vejen laver man plads til cyklister og fodgængere bag en brudt kantlinje. Kanterne skal også fungere som vigeareal, når to modkørende personbiler mødes, så de kan trække ud og passere hinanden.

Til de brede særtransporter og lastvogne vil man lave vigelommer med cirka 200 meters mellemrum. Tanken er, at lastvognenes følgevognen skal holde øje med cyklister og henvise dem til nærmeste vigeplads, så særtransporten kan passere.

- Vi er klar over, at beboerne ville foretrække en cykelsti, og det ville vi også gerne give dem, hvis der var penge til det. Faktum er bare, at det er der ikke. En 2 minus 1-vej er den næstbedste løsning, og det er trods alt en forbedring i forhold til de nuværende forhold, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Kilometerprisen på en cykelsti er cirka 2-3 millioner kroner, mens den for en 2 minus 1-vej ligger på mellem 200.000 og 300.000 kroner. Udgifterne dækker man via et overskud på budgettet fra anlæggelsen af særtransportruten, der har kostet kommunen 11, 8 millioner kroner.

Stridsmål om længden

Det er dog ikke hele Krogsgårdsvej, som Esbjerg Kommune planlægger at omdanne til en 2 minus 1-vej. Der er tale om en knap to kilometer lang strækning mellem Skads Mosevej og Novrupvej/Fælledvej. Og det vækker kritik blandt beboerne.

- Det er en start, men der er tale om en halv løsning. Vi har jo ikke kun behov for at cykle hen til naboerne, vi vil også gerne kunne cykle i skole eller på arbejde. Det vil vi stadig ikke kunne, siger Pernille Kempel Ellegaard.

Men det kan ikke umiddelbart lade sig gøre, lyder svaret fra kommunen.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, sådan som oversigtsforholdene ved vejen er lige nu. Vi har i udvalget bedt forvaltningen om at undersøge, hvad der skal til. Hvis det alene er et spørgsmål om at fælde nogle vejtræer, så er vi positivt indstillet, men vi kan ikke give garantier, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];