Annonce
Aabenraa

Beboerprotest: Nye parcelhuse på begge sider af Dimen

Da boligområdet øst for Dimen tidligere var i høring sidste vinter, samledes de lokale beboere på Dimen for at protestere. Arkivfoto: Claus Thorsted

Åhuse og ejeren af Vennersminde, Erik Steen Boe, har planer om 27 parcelhuse ved Stolligvej vest for Dimen. Beboere fra Dimen er klar til at protestere igen. I forvejen er lokalplan for nyt boligområde med 90 parcelhuse øst for Dimen på vej til at blive godkendt.

Aabenraa: Tanken om at få nye naboer på begge sider falder ikke umiddelbart i god jord hos beboerne på Dimen nord for Aabenraa.

Arealerne op mod Stolligvej både øst og vest for Dimen har i flere år været udlagt til boligområde i kommuneplanen. Alligevel kom det lidt bag på beboerne, da kommunen sidste vinter præsenterede en lokalplan, der giver mulighed for at etablere op mod 90 boliger på arealet øst for Dimen.

Allerede dengang blev beboerne også præsenteret for planer om at udstykke et areal ved Vennersminde vest for Dimen. Det er ejeren af Vennersminde, Erik Steen Boe, og Åhuse i Haderslev, der står bag begge projekter.

Nu har beboerne fået at vide, at en lokalplan for det vestlige område er på vej. Her kan der ifølge projektudvikleren Åhuse blive plads til 27 parcelhusgrunde.

Annonce

Forskellige størrelser

Ifølge det lokalplangrundlag, der er lavet, kan der på grunden ved Vennersminde vest for Dimen blive plads til 27 parcelhuse på mellem 825 og 1400 kvadratmeter.

Betænkeligheder

- Vi mener, det vil ødelægge vores område, hvis der kommer nye parcelhuse så tæt på. Det vil vi arbejde endnu hårdere imod, end vi gjorde med den første lokalplan, siger Claus Lund, der bor på Dimen.

Han fortæller, at beboerne mødes for at diskutere sagen umiddelbart efter efterårsferien.

Claus Lund pointerer, at boligområdet mod vest, som kommunen nu går i gang med at lokalplanlægge, ligger endnu tættere på det fredede område i Fladstendalen end arealet mod øst.

Selv om det østlige areal med plads til 90 boliger er længere fremme rent planlægningsmæssigt end det østlige, er det dog området mod vest ved Vennersminde, som Åhuse gerne ser bebygget først.

- Det areal ligger først for, og vi er allerede gået i gang med salget, forklarer Søren Winther fra Åhuse.

Projektet vest for Dimen indebærer, at gården Vennersminde skal rives ned.

Kommunen har planer om at etablere en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Stolligvej, så de mange nye beboere i området får en sikker cykelvej ind mod Aabenraa.

Beboerne på Dimen frygter, at de mange nye beboere vil betyde øget trafik på Dimen, fordi de nye naboer vil bruge den gamle historiske vej som smutvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce