Annonce
Trekantområdet

Bekymrede naboer til vildtvoksende byggeprojekt stiller stribevis af spørgsmål til politikerne

Sådan vil det kommende boligprojekt tage sig ud set fra Vardevej - ifølge projektudviklerens materiale. Illustration fra projektudviklerens prospekt
Kryger Development har planer om at bygge 69 boliger ved Vardevej - men de omkringboende frygter konsekvenserne.
Annonce

Trædballe: Sætningsskader, generende indkig, støj og vand.

Naboerne til et byggeprojekt ved Vardevej er bekymrede. Foreløbig er planerne kun streger på papir, men hvis byrådspolitikerne siger ja til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, kan projektet med 69 boliger fra Kryger Development blive en realitet i løbet af et par år.

Lige nu har de omkringboende mulighed for at kommentere planerne i en såkaldt forhøring til den kommuneplan, der skal gøre det muligt at bygge højere og tættere på grunden end de nuværende regler tillader.

Og ifølge en af naboerne, Gitte Spanglev Eriksen fra Borgvej, står spørgsmålene til planerne i kø:

- Jeg har lovet at samle de mange spørgsmål og sende dem videre til kommunen, siger naboen, der samtidigt har sendt dokumentet til avisen.

Her spørger beboerne i området blandt andet ind til en række problemer, de selv har oplevet - ikke mindst med vand.

Alle i denne del af Vejles vestby kan huske de problemer, der har været med skybrud og langvarig regn, der har sendt mudderfloder ned ad skrænterne fra Uhrhøj gennem blandt andet Niels Bentzens Allé de seneste år. Et af spørgsmålene lyder:

"Hvor har teknik og miljø-forvaltningen samt teknisk udvalg tænkt sig, at vandet fra Uhrhøj Skov skal rende hen? Det forsvinder næppe og vil så ende i Krygers fremtidige kældre - eller hvordan? Og hvem skal betale for det?"

Annonce

Masser af kloakvand

Andre spørgere er bekymrede for det i forvejen belastede kloaknet:

"Hvad har Teknik & Miljø tænkt sig i forhold til afledning af 10.000 kubikmeter vand per år, der vil belaste de allerede trængte kloakledninger (50 kubikmeter per person per år)?"

Bygherrens beskrivelse af projektet

 • Grunden er på 16.117 kvadratmeter
 • 45 etageboliger i byggerier på mellem fire og seks etager. Hver lejlighed på cirka 103 kvadratmeter- I alt 4595 kvadratmeter
 • 12 rækkehuse i to etager. Boliger på mellem 104 og 109 kvadratmeter. I alt 1268 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i en etage. Boliger på mellem 101 og 103 kvadratmeter.  I alt 1228 kvadratmeter.
 • Et fælleshus på 160 kvadratmeter.
 • Bebyggelsesprocent alt inklusiv 47 procent.
 • Parkering: 1 til 1,5 plads per etage-bolig - 61 pladser.
 • To pladser per rækkehusbolig - 48 pladser.
 • Tre gæste p-pladser
 • Samlet 112 parkeringspladser.
 • Ifølge bygherren er der tale om en forhåndsdisponering af boligstørrelse - der er mulighed for mindre boliger til eksempelvis enlige.

De lokale tvivler også på, at det overhovedet er muligt at bygge på den stærkt skrånende grund mellem Vardevej og Dalvej. Som en spørger skriver:

"Har man haft uvildige geologer til at regne på vandflytning, piloteringsdybder (tvivler på, at de 20 meter er nok i virkeligheden) og på eventuelle sætningsskader på de omkringliggende boliger. Her skal man tænke på, at der både er blødbund og lerholdige istidsforskydninger i området - men bygherren betaler vel bare..."

Annonce

Indkig fra sjette etage

Hvis byggeriet gennemføres, som det er skitseret, skal der opføres tre etageboliger langs Vardevej øverst på grunden - byggerier i mellem fire og seks etager. Det får en nabo til at spørge til indbliksgener:

"Hvad har teknisk udvalg tænkt sig at gøre ved indbliksgenerne til beboerne på Kærvej og Borgvej?" lyder spørgsmålet.

Andre frygter, at husrækken langs den trafikerede udfaldsvej får betydning for trafikstøjen i området:

"Har teknisk udvalg undersøgt tilbagekastningsgraden af vejstøj fra Vardevej, som nu vil ekkoe mellem de høje byggerier og skoven?"

Spørgsmålene står i kø, inden politikerne i en ikke fjern fremtid skal beslutte, om bygherren kan gå videre med planerne, der vil øge udbuddet af boliger i Vejle, men som i følge de nuværende beboere kun være en belastning for Trædballe-området.


De naturskønne områder, man åbenbart vil indbygge ved Rosborg, vil man ødelægge i Trædballe.

Gitte Spanglev Eriksen i et læserbrev
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Annonce