Annonce
Esbjerg

Besparelse på familieområdet: Stillinger bliver nedlagt og mulig lukning af tilbud

Hvis udvalget vælger at nedlægge Åben Rådgivning vil det sammen med takstreduktion i Hånd Om Familien betyde en samlet besparelse på 12,9 millioner kroner. Ændringerne i ledelsesstruktur og visitationsmodel betyder en samlet administrativ besparelse på 8,3 millioner kroner. Arkivfoto
Besparelser på familieområdet i Esbjerg Kommune nedlægger fem stillinger i forbindelse med den 1-2 procents budgetlagte effektivisering. Derudover vil der på området også blive serviceforringelser og en mulig lukning af tilbuddet Åben Rådgivning.
Annonce

Esbjerg Kommune: Serviceforringelser, effektivisering og en mulig lukning af et rådgivningstilbud er det, der både er besluttet og lagt op til for at opnå de 1 - 2 procent budgetlagt effektivisering på Børn & Familieområdet i Esbjerg Kommune.

Ved seneste udvalgsmøde blev det besluttet, at Hånd om Familien, der er kommunens mest intensive hjemmebaserede indsats og sidste alternativ inden en anbringelse, skal have en takstreducering på 50.000 kroner. Det betyder, at der kommer til at ske en forringelse af serviceniveauet, og der bliver nedlagt to stillinger i Hånd Om Familien.

- Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at nedsætte den gennemsnitlige takst, der anvendes. Der er ikke tale om færre familier, der skal støttes via HOF (Hånd om Familien red.). Der er tale om en ændring af indholdet og en faglig vurdering af, hvad der kan gøres anderledes. HOF er et super godt tilbud, hvor der indtil nu stort set ingen grænse har været for, hvad man kan sætte ind i forhold til vores udsatte familier. Nu kommer der en begrænsning, der naturligvis vil kunne mærkes af personalet, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Åben Rådgivning

 • Åben Rådgivning er et rådgivningstilbud til både børn og unge mellem 0 - 18 år samt deres forældre.
 • Der tilbydes tre samtaler hos Åben Rådgivning via visitering hos socialrådgiverne i Familierådgivningen.
 • I den Åbne Rådgivning er det konsulenter fra Familieværkstedet, der taler med dem, der henvender sig. Konsulenterne er enten socialrådgivere eller pædagoger med efteruddannelse indenfor behandlingsområdet.
 • Alle har tavshedspligt, og der bliver ikke ført journal.
 • Åben Rådgivning har i snit mellem otte og ti henvendelser om ugen. Derfor er der mellem 320-400 borgere om året, der bruger Åben Rådgivning, ifølge Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.
  Kilde: Esbjerg Kommune
Annonce

Betydning for HOF

Samlet handler det om et beløb, der bliver reduceret fra 400.000 kroner til 350.000 kroner til Hånd Om Familien.

- Vi har stadig en høj takst, men den er blevet mindre. Efterfølgende kigger vi på, hvad reduceringen får af betydning for området, siger Diana Mose Olsen.

Derudover vil der komme en ny forenklet visitationsmodel på familieområdet. Her nedlægges der 1,5 stilling, og herunder bliver ledelsesstrukturen i Familie & Forebyggelse tilpasset, som derved også mister 1,5 stilling. Ændringerne i ledelsesstruktur og visitationsmodel betyder en samlet administrativ besparelse på 8,3 millioner kroner.

Annonce

Lukning af Åben Rådgivning

I forbindelse med besparelsen er det foreslået at lukke Åben Rådgivning, der er et rådgivningstilbud til børn, unge og forældre. Den sag bliver behandlet på det kommende Børn & Familieudvalgsmøde.

- Ved seneste udvalgsmøde havde vi svært ved at sige ja til lukningen af Åben Rådgivning, fordi vi først ville vide, om der er andre tilbud i kommunen, der kunne dække det, som Åben Rådgivning kan. Derfor har forvaltningen siden sidste udvalg arbejdet på at finde ud af, hvilke andre tilbud der kan træde i stedet for, når vi nu pinedød skal spare på området, siger Diana Mose Olsen.

Der er mellem 320 - 400 borgere, der årligt benytter sig af rådgivningen, ifølge oplysninger fra Esbjerg Kommune. Nedlæggelse af Åben Rådgivning samt takstreduktion i Hånd Om Familien vil betyde en samlet besparelse på 12,9 millioner kroner.

Besparelse

Områder at spare og effektivisere:

 • Lukning af Åben Rådgivning som mandag bliver behandlet som en selvstændig sag på Børn & Familieudvalget. Her vil der være en serviceforringelse for borgerne.
 • Hånd Om Familien, HOF, har fået en takstreduktion på 50.000 kroner. Her vil der også være en serviceforringelse.
 • Ny forenklet visitationsmodel i myndighed på familieområdet, der vil effektiviserer området.
 • Herunder tilpasses ledelsesstrukturen i Familie & Forebyggelse som også effektiviserer området.

Følgende stillinger bliver nedlagt:

 • Hvis Børn & Familieudvalget vælger at lukke Åben Rådgivning vil 0,8 stilling blive nedlagt.
 • Hånd om Familie: 2 stillinger.
 • Ny visitationsmodel: 1,5 stilling.
 • Ledelsesstruktur: 1,5 stilling.
 • Flere af de nedlagte stillinger skulle være vakante stillinger, ifølge Diana Mose Olsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os nu få den cykelbro

Annonce