Annonce
Esbjerg

Besparelse på familieområdet: Stillinger bliver nedlagt og mulig lukning af tilbud

Hvis udvalget vælger at nedlægge Åben Rådgivning vil det sammen med takstreduktion i Hånd Om Familien betyde en samlet besparelse på 12,9 millioner kroner. Ændringerne i ledelsesstruktur og visitationsmodel betyder en samlet administrativ besparelse på 8,3 millioner kroner. Arkivfoto
Besparelser på familieområdet i Esbjerg Kommune nedlægger fem stillinger i forbindelse med den 1-2 procents budgetlagte effektivisering. Derudover vil der på området også blive serviceforringelser og en mulig lukning af tilbuddet Åben Rådgivning.

Esbjerg Kommune: Serviceforringelser, effektivisering og en mulig lukning af et rådgivningstilbud er det, der både er besluttet og lagt op til for at opnå de 1 - 2 procent budgetlagt effektivisering på Børn & Familieområdet i Esbjerg Kommune.

Ved seneste udvalgsmøde blev det besluttet, at Hånd om Familien, der er kommunens mest intensive hjemmebaserede indsats og sidste alternativ inden en anbringelse, skal have en takstreducering på 50.000 kroner. Det betyder, at der kommer til at ske en forringelse af serviceniveauet, og der bliver nedlagt to stillinger i Hånd Om Familien.

- Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at nedsætte den gennemsnitlige takst, der anvendes. Der er ikke tale om færre familier, der skal støttes via HOF (Hånd om Familien red.). Der er tale om en ændring af indholdet og en faglig vurdering af, hvad der kan gøres anderledes. HOF er et super godt tilbud, hvor der indtil nu stort set ingen grænse har været for, hvad man kan sætte ind i forhold til vores udsatte familier. Nu kommer der en begrænsning, der naturligvis vil kunne mærkes af personalet, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Annonce

Åben Rådgivning

 • Åben Rådgivning er et rådgivningstilbud til både børn og unge mellem 0 - 18 år samt deres forældre.
 • Der tilbydes tre samtaler hos Åben Rådgivning via visitering hos socialrådgiverne i Familierådgivningen.
 • I den Åbne Rådgivning er det konsulenter fra Familieværkstedet, der taler med dem, der henvender sig. Konsulenterne er enten socialrådgivere eller pædagoger med efteruddannelse indenfor behandlingsområdet.
 • Alle har tavshedspligt, og der bliver ikke ført journal.
 • Åben Rådgivning har i snit mellem otte og ti henvendelser om ugen. Derfor er der mellem 320-400 borgere om året, der bruger Åben Rådgivning, ifølge Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.
  Kilde: Esbjerg Kommune

Betydning for HOF

Samlet handler det om et beløb, der bliver reduceret fra 400.000 kroner til 350.000 kroner til Hånd Om Familien.

- Vi har stadig en høj takst, men den er blevet mindre. Efterfølgende kigger vi på, hvad reduceringen får af betydning for området, siger Diana Mose Olsen.

Derudover vil der komme en ny forenklet visitationsmodel på familieområdet. Her nedlægges der 1,5 stilling, og herunder bliver ledelsesstrukturen i Familie & Forebyggelse tilpasset, som derved også mister 1,5 stilling. Ændringerne i ledelsesstruktur og visitationsmodel betyder en samlet administrativ besparelse på 8,3 millioner kroner.

Lukning af Åben Rådgivning

I forbindelse med besparelsen er det foreslået at lukke Åben Rådgivning, der er et rådgivningstilbud til børn, unge og forældre. Den sag bliver behandlet på det kommende Børn & Familieudvalgsmøde.

- Ved seneste udvalgsmøde havde vi svært ved at sige ja til lukningen af Åben Rådgivning, fordi vi først ville vide, om der er andre tilbud i kommunen, der kunne dække det, som Åben Rådgivning kan. Derfor har forvaltningen siden sidste udvalg arbejdet på at finde ud af, hvilke andre tilbud der kan træde i stedet for, når vi nu pinedød skal spare på området, siger Diana Mose Olsen.

Der er mellem 320 - 400 borgere, der årligt benytter sig af rådgivningen, ifølge oplysninger fra Esbjerg Kommune. Nedlæggelse af Åben Rådgivning samt takstreduktion i Hånd Om Familien vil betyde en samlet besparelse på 12,9 millioner kroner.

Besparelse

Områder at spare og effektivisere:

 • Lukning af Åben Rådgivning som mandag bliver behandlet som en selvstændig sag på Børn & Familieudvalget. Her vil der være en serviceforringelse for borgerne.
 • Hånd Om Familien, HOF, har fået en takstreduktion på 50.000 kroner. Her vil der også være en serviceforringelse.
 • Ny forenklet visitationsmodel i myndighed på familieområdet, der vil effektiviserer området.
 • Herunder tilpasses ledelsesstrukturen i Familie & Forebyggelse som også effektiviserer området.

Følgende stillinger bliver nedlagt:

 • Hvis Børn & Familieudvalget vælger at lukke Åben Rådgivning vil 0,8 stilling blive nedlagt.
 • Hånd om Familie: 2 stillinger.
 • Ny visitationsmodel: 1,5 stilling.
 • Ledelsesstruktur: 1,5 stilling.
 • Flere af de nedlagte stillinger skulle være vakante stillinger, ifølge Diana Mose Olsen.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

IS-medlem er inderligt uvelkommen

Et tidligere medlem af Islamisk Stat ankom mandag til Danmark, og blev straks anholdt. Manden har siddet fængslet i Tyrkiet, men blev sendt til Danmark på begæring af de danske myndigheder. Formentlig skal man være jurist for at forstå, hvorfor Danmark har bedt om at få den pågældende udleveret. Han er inderligt uvelkommen. Manden er den 28-årige Ahmad el-Haj. Han er af palæstinensisk oprindelse, men ærgerligt nok udelukkende dansk statsborger. Passet kan han derfor ikke miste. Trods det danske pas er det naturligvis grotesk at påstå, manden er vendt hjem. Danmark er ikke et hjem for mennesker, der har vendt os ryggen og direkte kæmpet mod landets interesser. Justitsminister Nick Hækkerup er blevet kritiseret for at lægge pres på domstolene i sagen om den den udleverede. Ministeren har nemlig sagt, at manden forhåbentlig bliver dømt for de forbrydelser, han har begået. Kritikken kommer fra De Radikale og Enhedslisten. Strengt taget har de ret i, at det ikke er en ministers, men domstolenes opgave at vurdere, om en sigtet er forbryder eller ej. Men ikke desto mindre er Nick Hækkerups spontane reaktion absolut forståeligt. Så skulle en domstol kende den pågældende skyldig, sker det forhåbentlig efter straffelovens paragraf 114. Den såkaldte terrorparagraf åbner nemlig mulighed for fængsel på livstid. Sanktionen er aldeles passende, hvis den 28-årige skulle vise sig at have deltaget i Islamisk Stats uhyrlige forbrydelser. Måtte han i givet fald aldrig komme på fri fod eller i hvert fald sidde i fængsel, til han er en meget gammel mand ligesom den firedobbelte politimorder Palle Sørensen. Han tilbragte 33 år bag tremmer. Ahmad el-Haj blev ifølge flere medier hårdt såret under et bombeangreb og sidder i kørestol. Han har fortalt Weekendavisen, at han inderligt fortryder sine handlinger. I betragtning af de konsekvenser hans indsats for Islamisk Stat har haft for ham selv, er det såmænd ganske muligt. Nogen formildende omstændighed er det imidlertid ikke.

Annonce