Annonce
Esbjerg

Bilister skal vænne sig til markante ændringer i centrum

I Jernbanegade anlægges to meter brede krydsningspunkter i midterarealet af vejen. Det vil således kun være muligt for biltrafikken at svinge til højre ind på Borgergade fra Jernbanegade. Borgergades vestlige ben lukkes for udkørende biltrafik. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.
Med alternativet til cykelstibroen kommer der til at ske markante ændringer for bilister ved blandt andet Borgergade-Jernbanegade. Stort flertal i byrådet går ind for den alternative cykelsti-løsning som erstatning for gang- og cykelstibroen over banelegemet.
Annonce

Esbjerg:  Der er markante forandringer i vente for bilisterne i området ved Broen Shopping, når Esbjerg Kommune går i gang med at etablere den alternative løsning, som skal træde stedet for den økonomisk kuldsejlede gang- og cykelstibro over banelegemet ved Esbjerg Banegård.

Forhistorien er den, at cykelstibroen over banelegemet fra Exnersgade til Jernbanegade ved banegården, der skulle have været en del af en øst-vest gående supercykelsti, måtte skrottes, fordi den blev omtrent dobbelt så dyr som først beregnet af rådgivningsfirmaet Cowi, og der blev derfor i stedet i al hast strikket et alternativ sammen, som skal etableres i indeværende år.

Et flertal i Esbjerg Byråd godkendte tilbage i april den alternative løsning, men de færreste udtrykte voldsom jubel, selv om Borgerlistens Henrik Vallø var den eneste, der stemte imod.

Løsningen indebærer eksempelvis i forhold til Borgergade-Jernbanegade store forandringer for bilisterne. Således fjernes muligheden for at foretage venstresving fra Jernbanegade ind på Borgergade for bilister, der kommer kørende fra syd, og desuden vil bilister fremover ikke få mulighed for at køre fra Borgergade ud i Jernbanegade.

Annonce

Økonomisk kluddermutter

Henrik Vallø kritiserede på byrådsmødet blandt andet den effekt, begrænsningerne vil få:

- Vi har i årevis gjort det sværere og sværere at være bilister i Esbjerg - alle de her indskrænkninger i bymidten er med til at lukke flere forretninger i Kongensgade, mente han.

Mere end to måneder efter byråds-beslutningen om den alternative løsning gik der i øvrigt kludder i grundlaget for politikernes sagsbehandling, nemlig økonomien. Som JydskeVestkysten tidligere på ugen kunne fortælle, afviste Vejdirektoratet at godkende en omkonvertering af nogle af statsmidlerne fra cykelstibroen til den alternative løsning, sådan som Esbjerg Kommune havde søgt om.


Vi har i årevis gjort det sværere og sværere at være bilister i Esbjerg - alle de her indskrænkninger i bymidten er med til at lukke flere forretninger i Kongensgade.

Henrik Vallø (Borgerlisten)


Dermed går Esbjerg Kommune glip af det reducerede tilskud på 6,7 millioner kroner til det i forhold til cykelstibroen billigere alternativ, og det er penge, Teknik & Byggeudvalget samt den kommunale forvaltning skal søge at finde andetsteds efter sommerferien, så økonomien i det nye projekt kommer til at hænge sammen.

6,7 millioner kroner er imidlertid et ganske substantielt beløb, og det er derfor en mulighed, at etableringen af en del af den alternative forbindelse må udskydes. Det bliver dog ikke anlægsarbejderne i Jernbanegade, Exnersgade og Baggesens Allé, for det er et krav, at byfornyelsesmidlerne hertil anvendes i år.

I stedet bør det blive Norgesgade-projektet, der bliver skubbet, mener Henrik Vallø, der på byrådsmødet også kritiserede den del af supercykelsti-planen.

Annonce

Cykelgade i Norgesgade

Planen er kort fortalt, at der skal etableres såkaldt cykelgade i Norgesgade, hvor gadens ensrettes mod øst for motortrafikken for at skabe mere plads for cyklisterne. Desuden vendes vigepligten i krydsene ved Østergade og Englandsgade, så fremkommeligheden for cyklisternes på Norgesgade forbedres. Krydsningerne med Englandsgade, Østergade og Kirkegade anlægges på hævede flader.

- Man kunne jo starte med at udelade Norgesgade, for det er en stillegade i forvejen, og vi har så meget andet, der skal bruges penge på. Men jeg forventer bestemt, at vi får en ny sag forelagt, inden der sker mere, for de økonomiske præmisser har ændret sig siden byrådsflertallets beslutning, idet de 6,7 millioner fra staten ikke kommer alligevel. Jeg er enig i, at cyklisterne skal vises hensyn, og at de skal prioriteres højt, men der er andre end cyklister i Esbjerg. Vi har en stor opgave i at få butikslivet i gågaden til at fungere, og det hjælper alle de begrænsninger ikke på, siger Henrik Vallø.

Krydset Jernbanegade/Borgergade

I krydset Jernbanegade/Borgergade tager supercykelstien en drejning gennem stitunnelen under banen. I krydset er der ifølge den kommunale forvaltnings vurdering stærkt begrænset oversigt for den udkørende trafik fra Borgergade (det vestlige ben i krydset) og ud på Jernbanegade.

Det betyder, skriver forvaltningen, at bilister fra Borgergade tvinges ud over cykelarealet i Jernbanegade for at skabe tilstrækkelig oversigt. Ved at fjerne muligheden for venstresving i Jernbanegade fra syd ind på Borgergade, samt udkørsel for biltrafik fra Borgergade til Jernbanegade, gives der mulighed for at forbedre krydsningsforholdene for cyklister fra nord og vest mod tunnelen under banen. Der skal desuden etableres krydsningsheller for cyklister i midterarealet på Jernbanegade.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Søren Brostrøm øjner smittens skyer over efteråret - og en fremtid med mere hygiejne

Trekantområdet

Covid-19: Smittetal stiger mere i Fredericia end i nabokommuner

Annonce