Annonce
Esbjerg

Bilka-krydset får trafikal ansigtsløftning til 30 millioner kroner

Opgraderingen af Bilka-krydset betyder blandt andet, at Østre Gjesingvej bliver udvidet, så der skabes plads til særskilte højre- og venstresvingsbaner. Cyklister kan desuden se frem til nye cykelstier, mens bus- og togpassagerer får bedre adgangsforhold til Gjesing Station. Arkivfoto: Morten Stricker.

Trafikken ved Bilka-krydset i Stormgade hjælpes på vej med en millionindsprøjtning, der skal mindske propper og skabe bedre rytme. Trafikanter kan blandt andet se frem til nye buslommer og særskilte højre- og venstresvingsbaner ved Østre Gjesingvej.

Esbjerg: Manglende fodgængerfelter, ukoordinerede lysreguleringer, trafikpropper som følge af pladsmangel og dårlige adgangsforhold til bus og tog.

Bilka-krydset ved Stormgade, Gjesing Ringvej og Kjersing Ringvej er et af byens mest trafikerede men også usammenhængende trafikknudepunkter. Det skal en markant trafikal ansigtsløftning til cirka 30 millioner kroner rette op på.

Projektet er inddelt i to etaper. Første del af arbejdet gik i gang i september med etableringen af en trappe langs opkørslen til City Nords parkeringsplads og en dobbeltrettet cykelsti med tilhørende fortov langs nordsiden af Kjersing Ringvej. Forude venter nu anden og største etape - en ombygning af trafikforholdene til cirka 26 millioner kroner. Arbejdet forventes at tage cirka halvandet år.

- Hele området virker rent trafikalt uigennemtænkt og bærer præg af lappeløsninger. Som bilist kan man risikere at skulle holde og vente for rødt lys ved fire lyskryds i træk og adgangsforholdene til den kollektive trafik har været for dårlige. Der er tale om et tiltrængt løft, og jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang med arbejdet, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Annonce

Finansieringen

Første etape har kostet 5,2 millioner kroner, og skønsmæssigt beløber etape to sig til:


  • En vejombygning på 7,5 millioner kroner


  • Tre nye signalanlæg til 2,5 millioner kroner


  • Fem millioner kroner til en elevatorløsning ved Gjesing station


  • Nye buslommer til cirka 4,3 millioner kroner


  • Renovering af fire lyssignaler for 2,2 millioner kroner


  • Lade-infrastruktur til el-busforsøg med videre for 3,0 millioner kroner

Projektet er delvist finansieret via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Hvad skal der ske?

Anden etape omfatter en fornyelse af de tre signalanlæg ved Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka. Derudover optimeres alle syv signalanlæg mellem Vestre Gjesingvej og indkørslen til det kommende Ikea. Samtlige lyssignaler gøres intelligente, så der kan skabes "grønne bølger".

Østre Gjesingvej bliver udvidet, så der skabes plads til særskilte højre- og venstresvingsbaner. Der etableres en cykelsti og en buslæskærm på østsiden af Østre Gjesingvej og en busperron og cykelsti på sydsiden af Kjersing Ringvej. Der etableres nye busstoppesteder med læskure, og ved den nye trappeforbindelse til togperronen langs opkørslen til City Nords parkeringsplads tilføjes en elevator.

Der vil komme nye fodgængerovergange med kanaliseringsanlæg, der skal sikre, at buspassagerer trygt kan krydse de trafikerede veje, og der anlægges buslommer langs østsiden af Østre Gjesingvej og sydsiden af Kjersing Ringvej og ved Grønlandsparken, Sukkertoppen og Vestre Gjesingvej.

Derudover er en del af midlerne øremærket til etableringen af en ladestation i forbindelse med et toårigt forsøg med elbusser på buslinje 5C.

Økonomien

Prisen for det samlede projekt beløber sig til 30,7 millioner kroner.

Første etape har kostet 5,2 millioner kroner og er finansieret via budgettet til gentænkningen af den kollektive trafik. Anden etape forventes at koste 25,5 millioner kroner. Esbjerg Kommune bidrager med 15,5 millioner kroner, mens de sidste 10 millioner kroner er hentet via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Næste del af arbejdet forventes at starte op i 3. kvartal af 2019, og kan medføre periodiske gener.

- Vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi kan for at undgå at genere trafikken, men det er svært at undgå. Vi håber, at bilisterne vil væbne sig med tålmodighed, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Spændende projekt med Tilflytterbolig

Det går op og ned for landsbyerne. Sådan er det rundt i landet, og sådan er det også her i Vejen Kommune. Et par eksempler fra den seneste tids artikler her i JydskeVestkystens Vejenudgave afspejler meget godt, at det står sådan til: I Hovborg er der et mål om at uddele velkomstkurve til de borgere, som flytter til landsbyen. Men den målsætning er blevet en udfordring, simpelthen fordi der flytter så mange til landsbyen, et det endog er svært at følge med at få uddelt velkomstkurvene. I den østlige ende af kommunen – i Andst – har landsbyens dagligvareforretning, Høkeren, mistet omsætning. Andst er ellers en af de landsbyer, hvor der også har været god gang i tilflytningen og byggeri af nye huse gennem de senere år. Hver sin landsby – med hver deres udfordringer. Men tilbage til Hovborg. Selv om det på jævnt vestjysk kan konstateres, at ”det egentlig går udmærket” i Hovborg, hvor der findes en brugsforening, en kro, virksomheder samt et aktivt foreningsliv, så bliver øjnene alligevel ikke lukket for, at der hele tiden skal gøres noget for ikke bare at fastholde tingene, som de er; nej, der skal også udvikling til. Lokalrådet i Hovborg har just afviklet et møde, hvor det netop handlede om, hvad der skal til for at skabe udvikling og fremdrift, der kan være med til at sikre landsbyens overlevelse. Et af udgangspunkterne for mødet er den statistiske kendsgerning – en træls én af slagsen – nemlig, at der rundt i landet de seneste ti år er flyttet 40.000 beboere fra de små samfund og ind til byerne. Det er tæt på, at tallet matcher indbyggertallet i hele Vejen Kommune. En del af lokalrådets møde kom til at handle om projekt Tilflytterbolig, som Hærvejsklyngen – Hovborg, Lindknud, Gjerndrup, Gesten og Bække – er langt fremme med. Ikke færre end 16 projekter er i gang rundt i landet, og her lokalt har Hærvejsklyngen planer om at købe den tidligere børnehave-ejendom i Lindknud og ombygge den til en Tilflytterbolig. En Tilflytterbolig er rettet mod familie eller par, der ikke er bosiddende i den pågældende landsby, men som af jobmæssige årsager ønsker eller overvejer at flytte tættere på sin nuværende eller kommende arbejdsplads. Tilflytterboligen giver mulighed for, at familien eller parret kan finde ud af, om et nyt lokalsamfund og et eventuelt nyt job er det rigtige valg, inden man investerer i en bolig i et område, man ikke kender. I disse år er der god gang i udviklingen af arbejdspladser i Vejen Kommune, hvilket skaber et potentiale for nye tilflyttere. Den tilflytterkampagne, som Vejen Kommune og UdviklingVejen har i gang, suppleres rigtig fint med projektet med en Tilflytterbolig. Det bliver derfor spændende at følge projektet i Lindknud, og om det efterfølgende lykkes at få en Tilfytterbolig i hver af de fem landsbyer i Hærvejsklyngen. GOD SØNDAG

Annonce