Annonce
Esbjerg

Bilka-krydset får trafikal ansigtsløftning til 30 millioner kroner

Opgraderingen af Bilka-krydset betyder blandt andet, at Østre Gjesingvej bliver udvidet, så der skabes plads til særskilte højre- og venstresvingsbaner. Cyklister kan desuden se frem til nye cykelstier, mens bus- og togpassagerer får bedre adgangsforhold til Gjesing Station. Arkivfoto: Morten Stricker.

Trafikken ved Bilka-krydset i Stormgade hjælpes på vej med en millionindsprøjtning, der skal mindske propper og skabe bedre rytme. Trafikanter kan blandt andet se frem til nye buslommer og særskilte højre- og venstresvingsbaner ved Østre Gjesingvej.

Annonce

Esbjerg: Manglende fodgængerfelter, ukoordinerede lysreguleringer, trafikpropper som følge af pladsmangel og dårlige adgangsforhold til bus og tog.

Bilka-krydset ved Stormgade, Gjesing Ringvej og Kjersing Ringvej er et af byens mest trafikerede men også usammenhængende trafikknudepunkter. Det skal en markant trafikal ansigtsløftning til cirka 30 millioner kroner rette op på.

Projektet er inddelt i to etaper. Første del af arbejdet gik i gang i september med etableringen af en trappe langs opkørslen til City Nords parkeringsplads og en dobbeltrettet cykelsti med tilhørende fortov langs nordsiden af Kjersing Ringvej. Forude venter nu anden og største etape - en ombygning af trafikforholdene til cirka 26 millioner kroner. Arbejdet forventes at tage cirka halvandet år.

- Hele området virker rent trafikalt uigennemtænkt og bærer præg af lappeløsninger. Som bilist kan man risikere at skulle holde og vente for rødt lys ved fire lyskryds i træk og adgangsforholdene til den kollektive trafik har været for dårlige. Der er tale om et tiltrængt løft, og jeg glæder mig til, at vi kan komme i gang med arbejdet, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Finansieringen

Første etape har kostet 5,2 millioner kroner, og skønsmæssigt beløber etape to sig til:


  • En vejombygning på 7,5 millioner kroner


  • Tre nye signalanlæg til 2,5 millioner kroner


  • Fem millioner kroner til en elevatorløsning ved Gjesing station


  • Nye buslommer til cirka 4,3 millioner kroner


  • Renovering af fire lyssignaler for 2,2 millioner kroner


  • Lade-infrastruktur til el-busforsøg med videre for 3,0 millioner kroner

Projektet er delvist finansieret via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Annonce

Hvad skal der ske?

Anden etape omfatter en fornyelse af de tre signalanlæg ved Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka. Derudover optimeres alle syv signalanlæg mellem Vestre Gjesingvej og indkørslen til det kommende Ikea. Samtlige lyssignaler gøres intelligente, så der kan skabes "grønne bølger".

Østre Gjesingvej bliver udvidet, så der skabes plads til særskilte højre- og venstresvingsbaner. Der etableres en cykelsti og en buslæskærm på østsiden af Østre Gjesingvej og en busperron og cykelsti på sydsiden af Kjersing Ringvej. Der etableres nye busstoppesteder med læskure, og ved den nye trappeforbindelse til togperronen langs opkørslen til City Nords parkeringsplads tilføjes en elevator.

Der vil komme nye fodgængerovergange med kanaliseringsanlæg, der skal sikre, at buspassagerer trygt kan krydse de trafikerede veje, og der anlægges buslommer langs østsiden af Østre Gjesingvej og sydsiden af Kjersing Ringvej og ved Grønlandsparken, Sukkertoppen og Vestre Gjesingvej.

Derudover er en del af midlerne øremærket til etableringen af en ladestation i forbindelse med et toårigt forsøg med elbusser på buslinje 5C.

Annonce

Økonomien

Prisen for det samlede projekt beløber sig til 30,7 millioner kroner.

Første etape har kostet 5,2 millioner kroner og er finansieret via budgettet til gentænkningen af den kollektive trafik. Anden etape forventes at koste 25,5 millioner kroner. Esbjerg Kommune bidrager med 15,5 millioner kroner, mens de sidste 10 millioner kroner er hentet via puljemidler fra Trafikstyrelsen.

Næste del af arbejdet forventes at starte op i 3. kvartal af 2019, og kan medføre periodiske gener.

- Vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi kan for at undgå at genere trafikken, men det er svært at undgå. Vi håber, at bilisterne vil væbne sig med tålmodighed, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Skræmmende godt - Twenty er i finalen

Ribe Esbjerg HH For abonnenter

Fjerde gang var lykkens gang: Ribe-Esbjerg på pointtavlen efter fredagsdrama i Lemvig

Annonce