Annonce
Sønderborg

Alternative broløsninger vil sende langt færre bilister over Als-Fyn forbindelse

En fast forbindelse mellem Als og Fyn har været et stort lokalt ønske i mange år. I de sidste par år er projektet rykket højere op på den nationale dagsorden. Flere partier har udtrykt opbakning til en forundersøgelse som en del af en kommende stor, national trafikplan. Arkivfoto: Michael Bager
En rapport, som styregruppen bag Als-Fyn forbindelsen har fået udarbejdet, viser, hvad man kan få for pengene, hvis man kun lader brugerne betale for en bro. Svaret er flere løsninger, som vil reducere trafikken betragteligt og dermed også samfundsværdien.
Annonce

Trafik: Det er muligt at etablere en fast forbindelse mellem Als og Fyn, uden at staten eller private investorer skal til lommerne. Men det vil give noget, der minder om et discount-produkt af en bro.

Sådan kan fem alternative løsninger til en Als-Fyn forbindelse groft sagt beregnes.

Det er Rambøll, som - på foranledning af styregruppen bag broprojektet – har undersøgt, hvilke projekter der kan lade sig gøre, hvis den eneste finansiering er den, som bilisterne betaler.

Styregruppen bag Als-Fyn forbindelsen har sendt Rambøll-rapporten til folketingspolitikerne forud for de kommende forhandlinger om en ny, stor plan for fremtidens infrastruktur i hele landet. Det forventes, at Folketinget omkring sommer vil fremlægge en stor trafikplan. Her håber tilhængerne af Als-Fyn forbindelsen, at en forundersøgelse af projektet bliver en realitet. Umiddelbart tegner der sig også et flertal på Christiansborg for at få undersøgt projektet nærmere.

Vejdirektoratet vurderede i en rapport i marts 2019, at prisen for en fast forbindelse ville være cirka 22,4 milliarder kroner. Det dækker over en udbygget motortrafikvej fra Sønderborg til broen, og derefter en motorvej over broen og videre omkring 35 kilometer over Fyn.

Da brugerne ikke kan finansiere hele udgiften, vil der være behov for et statsligt tilskud på 11,1 milliarder kroner. Det er en stor udfordring for projektet, da der er tradition for, at større broer kan finansieres alene af brugerne.

Annonce

Flere løsninger

Rapporten beskriver fem forskellige broer til en pris på mellem 5,5 og 9,7 milliarder kroner. Ved tre af de fem modeller vil store skibe ikke kunne passere. Det svarer til ti procent af den nuværende skibstrafik. Ved de to resterende løsninger kan skibe passere, men selve broens bredde bliver noget smallere end ved den store model med to-sporet motorvej i begge retninger. Disse to løsninger vil betyde færre spor til bilerne og dermed lavere hastigheder.

Rapporter estimerer, at de to modeller vil sende 10-11.000 biler over broen på en hverdag i 2030. Ved en motorvejsløsning vil der forventes at passere 17.000 bilister. Da de alle betaler for at køre over, vil indtægten ved en bro med færre spor således også falde betragteligt. Samtidig vil samfundsgevinsten i forhold til lavere rejsetid også blive reduceret.

Ud over de fem bro-alternativer har Rambøll også regnet på tre alternative udformninger til den vej, som skal anlægges eller udvides på Als og på Fyn.

I stedet for henholdsvis motortrafikvej samt motorvej med 130 kilometer i timen, lægger én løsning op til en såkaldte 2+1 vej. Her har bilisterne i hver retning skiftevis et og to spor, så der af og til kan overhales. Farten vil hele vejen fra Als over broen og hen over Fyn være 90 kilometer i timen med denne model. Den vil kræve en opgradering af eksisterende vej og er således markant billigere og hurtigere at etablere end en stor motorvej.

Den anden vejmodel er en opgradering af den eksisterende rute 43 fra Faaborg på Sydvestfyn op til Årslev syd for Odense, mens det tredje og sidste vejalternativ blot vedrører små justeringer af de nuværende veje.

Projektet

Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om at få vedtaget en fast forbindelse mellem Fynshav og Bøjden. Flere lokale virksomheder, erhvervsorganisationer med videre bakker op.

En forundersøgelse af blandt andet økonomi, trafikale forhold, miljø og mulige linjeføringer er afgørende for at komme videre med projektet. Der er umiddelbart politisk flertal i Folketinget for en forundersøgelse som en del af den store plan for infrastruktur, som forventes fremlagt senere på året.

Broen vil blive cirka 11 kilometer lang fra kyst til kyst.

Prisen for en bro inklusiv 50 kilometer motorvej på land vil være over 20 milliarder kroner. Brugerne vil kun kunne betale omkring halvdelen. En mulighed er, at resten finansieres af private investorer, for staten er generelt tilbageholdende med at betale for broer, viser erfaringen fra andre projekter.

Med en bro vil man kunne spare 50 minutters rejsetid fra Sønderborg til Odense.

En screening fra Vejdirektoratet i marts 2019 viste, at en fast forbindelse vil give en samfundsøkonomisk rente på 5,5 procent.

Annonce

Indspil

Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og medlem af styregruppen bag projektet, påpeger, at de alternative løsninger skal ses som input til de kommende forhandlinger om en ny, stor trafikplan for hele landet.

- Jeg ser gerne, at der kommer så mange muligheder som muligt med i en forundersøgelse, både hvad angår den faste forbindelse og vejføringen. Det er et indspil til forundersøgelsen, så den bliver så bred som mulig, og der ikke kun er én løsning, som man på et tidspunkt så skal sige ja eller nej til, men i stedet flere at forholde sig til, siger Hans Stavnsager.

Et af de helt store spørgsmål omkring projektet er linjeføringen på Fyn, hvor det naturskønne Svanninge Bakker bliver svær at komme udenom. Selvom det vil forlænge transporttiden sammenlignet med en motorvej, så er han mere lun på en såkaldt 2+1 vej på Fyn. Den er både flere milliarder kroner billigere end en motorvej, og så vil den være noget mindre indgribende for naturen.

- Egoistisk set for os så rummer den løsning mange fordele, men det er rigtigt, at man samfundsmæssigt vil miste noget af fjerntrafikken, siger socialdemokraten med henvisning til de mange bilister, der forventes at bruge genvejen til at komme hurtigere fra eksempelvis Sønderborg til København. For dem vil en motorvej være at foretrække, og set med samfundsøkonomiske briller vil den løsning også give flere bilister og dermed flere indtægter, siger Hans Stavnsager.

Tilhængerne af en fast forbindelse med Als og Fyn har også foreslået, at der indsættes en hurtigfærge, som sejler på el, fra 2024. Arkivfoto: Timo Battefeld
Annonce

Alt skal afdækkes

Hans socialdemokratiske borgmesterkollega i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen, har ikke et foretrukken bro- eller vejalternativ.

Han påpeger, at det drejer sig om at levere et så godt forarbejde som muligt forud for de politiske forhandlinger.

- De skal ikke starte forhandlingerne på bar bund. Vi vil gerne være med til at afdække alle løsninger omkring projektet.

Risikerer I ikke, at folketingspolitikerne på baggrund af rapporten så siger, at I jo åbenbart godt kan nøjes med en af disse langt billigere løsninger, som ikke kræver økonomisk hjælp fra staten?

- Jeg har en klar forventning om, at det ikke er den slags overvejelser, der kommer til at bestemme, hvad man bygger. Hvis staten vil have en forbindelse, så ser man på, hvad der er mest fornuftigt fra et samfundsmæssigt perspektiv, og ikke om det koster fem milliarder kroner mere eller mindre, siger Erik Lauritzen.

Jo større, og dermed dyrere løsning, man vælger, jo flere biler vil også passere, og dermed skabe flere indtægter og også give den største samfundsmæssige gevinst, fordi flere kommer hurtigere rundt i landet. Derfor vil det stadig være fornuftigt at vælge den fulde model, mener borgmesteren, som har tiltro til, at partifællen, transportminister Benny Engelbrecht, går efter den løsning, som giver mest værdi for samfundet.

- Hvis man siger, at det her projekt er en god idé, så gør man det forhåbentlig sådan, at samfundet får mest muligt ud af det, siger Erik Lauritzen.


Jeg ser gerne, at der kommer så mange muligheder som muligt med i en forundersøgelse, både hvad angår den faste forbindelse og vejføringen.

Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark For abonnenter

Flemming har rekorden for covid-patienter: 167 dage på intensiv

Esbjerg

Direktør og bestyrelsesformand skal stå skoleret: Sydvestjyske Museer beder kommunen om hjælp efter millionunderskud på populært museum

Sydjylland For abonnenter

93-årige Bent fik med besvær første corona-vaccination: Nu føler han sig tvunget til at skyde sidste stik til hjørne

Vejen For abonnenter

Region Syddanmark erkender problemer med bestilling af vaccine-tid: - Det er ikke nemt at finde rundt i for borgerne

Annonce