Annonce
Billund

Billund er et smørhul for truede dyrearter: Her lever dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl endnu

Violetrandet ildfugl er en sjælden sommerfugl - sæsonen er forbi for nu, men den findes i Billund og kan blive udbredt endnu mere, hvis man hjælper med gode levesteder. Foto: Privat
Der skal helt særlige forhold til for, at dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl trives og yngler. Forhold, som der er i Billund på grund af næringsfattig jord - og menneskelige tiltag, og det betyder, at arterne fortsat er at finde i Billund - dog ikke i stor målestok.

Billund: Passer vi på sommerfuglene, passer vi også på naturen og insekterne. Sommerfugle er nemlig en indikator for liv og mangfoldighed - for biodiversitet, og vi kan gøre meget for dem ved simple tiltag.

Det er ordene fra Billund Kommunes biolog, Mads Navntoft Olsen, og Billund er på mange måder et smørhul for rødlistede sommerfuglearter, for den sandede, næringsfattige jord i og omkring Billund passer perfekte - i hvert fald for to arter, der - hvis vi ikke gør noget for dem og deres levevilår - er vurderet til at uddø.

Mads Navntoft Olsen viser JydskeVestkysten rundt ved et åbent græsareal ved Billund Lufthavn. Det er egentlig et udsigtspunkt for flyspottere, og det ligner mange andre græsarealer, men faktisk er det noget helt særligt. Her lever nemlig dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl - i helt optimale forhold.

- Det er vigtigt, at vegetationen ikke er for stor og lukket. De har brug for foderplanter, som er nemme at kravle hen til inden for en overskuelig afstand og ikke for meget græs, fortæller Mads Navntoft Olsen - og så har de brug for buldrende varme på sydvendte arealer.

Annonce

Rødlistede arter

Truede dyrearter hører ikke kun hjemme i Afrika og Indien

.

I Danmark forventes der at være imellem 40.000-50.000 arter i alt, og ud af dem er næsten 10.600 forsøgt vurderet. Det er i alt lykkedes forskerne at vurdere 8169 arter. 19 procent af dem er truede - det vil sige, at at de er i fare for at uddø. Fire procent er allerede forsvundet fra Danmark.

Endnu flere vil uddø og forsvinde, hvis vi fortsætter som nu og ikke gør noget for deres levegrundlag, og det er faktisk ikke så svært - at gøre noget. Man skal bare tage fat ude i baghaven, for Billund er nemlig hjemsted for nogle af de sjældne arter, som andre steder i landet ikke længere er at finde.

I en miniserie sætter JydskeVestkysten fokus på nogle af de truede dyrearter i Billund Kommune.

Kilde: Danmarks truede arter, Den Danske Rødliste.

Kan brede sig

Deres foderplanter er almindelig syre og rødknæ, der er ret almindelige planter på marker, i haver og grøftekanter, men står de dækket til i græs, vil sommerfuglene ikke trives.

- Græsset skal slås, men ikke for tit og på det rigtige tidspunkt. Vi skal skabe de samme betingelser, som dengang elefanter og okser kom og græssede, forklarer Mads Navntoft Olsen.

Han håber, at bestanden på sommerfuglene vil brede sig i byen.

- Det ville være helt ideelt at skabe en bræmme ind til byen, hvor man ikke slår græsset for intensivt, så vil den lettere kunne brede sig. Flyver den over skov og nedklippede græsplæner, vil det for den være som at flyve over ørken. Derfor er det vigtigt at skabe de rette betingelser i form af blomsterflor, så den kan blive tanket op med nektar undervejs, siger Mads Navntoft Olsen, der har to andre såkaldte hot spots i Billund, hvor sommerfuglene også lever.

- Det ville være skønt, om virksomhederne indtil Billund ikke klipper for meget, men stadig holder arealerne i et vist omfang, siger Mads Navntoft Olsen. Fra kommunens side overvejer man også at lave en brochure, så folk ved, hvad de skal gøre. Man kan også rette henvendelse til kommunen om eventuel pleje.

Fjern græstørvene

- Sommerfuglene har brug for meget varme, ellers mugner de. Larverne overvintrer på deres foderplante og vågner op i marts- april, hvor de begynder at gnave af foderplanten - indtil den forpupper sig, siger Mads Navntoft Olsen, der i sommer spottede 10-15 sommerfugle af hver art.

- Jeg håber, det er en metapopulation, altså at det er en del af noget større. Hvis det ikke er det, så er det ikke ret mange sommerfugle, siger Mads Nanvtoft Olsen, der anbefaler almindelige haveejere at lave sydvendte bede i deres have - og eventuelt tage græstørv op af haven eller lave bede, hvor de naturlige urter kan få plads.

- Man kan også finde tørre plantefrø fra naturarealer, der kan sås i haven. Så vil det miljø, som sommerfuglene trives i opstå naturligt, siger Mads Navntoft Olsen.

Biolog Mads Navntoft Olsen midt i paradis for dukatsommerfuglen og violetrandet ildfugl, som trives på et græsområde tæt på lufthavnen. Foto: Lise Nørgaard
Almindelig syre er en af sommerfuglenes foderplanter. Den findes mange steder og smager også godt for mennesker, men for sommerfuglene skal der endnu mere til for at overleve. Foto: Lise Nørgaard
Sommerfugle i Skulpturparken - her er det almindelige sommerfugle, som ikke er truet på deres eksistens, men det er stadig en god ide at gøre plads til tidsler. Foto: Lise Nørgaard
I Skulpturparken giver det gode levesteder for sommerfuglene både at holde græsset nede og lade det gro. Foto: Lise Nørgaard
Rødknæ er en anden foderplante for de to sommerfuglearter. Foto: Lise Nørgaard
Biolog ved Billund Kommune, Mads Navntoft Olsen viser, at det er vigtigt at der er adgang til mange foderplanter i området - sommerfuglelarverne skal helst ikke bestige alt for mange græsstrå på deres vej. Foto: Lise Nørgaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Team Esbjerg

Dagens gode nyhed: Esbjergs håndbolddronnning laver ny aftale - derfor forlænger Estavana Polman

Annonce