Annonce
Billund

Billund i opråb om at få motorvejen væk fra byen: Over 150 borgere har indgivet høringssvar

Hærvejsmotorvejen - Ny Midtjysk Motorvej - skal aflaste E45. Foto: Mette Mørk
Mere end 150 Billundborgere har blandet sig i debatten om Ny Midtjysk Motorvej. Mange peger på en linje øst om Billund.
Annonce

Billund: Spørger man borgere i Billund om deres holdning til en ny midtjysk motorvej, peger mange på, at motorvejen bør gå øst om Billund - altså stik modsat af det, som er Billund Kommunes officielle holdning, nemlig at motorvejen bør gå vest om Billund.

Vejdirektoratet har i løbet af foråret modtaget omkring 700 høringssvar fra borgere, interesseorganisationer og myndigheder om Ny Midtjysk Motorvej - også kendt som Hærvejsmotorvejen, heriblandt mange fra Billund.

Et decideret opråb kommer samlet fra 97 underskrivere, bosat fortrinsvis i Sønderkær, men også i midtbyen og andre vest- og sydlige dele af Billund.

Annonce

Konstant støj

Som bosiddende i Billund peger de blandt andet på, at de vil komme til at leve i en konstant støj, hvis motorvejen anlægges vest om byen, nemlig fra lufthavnen i øst og motorvejen i vest.  De peger på, at byens nuværende boligområder er placeret i den vestlige del af Billund og vil få motorvejen tæt på. Vækstmuligheder for de nye boligområder begrænses, og kommer motorvejen vest om Billund, bliver kommunen delt i øst og vest.


Store naturværdier forringes permanent, og uforstyrrede naturområder ødelægges. Og med god grund kan vi spørge, om det er det værd?

97 Billundborgere


Også fra områderne nord for byen, fra borgere bosat på Stilbjergvej og Elkjærhøjevej, er der høringssvar, som peger på, at en østlig motorvej om Billund vil være mest skånsom for byen. Flere høringssvar påpeger, at den fremherskende vindretning i Danmark er vest, og at en vestlig vejføring derfor vil resultere i, at der i høj grad sendes støj ind over hele Billund.

Annonce

Er det det værd?

Fælles for de fleste høringssvar er dog, at de i høj grad betvivler værdien af en motorvej overhovedet.

- Det primære mål med en ny motorvej er at aflaste E45. Uanset hvilke linjeføringer, der bliver valgt, vil det betyde stor påvirkning af naturen og miljøet. Store naturværdier forringes permanent, og uforstyrrede naturområder ødelægges. Og med god grund kan vi spørge, om det er det værd?, lyder det i høringssvaret fra de 97 underskrivere.

Høringssvarene bliver taget med i betragtning, når Folketinget i sidste ende skal beslutte, om motorvejen overhovedet skal bygges, og hvilken linjeføring der i givet fald skal anlægges.

Så sent som for få dage siden slog transportminister Benny Engelbrecht (S) fast, at motorvejen er røget ned ad hans prioriteringsliste.

- Jeg afliver ikke Midtjysk Motorvej, men man skal være så realistisk, at man anerkender, at tallene ikke taler for, at projektet står allerførst for, sagde han blandt andet.

Samtidig har Venstre de seneste dage presset på for at få gang i forhandlinger, der skal bringe antallet af mulige linjeføringer ned. Dermed kan borgerne få en afklaring på, om de risikerer at få en motorvej i baghaven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce